Proffilio a Chwilio B2B gyda Mintigo

chwilota b2b

Ar ôl gadael y diwydiant papurau newydd, un o fy swyddi cyntaf oedd datblygu cronfeydd data gobaith ar gyfer gwerthwyr B2B. Gan ddefnyddio rhai offer trydydd parti, fe wnaethom ddatblygu modd i ddatblygu mynegai arfer ar nodweddion firmagraffig ar eich sylfaen cleientiaid. Hynny yw, byddem yn nodi'ch cleientiaid delfrydol yn ôl refeniw, nifer y gweithwyr, codau diwydiant, blynyddoedd mewn gwasanaeth, lleoliad ac unrhyw wybodaeth arall y gallem ddod o hyd iddi.

Ar ôl i ni wybod sut olwg oedd ar y cwsmer cyffredin, byddem yn defnyddio'r proffiliau hynny i sgorio cronfeydd data darpar. Nid oedd yn rhaid i chi feddwl am ornest, y cyfan oedd angen i chi ei wneud oedd rhoi rhestrau'r rhagolygon mewn trefn ... pwy oedd yn edrych yr agosaf fel eich cleientiaid yn erbyn pwy oedd yn edrych leiaf fel eich cleientiaid. Roedd ychydig yn fwy cymhleth ers i'r mynegai a'r sgorio ymgorffori mynegeion aml-amrywedd ... ond dyna'r pethau sylfaenol.

Mae'n ymddangos Folks Mintigo wedi cymryd y fethodoleg hon, ei chymhwyso i'r we, a'i rhoi ar steroidau!

Mae'r Mintigo mae'r wefan yn rhestru 5 rheswm dros ddefnyddio eu gwasanaeth:

  1. Cyrraedd y Gynulleidfa Iawn - Mae gwybodaeth gyflawn a chywir am bobl a chwmnïau fel ei gilydd yn caniatáu ichi osgoi porthorion a chysylltu'n uniongyrchol â'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau, gan wella piblinell, cyfradd cau a chylch gwerthu.
  2. Hybu Effeithlonrwydd Piblinell - Mae mwy o arweinwyr Mintigo yn trosi i werthiannau nag o ffynonellau eraill, hyd at 70% yn fwy o werthiannau bob dydd, yn ôl arolygon cwsmeriaid Mintigo.
  3. Llif Plwm Hawdd, Rhagweladwy - Mae'n cymryd pum munud i chi lenwi'r capasiti plwm misol - gadewch i Mintigo wneud y gwaith codi trwm i chi gyda llif rhagweladwy o dennynau wedi'u gwirio gan Mintigo. Gall eich staff marchnata brosesu mwy o arweinwyr yn gyflymach gyda'r hyder y bydd eu piblinell bob amser yn llawn.
  4. Byrhau Cylchoedd Gwerthu - Mae Mintigo yn pacio mwy o fewnwelediad i bob cyswllt oherwydd bod pob plwm yn cyd-fynd â phroffil eich prynwr tuedd uchaf. Mae arweinwyr a ddilyswyd gan Fintigo yn cyflwyno'r wybodaeth sydd ei hangen ar dimau gwerthu ar gyfer cynllunio cyfrifon yn effeithiol ac yn gadael i farchnatwyr sero i mewn ar dargedau ar gyfer ymgyrchoedd wedi'u segmentu.
  5. Cynhyrchu Ffrydiau Refeniw Newydd - Mae Mintigo yn datgelu potensial cudd y farchnad trwy sganio mwy na 10 miliwn o ddarpar gwmnïau, dod o hyd i rai sy'n cyfateb yn seiliedig ar briodoleddau dwfn, yn hytrach na gwybodaeth gadarnograffig syml yn unig. Mae cwsmeriaid wedi darganfod bod hyd at 90% o dennynau Mintigo yn newydd iddynt - hyd yn oed mewn marchnadoedd y maent eisoes wedi'u harchwilio'n drylwyr gan ddefnyddio rhestrau.

Diolch yn arbennig i ffrind a chleient Isaac Pellerin, Rheolwr Marchnata Refeniw yn TinderBox, am dynnu sylw'r gwasanaeth hwn ataf. Mae Tinderbox yn meddalwedd cynnig gwerthu mae hynny'n ei gwneud hi'n syml i chi greu, golygu ac olrhain cynigion gwerthu. Rydyn ni'n ei ddefnyddio ac rydyn ni wrth ein boddau!