Sut i Leihau Effaith Chwilio Wrth Ymfudo i Barth Newydd

parth peiriannau chwilio

Fel gyda llawer o gwmnïau sy'n tyfu ac yn colyn, mae gennym gleient sy'n ail-frandio ac yn mudo i barth gwahanol. Mae fy ffrindiau sy'n optimeiddio peiriannau chwilio yn cringo ar hyn o bryd. Mae parthau yn adeiladu awdurdod dros amser ac yn rhwygo'r awdurdod hwnnw gall dancio'ch traffig organig.

Tra bod Google Search Console yn cynnig a newid offeryn parth, yr hyn y maent yn ei esgeuluso i ddweud wrthych yw pa mor boenus yw'r broses hon. Mae'n brifo ... drwg. Fe wnes i newid parth flynyddoedd lawer yn ôl ar flog Marketing Tech i wahanu'r brand oddi wrth fy mharth enw personol, a chollais bron fy holl eiriau allweddol â phremiwm ynghyd ag ef. Cymerodd ychydig amser i adennill yr iechyd organig a gefais ar un adeg.

Gallwch chi leihau effaith rhestru chwiliad organig trwy wneud rhywfaint o waith cyn-gynllunio ac ôl-gyflawni, serch hynny.

Dyma restr wirio SEO Cyn-Gynllunio

 1. Adolygu backlinks y parth newydd - Mae'n eithaf anodd cael parth nad yw wedi'i ddefnyddio o'r blaen. Ydych chi'n gwybod a ddefnyddiwyd y parth o'r blaen ai peidio? Gallai fod wedi bod yn un ffatri SPAM fawr a'i rhwystro gan beiriannau chwilio yn gyfan gwbl. Ni fyddwch yn gwybod nes i chi gynnal archwiliad backlink ar y parth newydd a disavow unrhyw gysylltiadau amheus.
 2. Adolygu backlinks presennol - Cyn i chi fudo i barth newydd, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n nodi'r holl backlinks eithriadol sydd gennych chi ar hyn o bryd. Gallwch wneud rhestr darged a chael eich tîm cysylltiadau cyhoeddus i gysylltu â phob safle a oedd yn gysylltiedig â chi i ofyn iddynt ddiweddaru eu dolenni i'r parth newydd. Hyd yn oed os ydych chi'n cael llond llaw yn unig, gall arwain at adlam ar rai geiriau allweddol.
 3. Archwiliad Safle - y siawns yw bod gennych asedau wedi'u brandio a chysylltiadau mewnol sydd i gyd yn gysylltiedig â'ch parth cyfredol. Byddwch chi eisiau newid yr holl ddolenni, delweddau, PDFs ac ati a sicrhau eu bod nhw'n cael eu diweddaru ar ôl mynd yn fyw gyda'r wefan newydd. Os yw'ch gwefan newydd mewn amgylchedd fesul cam (argymhellir yn gryf), gwnewch y golygiadau hynny nawr.
 4. Nodwch eich tudalennau organig cryfaf - pa eiriau allweddol ydych chi wedi'u rhestru a pha dudalennau? Dyma'r safleoedd y byddwch chi am eu monitro gan ddefnyddio teclyn fel ein partneriaid yn Labs gShift. Gallwch chi nodi allweddeiriau wedi'u brandio, geiriau allweddol rhanbarthol, ac allweddeiriau amserol rydych chi'n graddio arnyn nhw ac yna mesur pa mor dda rydych chi'n bownsio'n ôl ar ôl i'r parth newid.

Cyflawni'r Ymfudiad

 1. Ailgyfeirio'r parth yn iawn - Byddwch chi eisiau 301 ailgyfeirio hen URLau i URLs newydd gyda'r parth newydd i gael yr effaith leiaf bosibl. Nid ydych chi am i bawb ddod i dudalen gartref eich parth newydd heb unrhyw hysbysiad. Os ydych chi'n ymddeol rhai tudalennau neu gynhyrchion, efallai yr hoffech ddod â nhw i dudalen hysbysu yn siarad am y newid brandio, pam y gwnaeth y cwmni, a lle gallant gael cymorth.
 2. Cofrestrwch y parth newydd gyda Gwefeistri - Mewngofnodwch ar unwaith i Wefeistri, cofrestrwch y parth newydd, a chyflwynwch eich map safle XML fel bod Google yn crafu'r wefan newydd ar unwaith a bod y peiriannau chwilio'n dechrau diweddaru.
 3. Gweithredu'r Newid Cyfeiriad - ewch trwy'r broses o'r offeryn newid cyfeiriad i adael i Google wybod eich bod yn mudo i barth newydd.
 4. Gwirio bod Analytics yn gweithio'n iawn - Mewngofnodi i analytics a diweddaru URL yr eiddo. Oni bai bod gennych lawer o leoliadau arfer sy'n gysylltiedig â'r parth, dylech allu cadw'r un peth analytics rhoi cyfrif am y parth a pharhau i fesur.

Ôl-Ymfudo

 1. Hysbysu gwefannau sy'n cysylltu â'r hen barth - Cofiwch y rhestr honno a wnaethom o'r backlinks mwyaf credadwy a pherthnasol? Mae'n bryd anfon e-bost at yr eiddo hynny a gweld eu bod yn diweddaru eu herthyglau gyda'ch gwybodaeth gyswllt a'ch brandio diweddaraf. Po fwyaf llwyddiannus ydych chi yma, y ​​gorau y bydd eich safleoedd yn dychwelyd.
 2. Archwiliad Ôl Ymfudo - Amser i wneud archwiliad arall o'r wefan a gwirio ddwywaith nad oes gennych unrhyw ddolenni mewnol sy'n pwyntio at yr hen barth, unrhyw ddelweddau â chyfeiriadau atynt, neu unrhyw gyfochrog arall y gallai fod angen eu diweddaru.
 3. Monitro Safleoedd a Thraffig Organig - Monitro eich safleoedd a'ch traffig organig i weld pa mor dda rydych chi'n adlamu o'r newid parth.
 4. Cynyddu eich ymdrechion Cysylltiadau Cyhoeddus - Mae'n bryd mynd ar ôl pob lein-lein y gallwch chi gael eich dwylo arno nawr i helpu'ch cwmni i adennill ei awdurdod a'i bresenoldeb peiriant chwilio. Rydych chi eisiau llawer o sgwrsio allan yna!

Byddwn hefyd yn argymell yn fawr gyfres o gynnwys premiwm a gyhoeddir i wneud sblash mawr. O'r cyhoeddiad brandio a'r hyn y mae'n ei olygu i gwsmeriaid cyfredol i ffeithluniau a phapurau gwyn geisio ymateb gwych gan wefannau perthnasol.

Un sylw

 1. 1

  Mae'r rhain yn awgrymiadau gwych! Mae'n wir yn bummer pan fyddai'ch geiriau allweddol wedi'u prisio wedi'u graddio'n suddo'n sylweddol pan fyddwch chi'n ailsefydlu i barth newydd. Mae fel cusanu hwyl fawr i'ch holl waith caled a dechrau gwneud popeth eto.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.