A yw Ymddygiad Siopa Milflwyddol Mewn gwirionedd yn Wahanol?

Symudol Milflwyddol

Weithiau byddaf yn griddfan pan glywaf y term milflwyddol mewn sgyrsiau marchnata. Yn ein swyddfa, mae millennials yn fy amgylchynu felly mae ystrydebau moeseg gwaith a hawl yn gwneud i mi gringe. Mae pawb rydw i'n gwybod bod oedran yn chwalu eu casgen ac yn optimistaidd yn eu dyfodol. Rwy'n caru millennials - ond nid wyf yn credu eu bod wedi'u chwistrellu â llwch hud sy'n eu gwneud yn rhy wahanol i unrhyw un arall.

Mae'r millennials rwy'n gweithio gyda nhw yn ddi-ofn ... yn debyg iawn i mi yn yr oedran hwnnw. Yr unig wahaniaeth a welaf yn wirioneddol yw nid un o oedran, mae o amgylchiad. Mae millennials yn tyfu i fyny mewn cyfnod lle mae datblygiadau technolegol yn cyflymu. Cyfunwch optimistiaeth, dewrder, a'r dechnoleg sydd ar gael, ac wrth gwrs, rydyn ni'n mynd i weld ymddygiadau unigryw yn dod i'r amlwg. I fy mhwynt, mae 73% o #millennials yn ei wneud Pryniannau yn uniongyrchol ar eu ffonau smart

Oherwydd eu bod yn ifanc ac nad ydyn nhw wedi cronni cyfoeth, nid yw pŵer prynu fesul milflwydd mor fawr â chenedlaethau hŷn ond mae nifer y millennials yn tyfu. Ac wrth i'w cyfoeth a'u niferoedd dyfu, mae'n segment o'r boblogaeth na ellir ei anwybyddu.

Ddim yn rhy bell yn ôl, efallai eich bod wedi clywed y digwyddiad tost afocado, lle nododd typhoon na allai millennials fforddio pethau oherwydd eu bod yn gwastraffu eu harian ar bethau moethus na allent eu fforddio. Yn ôl a Bank of America Astudiaeth Merrill Edge, mae millennials yn llawer mwy tebygol o flaenoriaethu teithio, bwyta, a'u haelodaeth campfa dros eu dyfodol ariannol. Yn bersonol, nid wyf yn siŵr bod hon yn enghraifft o filflwyddol yn anghyfrifol, gall olygu bod ein cenhedlaeth iau yn gwerthfawrogi profiadau penodol yn llawer mwy nag eraill.

Mae hyn yn cyd-fynd â millennials yn gwario arian gyda chwmnïau sy'n cwrdd â'u credoau amgylcheddol a chymdeithasol. Os oes gennych chi llai o arian i wario a gobeithio cael mwy o effaith arno, mae treulio noson gyda ffrindiau mewn caffi cymdogaeth yn gweini coffi o ffynonellau cynaliadwy ac sy'n rhoi yn ôl i'w cymuned yn gwneud synnwyr perffaith. Diolch i'r Rhyngrwyd a'r cyfryngau cymdeithasol, mae'n hawdd ymchwilio i'r penderfyniadau prynu hyn - nid felly pan oeddwn i'n ifanc!

Os ydyn nhw'n hoff o'ch brand, byddan nhw'n canu'ch clodydd i bawb maen nhw'n eu hadnabod. Os na wnânt, byddant yn gyflym i'ch galw allan. Beth mae'r tueddiadau siopa milflwyddol hyn yn ei olygu i fanwerthwyr? Mae'n golygu sefyll y tu ôl i gynhyrchion o safon. Mae'n dysgu sut i gysylltu â galw gwahanol gynulleidfaoedd. Bydd bod yn rhagweithiol yn hytrach nag yn adweithiol yn mynd yn bell i wella teyrngarwch brand, cynyddu cadw cwsmeriaid, a chynhyrchu mwy o refeniw. Tîm Cynnwys IMI

Dysgwch am sut mae millennials yn newid y dirwedd siopa a'r ffyrdd gorau o gysylltu â'r genhedlaeth.

Ymddygiad Siopa Milflwyddol

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.