Gorffwyswch mewn Heddwch, Fy Ffrind Mike

Pan symudais i gyntaf o Virginia Beach i Denver, dim ond fi a fy nau blentyn oedd yno. Roedd yn eithaf brawychus ... swydd newydd, dinas newydd, daeth fy mhriodas i ben, ac aeth fy nghynilion. Er mwyn arbed arian, es i â'r rheilffordd ysgafn i weithio bob dydd. Ar ôl ychydig wythnosau, fe wnes i gyrraedd ychydig o siarad bach gyda boi ar y rheilffordd ysgafn o'r enw Mike.

Dyma lun wnes i ddod o hyd iddo ar safle mab Mike.

Dyma lun wnes i ddod o hyd iddo ar safle mab Mike.

Dyn aruthrol oedd Mike. Rwy'n ddyn eithaf mawr, felly efallai mai dyna pam y gwnaethom ei daro i ffwrdd. Ar ôl dod i adnabod Mike, gwelais ei fod yn gweithio fel Marshall a oedd yn amddiffyn y dirywiad ynadon ffederal. Gyda 9/11, roedd gan Mike swydd ddifrifol ac roedd wrth ei fodd â'r cyfrifoldeb. Ni ddaeth ei ysbryd amddiffynnol i ben wrth risiau'r llys chwaith. Yn aml, deuthum o hyd i Mike yn dod o hyd i sedd ar y rheilffordd ysgafn rhwng meddwyn a gweddill y teithwyr. Yng nghanol ein sgyrsiau, byddwn yn gweld fy mod wedi colli ei sylw wrth wylio dros bobl eraill. Nid oeddent hyd yn oed yn gwybod ei fod yno yn eu hamddiffyn.

Roedd hwn yn gyfnod yn fy mywyd lle roedd gen i lawer o gwestiynau ac nid llawer o atebion. Dechreuais fynd i'r Eglwys ac un o fy nyddiau cyntaf edrychais ar draws yr Eglwys ac roedd Mike a Kathy. Nid wyf yn credu ei fod yn gyd-ddigwyddiad.

Aeth Mike â mi o dan ei adain ac agor ei gartref i mi a fy mhlant. Fe dreulion ni dipyn o wyliau gyda Mike, Kathy a'u plant (tyfu). Roedd ein sgyrsiau ar y trên yn wych a rhai o'r atgofion melysaf sydd gen i o Denver. Roedd Mike yn caru ei deulu yn fwy na dim yn y byd. Nid yn aml y byddwch chi'n gweld dyn o'i statws yn rhwygo i fyny, ond y cyfan oedd yn rhaid i chi ei wneud oedd dechrau siarad am ei deulu.

Y tu hwnt i'w deulu, roedd gan Mike berthynas ddwys â Iesu Grist hefyd. Nid oedd yn rhywbeth yr oedd yn ei wisgo ar ei lawes, ond nid oedd byth yn bell o sgwrs. Roedd Mike yn un o'r Cristnogion hynny a oedd yn wirioneddol ddiolchgar am bopeth a roddwyd iddo. Gwelais lawenydd a hyder yn Mike nad ydych yn dod o hyd iddo mewn llawer o oedolion, yn bennaf oherwydd ei ffydd a'i deulu. Ni phregethodd Mike, fe geisiodd wirioneddol fyw ei fywyd yn ôl sut roedd yn credu y byddai Duw eisiau iddo wneud. Rhannodd Mike ei hapusrwydd a'i brofiadau yn ei gariad at Dduw gyda chi. Nid oedd erioed yn wthio, byth yn feirniadol.

Cefais nodyn gan Kathy, gwraig Mike, heno a ddywedodd ei fod wedi marw yn ei gwsg. Rydw i mewn sioc. Rwy'n siomedig na wnes i erioed fynd yn ôl i ymweld â Mike a hyd yn oed yn fwy trist nad oeddwn i wedi cadw mewn cysylltiad dros y ffôn. Dylai Kathy a'i deulu wybod ei fod yn rhan bwysig o fy mywyd. Nid oes gennyf unrhyw amheuaeth bod Duw wedi rhoi Mike ar yr un trên mor aml ag y gwnaeth i'm helpu i ddod o hyd i'm ffordd.

Rwy'n ddiolchgar am byth am Mike, cariad ei deulu, a'r atgofion anhygoel a roesant i mi a fy nheulu. Bendith Duw arnoch chi, Mike. Gorffwyswch mewn Heddwch. Rydyn ni'n gwybod eich bod chi adref.

8 Sylwadau

 1. 1

  Doug, dyna dystiolaeth i fywyd eich ffrind Mike. Mae'n swnio fel dyn anhygoel a gafodd gryn effaith ar bawb y daeth i gysylltiad â nhw. Diolch i chi am rannu'ch stori bersonol ac am rannu am dyst tyner Mike. Mae'n ddrwg gen i am golli'ch ffrind.

 2. 3
 3. 4
  • 5

   Hi James,

   Mae llawer o weddïau yn mynd allan i'ch teulu. Rydw i wedi 'benthyg' y llun gwych o Mike a gawsoch ar eich gwefan. Mae'n ddarlun gwych a sut yn union rydw i'n cofio Mike.

   Diolch,
   Doug

 4. 6

  Helo Doug,

  Darn cyffwrdd iawn am Mike, felly mae'n ddrwg gen i am eich bod chi'n colli ffrind mor dda. Falch eich bod chi wedi rhannu hyn, mae'n stori mor braf ac rwy'n credu fy mod i'n atgoffa'n bwysig sut mae'r pethau mwyaf rhyfeddol weithiau'n digwydd mewn ffyrdd rhyfeddol.

 5. 7

  doug,

  Diolch yn fawr am eich postiad am fy nhad, rwyf mor falch o glywed gan gynifer o brychau a barchodd fy nhad gymaint, byddwn i gyd yn gweld ei eisiau yn fawr, ond cofiwch bob amser ei fod mewn lle llawer gwell nawr ac yn dal i wylio dros bawb, yn hapus ag y gall fod yn aros i weld ei deulu a'i ffrindiau eto. cadwch ni i gyd yn eich gweddïau yn enwedig mam.

  eto diolch gymaint !!!

  • 8

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.