Microsoft Cymryd Cam yn Ôl gydag Outlook 2007

stemioDiolch i'r Folks draw yn Safle Safle ar gyfer hyn pennau i fyny.

Penderfyniadau fel hyn sydd wir yn gwneud ichi feddwl am Microsoft. Gyda Outlook 2007, Nid yw Microsoft bellach yn mynd i gynnig rendro e-bost gan ddefnyddio'r porwr. Yn hytrach maen nhw'n mynd i ddefnyddio Word.

Bydd hyn yn arwain at y cyfyngiadau canlynol yn Camre:

 • dim cefnogaeth i ddelweddau cefndir (HTML neu CSS)
 • dim cefnogaeth i ffurflenni
 • dim cefnogaeth i Flash, nac ategion eraill
 • dim cefnogaeth i fflotiau CSS
 • dim cefnogaeth i ddisodli bwledi â delweddau mewn rhestrau heb orchymyn
 • dim cefnogaeth i leoli CSS
 • dim cefnogaeth i GIFs wedi'u hanimeiddio

Mwy o fanylion.

Mae marchnata e-bost yn seiliedig ar ganiatâd o'r diwedd yn cael ei dderbyn a'i fomentwm gyda'r brif ffrwd. Mae rhyngweithio â darllenwyr ar y gorwel fel y 'peth mawr' nesaf trwy sbarduno digwyddiadau a rhyngweithio data ychwanegol.

Gan weithio i ddarparwr gwasanaeth e-bost yn seiliedig ar ganiatâd, roeddwn i'n edrych ymlaen at arloesi newydd mewn cleientiaid e-bost - posibiliadau fel Flash mewn E-bost, Fideo mewn E-bost, Sgwrs mewn E-bost, hyd yn oed Ceisiadau E-bost Cyfoethog a fyddai'n caniatáu i bobl ryngweithio â'u banciau, eu gweithio, eu ffrindiau, a'u cymwysiadau yn ddiogel.

Mae'n ymddangos bod Microsoft yn mynd i newid hynny. Mae Microsoft yn dominyddu'r farchnad e-bost ... felly mae ganddyn nhw gyfle i gyfoethogi profiad y cwsmer trwy fod yn arloesol gyda'u cynnyrch. Fel arweinydd y farchnad, eu cyfrifoldeb nhw ydyw. Yn hytrach, ymddengys eu bod wedi cymryd y ffordd hawdd ac wedi methu'r her.

Dyma'r math o benderfyniadau y mae'n rhaid i ddatblygwyr cleientiaid e-bost eraill eu poeri. Os nad ydych wedi clywed yr enw Thunderbird… Byddwch yn hollol eleni!

Mae yna rai ym maes TG a allai feddwl bod hyn yn fendith, mae'n debyg eu bod yn sâl ac wedi blino poeni am y materion diogelwch sy'n gysylltiedig ag e-bost. Fodd bynnag, roedd eu bywydau ychydig yn fwy cymhleth. Mae'r math hwn o benderfyniad yn syml yn gwneud i ddefnyddwyr lawrlwytho a gosod cymwysiadau eraill sydd Bydd cefnogi'r rhyngweithio cyfoethog y maent yn ei geisio. Nawr mae'n rhaid i TG boeni am yr hyn sydd nesaf a sut i'w reoli.

Un enghraifft: Rwy'n cofio pan oedd TG yn gweithio mewn un gorfforaeth enfawr gweithiais i atodiadau wedi'u blocio mewn e-bost. O ganlyniad, aeth pawb yn y cwmni allan a chael cyfeiriad hotmail. (Diwethaf a glywais, mae hyn yn wir gyda nhw o hyd).

C'mon Microsoft. Gallwch chi wneud cymaint yn well na hyn! Dyma'r math o benderfyniad llipa sy'n mynd i achosi llawer o alar gyda Darparwyr Gwasanaeth E-bost, Asiantaethau, Marchnatwyr ... ac yn anad dim, eich defnyddwyr.

10 Sylwadau

 1. 1

  Rwy'n gwybod fy hun fy mod yn rhoi'r gorau i ddefnyddio Outlook o'r fersiwn newydd hon a'r foment y mae taranau yn ei gwneud yn rownd beta rydw i'n mynd i edrych o ddifrif arni eto; yn enwedig o ystyried ychwanegu tagio.

 2. 2

  Yr unig bobl sy'n poeni am Outlook 2007 sy'n defnyddio Word i roi ei e-byst, a cholli'r nodweddion uchod yw dylunwyr a datblygwyr. Nid DEFNYDDWYR!

  Beth ddywedodd y defnyddiwr? Hoffwn pe bai gennyf fwy o'r negeseuon e-bost marchnata dibwrpas hynny!?.
  Beth ddywedodd y defnyddiwr? Gallwn i fynd llun cefndir mawr ar gyfer fy e-byst!?
  Beth ddywedodd y defnyddiwr? Hoffwn pe gallwn olrhain cyfrif agored fy e-byst!?

  Nid fi?

 3. 3

  Martin,

  Rwy'n anghytuno'n barchus â chi ac yn gwybod, ar sail blynyddoedd o ddata, eich bod mewn lleiafrif. Nid yw defnyddwyr yn mwynhau sbam, ond maen nhw'n mwynhau negeseuon e-bost sy'n plesio'n esthetaidd gyda'r cynnwys maen nhw'n ei geisio. Prin fod y cleientiaid rwy'n gweithio gyda nhw yn cael unrhyw drawsnewidiadau o e-byst testun. Mae e-bost HTML yn cael ei agor, ei glicio, a'i drawsnewid yn ôl cyfradd esbonyddol.

  Ni ddylid byth anfon e-byst dibwrpas. Fodd bynnag, mae anfon yr e-bost priodol gyda'r cynnwys cywir ar yr amser cywir yn gofyn am olrhain agoriadau, clicio drwodd ac addasiadau ar e-byst i ddarganfod beth yw eich chwaeth. Rydym yn cynghori ein cleientiaid i anfon llai o negeseuon e-bost mewn symiau llai gyda chynnwys wedi'i dargedu i gael canlyniadau ... ac mae'n gweithio. Achos pwynt, mae arolygon yn wych ar gyfer cronni data ar gleient a darparu'r hyn maen nhw ei eisiau.

  Yn hytrach na chael e-bost testun dibwrpas, oni fyddai'n braf cael arolwg sy'n gofyn a oedd y pwnc yn gymharol i chi? Ac yn seiliedig ar yr ateb hwnnw, mae'r cwmni'n ymateb yn briodol? Ni fydd cleientiaid Outlook 2007 yn cael y profiad hwnnw diolch i ryw benderfyniad maethlon i fyny'r gadwyn reoli.

  Mae'n debyg iawn i gerdded i mewn i'ch hoff fwyty lle maen nhw'n gwybod eich enw, eich hoff fwrdd, a sut rydych chi'n hoffi'ch pryd bwyd. Ni wnaethant hynny heb gronni'r wybodaeth honno gennych chi. Nid yw'n wahanol gyda'r we neu e-bost!

  Barchus,
  Doug

 4. 4

  Ac eithrio edrychiad a theimlad yr e-bost, gallwch chi wneud yr holl waith addasu mewn testun. Ond nid wyf yn diddymu'r ffaith bod defnyddwyr yn hoffi e-byst neis, dwi'n gwneud hynny. Yr hyn rydw i'n ceisio'i wneud yw mai negeseuon e-bost yw dogfennau, ac nid tudalennau gwe. Byddwch yn gallu ychwanegu myfyrdod datblygedig at eich e-byst gyda WPF \ E a chydrannau eraill i ddod. Bydd y rhain i gyd yn annibynnol ar blatfform a byddant yn caniatáu ystod lawer mwy graenus i'r dylunydd na html, gan gynnwys amgylchedd 3d rhyngweithiol llawn.

  Y prif reswm bod y rendrwr IE wedi'i dynnu yw bod mynediad grater i'r API Windows. Ac os bydd unrhyw flychau “Diogelwch” yn rhyng-gipio uer maen nhw mor hoff o “Iawn” ag unrhyw beth.

  Felly blocio'r mwyafrif o atodiadau ansicr ar lefel cleient a Chyfnewid. Fodd bynnag, bydd yn rhaid i chi redeg cymwysiadau. NET yn yr amgylchedd hwnnw gan fod pob ap. NET o ffynonellau di-ddefnydd yn rhedeg mewn blwch tywod diogel, profedig sydd â mynediad cyfyngedig er nad ydych yn ymyrryd â chyfoeth y cynnwys.

  Mae'r symud i fformat e-bost OpenXML yn brif strôc ar gyfer microsoft. Mae'n golygu bod eu procucts yn rhyngweithredol â chynhyrchion OpenXML eraill fel StarOffice ac OpenOffice. Bydd hyn yn caniatáu i ddefnyddwyr symud o'r cleientiaid hynny, ac eraill fel Outlook Express i Outlook heb orfod symud i fformat e-bost propriatory.

 5. 5
 6. 6

  Fel arfer mae'n rhaid i mi olygu fy nghofnodion 2 neu 3 gwaith ar ôl i mi ddod o hyd i'm gwallau! Dim pryderon.

  Mae eich pwyntiau yn ardderchog ... ond rwy'n credu bod angen i ni herio e-bost fel mecanwaith trafnidiaeth yn unig. Meddyliwch pa mor wych y gallai e-bost fod gydag ymarferoldeb ac integreiddio ychwanegol!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.