Dadansoddeg a PhrofiE-Fasnach a ManwerthuOffer MarchnataMarchnata Symudol a ThablediGalluogi Gwerthu

Microsoft Clarity: Mapiau Gwres a Recordiadau Sesiwn Am Ddim ar gyfer Optimeiddio'r Wefan

Wrth i ni ddylunio a datblygu thema Shopify wedi'i haddasu ar gyfer cwsmer ffasiwn, roeddem am sicrhau ein bod yn dylunio gwefan e-fasnach cain a syml nad oedd yn drysu nac yn llethu eu cwsmeriaid. Un enghraifft o'n profion dylunio oedd bloc mwy o wybodaeth a oedd â manylion ychwanegol am y cynhyrchion. Pe baem yn cyhoeddi'r adran yn y rhanbarth diofyn, byddai'n gwthio'r pris i lawr yn sylweddol ac yn ychwanegu at y botwm cart. Fodd bynnag, pe baem yn cyhoeddi'r wybodaeth isod, mae'n bosibl y bydd yr ymwelydd yn colli'r manylion ychwanegol.

Fe wnaethon ni benderfynu gwneud adran toggle wedi'i henwi'n briodol Mwy o wybodaeth. Fodd bynnag, pan wnaethom ei gyhoeddi ar y wefan, gwnaethom sylwi ar unwaith nad oedd ymwelwyr yn clicio ar yr adran i'w hehangu. Roedd yr atgyweiriad yn eithaf cynnil ... dangosydd bach wrth ymyl teitl yr adran. Ar ôl iddo gael ei weithredu, gwnaethom wylio ein mapiau gwres a gweld bod nifer llethol o ymwelwyr bellach yn rhyngweithio â'r togl.

Pe na baem wedi bod yn recordio sesiynau a chynhyrchu mapiau gwres, ni fyddem wedi gallu nodi'r mater na phrofi'r ateb. Mae mapio gwres yn hanfodol pan fyddwch chi'n datblygu unrhyw fath o wefan, gwefan e-fasnach, neu raglen. Wedi dweud hynny, gall atebion mapio gwres fod yn eithaf drud. Mae'r rhan fwyaf yn seiliedig ar nifer yr ymwelwyr neu sesiynau yr ydych am eu holrhain neu eu cofnodi.

Diolch byth, mae datrysiad am ddim ar gael i gawr yn ein diwydiant. Eglurder Microsoft. Mewnosodwch y cod olrhain Eglurder yn eich gwefan neu drwy eich Llwyfan Rheoli Tagiau ac rydych ar waith o fewn oriau wrth i sesiynau gael eu cofnodi. Gwell fyth, mae gan Eglurder a Google Analytics integreiddio… rhoi dolen gyfleus i sesiynau chwarae yn ôl o fewn eich dangosfwrdd Google Analytics! Mae Eglurder yn creu dimensiwn wedi'i deilwra o'r enw Clarity Playback URL gydag is-set o olygfeydd tudalen. Nodyn ochr ... ar yr adeg hon, dim ond un eiddo gwe y gallwch ei ychwanegu i'w integreiddio ag Eglurder.

Os ydych chi'n defnyddio Rheolwr Tag Google, Mae gan Eglurder ddewin syml hyd yn oed i ddefnyddio'r tag ar eich gwefan. Yn ogystal, mae'n darparu'r nodweddion craidd canlynol ... pob un â'r gallu i segmentu'ch cwsmeriaid ar nifer o ffactorau - gan gynnwys defnyddio ar ddyfeisiau symudol.

Instap Heatmaps

Cynhyrchu mapiau gwres yn awtomatig ar gyfer eich holl dudalennau. Gweld ble mae pobl yn clicio, beth maen nhw'n ei anwybyddu, a pha mor bell maen nhw'n sgrolio.

Mapiau Gwres eglurder Microsoft

Recordiadau Sesiwn

Gwyliwch sut mae pobl yn defnyddio'ch gwefan gyda recordiadau sesiwn. Archwiliwch beth sy'n gweithio, dysgwch beth sydd angen ei wella, a phrofwch syniadau newydd.

Recordiadau Sesiwn Eglurder Microsoft

Mewnwelediadau a Segmentau

Darganfyddwch yn gyflym lle mae defnyddwyr yn teimlo'n rhwystredig a throwch y problemau hyn yn gyfleoedd.

Mewnwelediadau a Segmentau Microsoft Clarity

Eglurder yw GDPR ac CCPA yn barod, nid yw'n defnyddio samplu ac mae wedi'i adeiladu ar ffynhonnell agored. Yn anad dim, byddwch chi'n mwynhau holl nodweddion Eglurder am ddim cost. Ni fyddwch byth yn rhedeg i mewn i derfynau traffig nac yn cael eich gorfodi i uwchraddio i fersiwn taledig ... mae'n rhad ac am ddim am byth!

Cofrestrwch Ar gyfer Microsoft Clarity

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Douglas wedi helpu i ddechrau sawl cwmni newydd llwyddiannus ar gyfer MarTech, wedi cynorthwyo gyda’r diwydrwydd dyladwy o dros $5 bil mewn caffaeliadau a buddsoddiadau Martech, ac mae’n parhau i lansio ei lwyfannau a’i wasanaethau ei hun. Mae'n gyd-sylfaenydd Highbridge, cwmni ymgynghori trawsnewid digidol. Mae Douglas hefyd yn awdur cyhoeddedig canllaw Dummie a llyfr arweinyddiaeth busnes.

Erthyglau Perthnasol

Cau

Adblock Wedi'i Ganfod

Martech Zone yn gallu darparu'r cynnwys hwn i chi heb unrhyw gost oherwydd ein bod yn rhoi arian i'n gwefan trwy refeniw hysbysebu, dolenni cyswllt, a nawdd. Byddem yn gwerthfawrogi petaech yn cael gwared ar eich rhwystrwr hysbysebion wrth i chi edrych ar ein gwefan.