Eglurder: Mapiau Gwres Am Ddim a Recordiadau Sesiwn ar gyfer Optimeiddio'r Wefan

Microsoft Clarity: Mapiau Gwres a Recordiadau Sesiwn Am Ddim ar gyfer Optimeiddio'r Wefan

Wrth i ni ddylunio a datblygu thema Shopify arfer ar gyfer ein siop ffrogiau ar-lein, roeddem am sicrhau ein bod yn cynllunio safle e-fasnach cain a syml nad oedd yn drysu nac yn llethu eu cwsmeriaid. Un enghraifft o'n profion dylunio oedd a rhagor o wybodaeth bloc a oedd â manylion ychwanegol am y cynhyrchion. Pe byddem yn cyhoeddi'r adran yn y rhanbarth diofyn, byddai'n gwthio'r pris yn sylweddol ac yn ychwanegu at y botwm cart. Fodd bynnag, pe baem yn cyhoeddi'r wybodaeth isod, efallai y bydd yr ymwelydd yn colli bod manylion ychwanegol.

Fe wnaethon ni benderfynu gwneud adran toggle wedi'i henwi'n briodol Mwy o wybodaeth. Fodd bynnag, pan wnaethom ei gyhoeddi ar y wefan, gwnaethom sylwi ar unwaith nad oedd ymwelwyr yn clicio ar yr adran i'w hehangu. Roedd yr atgyweiriad yn eithaf cynnil ... dangosydd bach wrth ymyl teitl yr adran. Ar ôl iddo gael ei weithredu, gwnaethom wylio ein mapiau gwres a gweld bod nifer llethol o ymwelwyr bellach yn rhyngweithio â'r togl.

Pe na baem wedi bod yn recordio sesiynau ac yn cynhyrchu mapiau gwres, ni fyddem wedi gallu nodi'r mater na phrofi'r datrysiad. Mae gwneud gwres yn hanfodol wrth ddatblygu unrhyw fath o wefan, gwefan e-fasnach neu gymhwysiad. Wedi dweud hynny, gall atebion gwresogi fynd yn eithaf drud. Mae'r mwyafrif yn seiliedig ar nifer yr ymwelwyr neu'r sesiynau yr ydych am eu tracio neu eu recordio.

Diolch byth, mae datrysiad am ddim ar gael i gawr yn ein diwydiant. Eglurder Microsoft. Mewnosodwch y cod olrhain Clarity yn eich gwefan neu drwy eich platfform Rheoli Tagiau ac rydych chi ar waith o fewn oriau wrth i sesiynau gael eu dal. Hyd yn oed yn well, mae gan Clarity integreiddiad Google Analytics ... gan roi dolen gyfleus i ôl-chwarae sesiynau yn eich dangosfwrdd Google Analytics! Mae eglurder yn creu dimensiwn arfer o'r enw URL Chwarae eglurder gydag is-set o olygfeydd tudalen. Nodyn ochr ... ar yr adeg hon, dim ond un eiddo gwe y gallwch ei ychwanegu i'w integreiddio ag Eglurder.

Mae Microsoft Clarity yn darparu'r nodweddion canlynol ...

Instap Heatmaps

Cynhyrchu mapiau gwres yn awtomatig ar gyfer eich holl dudalennau. Gweld ble mae pobl yn clicio, beth maen nhw'n ei anwybyddu, a pha mor bell maen nhw'n sgrolio.

Mapiau Gwres eglurder Microsoft

Recordiadau Sesiwn

Gwyliwch sut mae pobl yn defnyddio'ch gwefan gyda recordiadau sesiwn. Archwiliwch beth sy'n gweithio, dysgwch beth sydd angen ei wella, a phrofwch syniadau newydd.

Recordiadau Sesiwn Eglurder Microsoft

Mewnwelediadau a Segmentau

Darganfyddwch yn gyflym lle mae defnyddwyr yn teimlo'n rhwystredig a throwch y problemau hyn yn gyfleoedd.

Mewnwelediadau a Segmentau Microsoft Clarity

Mae eglurder yn GDPR ac mae CCPA yn barod, nid yw'n defnyddio samplu, ac mae wedi'i adeiladu ar ffynhonnell agored. Gorau oll, byddwch chi'n mwynhau holl nodweddion Eglurder heb gost hollol sero. Ni fyddwch byth yn rhedeg i derfynau traffig nac yn cael eich gorfodi i uwchraddio i fersiwn taledig ... mae am ddim am byth!

Cofrestrwch Ar gyfer Microsoft Clarity