Cymdeithasol Cyfryngau Marchnata

Beth yw Effaith Strategaethau Micro vs Dylanwadwyr

Mae marchnata dylanwadwyr yn gorwedd rhywle rhwng y cydweithiwr ar lafar gwlad rydych chi'n ymddiried ynddo a'r hysbyseb â thâl rydych chi'n ei rhoi ar wefan. Yn aml mae gan ddylanwadwyr allu mawr i godi ymwybyddiaeth ond maent yn amrywio yn eu gallu i ddylanwadu ar ragolygon ar benderfyniad prynu mewn gwirionedd. Er ei bod yn strategaeth fwy bwriadol, atyniadol i gyrraedd eich cynulleidfa graidd nag hysbyseb baner, mae marchnata dylanwadwyr yn parhau i gynyddu poblogrwydd.

Fodd bynnag, mae gwrthdaro ynghylch a yw eich buddsoddiad mewn marchnata dylanwadwyr yn cael ei wario'n well fel cyfandaliad mawr i ychydig o archfarchnadoedd - y dylanwadwr macro, neu a yw eich buddsoddiad yn cael ei wario'n well ar ddylanwadwyr mwy arbenigol, â ffocws uchel - y dylanwadwyr meicro.

Efallai y bydd cyllideb fawr sy'n cael ei gwario ar macro-ddylanwadwr yn cwympo'n fflat ac yn gambl enfawr. Neu gall cyllideb fawr a werir rhwng micro-ddylanwadwyr fod yn anodd ei rheoli, ei chydlynu, neu adeiladu'r effaith yr oeddech yn ei dymuno.

Beth yw Micro Dylanwadwr?

Byddwn i'n cael fy nosbarthu fel dylanwadwr meicro. Mae gen i ffocws arbenigol ar dechnoleg marchnata ac rydw i'n cyrraedd tua 100,000 o bobl trwy gyfryngau cymdeithasol, gwe ac e-bost. Nid yw fy awdurdod a phoblogrwydd yn ymestyn y tu hwnt i ganolbwynt y cynnwys rwy'n ei greu ac; o ganlyniad, nid yw ymddiriedaeth fy nghynulleidfa na'r dylanwad i wneud penderfyniad prynu ychwaith.

Beth yw dylanwadwr macro?

Mae dylanwadwyr macro yn cael effaith a phersonoliaeth lawer ehangach. Gall rhywun enwog, newyddiadurwr neu seren cyfryngau cymdeithasol fod yn ddylanwadwyr macro (os yw eu cynulleidfa yn ymddiried ynddynt ac yn eu hoffi). Mae Mediakix yn diffinio'r segment hwn o ran y cyfrwng:

  • Yn gyffredinol, bydd gan ddylanwadwr macro ar Instagram mwy na 100,000 dilynwyr.
  • Gellir diffinio dylanwadwr macro ar Youtube neu Facebook fel un sydd â o leiaf 250,000 o danysgrifwyr neu'n hoffi.

Dadansoddodd Mediakix dros 700 o swyddi Instagram noddedig o 16 brand gorau sy'n gweithio gyda dylanwadwyr macro a micro-ddylanwadwyr i asesu pa strategaethau a oedd yn fwy effeithiol. Maen nhw wedi cynhyrchu'r ffeithlun hwn, y Brwydr y Dylanwadwyr: Macro vs Micro a dod i gasgliad diddorol:

Mae ein hastudiaeth yn dangos bod perfformiad macro-ddylanwadwyr a micro-ddylanwadwyr bron yn gyfartal wrth werthuso ar sail cyfradd ymgysylltu yn unig. Yn ogystal, gwelsom fod dylanwadwyr macro ar eu hennill o ran hoff bethau, sylwadau a chyrhaeddiad.

Llwyddais i estyn allan at Jeremy Shih a gofyn y cwestiwn ysgubol - enillion ar fuddsoddiad. Hynny yw, wrth edrych y tu hwnt i ymgysylltu a hoff bethau, a oedd gwahaniaeth mesuradwy mewn dangosyddion perfformiad allweddol fel ymwybyddiaeth, gwerthu, gwerthu ac ati. Ymatebodd Jeremy yn onest:

Gallaf ddweud bod darbodion maint yn bendant yn cael eu chwarae yma yn yr ystyr ei bod yn haws (llai o amser a lled band dwys) gweithio gyda llai o ddylanwadwyr mwy na cheisio cydlynu cannoedd neu filoedd o ddylanwadwyr llai i gyflawni'r un cyrhaeddiad. Ar ben hynny, mae CPM yn tueddu i leihau wrth i chi weithio gyda dylanwadwyr mwy.

Mae'n hanfodol bod marchnatwyr yn cadw hyn mewn cof wrth iddynt geisio dylanwadu ar farchnata. Er y gallai cydgysylltu helaeth ac ymgyrch ficro-ddylanwadwyr wych gynhyrchu mwy o effaith ar y llinell waelod, efallai na fydd yr ymdrech angenrheidiol yn werth y buddsoddiad mewn amser ac egni. Yn yr un modd ag unrhyw beth ym maes marchnata, mae'n werth ei brofi a'i optimeiddio gyda'ch strategaethau ymgyrchu.

Rwy'n credu ei bod hefyd yn bwysig cofio bod hyn wedi'i seilio'n llwyr ar Instagram ac nid cyfryngau eraill fel blogio, podledu, Facebook, Twitter, neu LinkedIn. Rwy'n credu y gallai teclyn gweledol fel Instagram wyro canlyniadau dadansoddiad fel hyn yn sylweddol o blaid yr enwog.

Micro vs Dylanwadwyr Macro-mwy-effeithiol-infograffig

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

Un Sylw

  1. Yn ddiau, mae dylanwadwyr yn rhan annatod iawn o'r strategaeth farchnata, yn enwedig yng nghyd-destun B2B. Ar gyfer penderfynwr prynu B2B, arweinyddiaeth meddwl y gwerthwr yw'r allwedd. Os gall dylanwadwr sicrhau'r gwerthwr, mae'n ychwanegu hygrededd ychwanegol. Yn ThoughtStarters (www.thought-starters.com) rydym wedi gweithio'n agos gyda llawer o gorfforaethau byd-eang gan eu helpu i ddiffinio a rhedeg eu rhaglenni ymgysylltu â dylanwadwyr a gwelwn eu bod yn methu â nodi pob dylanwadwr lawer gwaith. Ee: Ar gyfer cleient byd-eang blaenllaw, gwnaethom gyfrif y gallai'r Academia o brifysgolion blaenllaw gael ei defnyddio fel dylanwadwr allweddol. Gwnaethom adeiladu rhaglen a oedd yn ymgysylltu â nhw a thrwy hyn roedd y cleient yn gallu agor llwybrau newydd na feddyliwyd amdanynt o'r blaen yn eu strategaeth ymgysylltu â dylanwadwyr a hefyd dechrau medi ROI. Felly mae'n bwysig bod cwmnïau'n nodi partneriaid a all eu helpu i ennill mwy o hwb am eu strategaethau ymgysylltu â dylanwadwyr.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol