Micro-Eiliadau a Theithiau Cwsmer

taith cwsmer.png

Mae'r diwydiant marchnata ar-lein yn parhau i wneud cynnydd wrth ddarparu technoleg sy'n galluogi marchnatwyr i ragfynegi a darparu mapiau ffordd i helpu defnyddwyr a busnesau i drosi. Rydym wedi gwneud rhai rhagdybiaethau hyd at y pwynt hwn, serch hynny. Mae thema gyffredinol personas a sianeli gwerthu yn llawer mwy hydraidd a hyblyg nag a ddychmygasom erioed.

Mae Cisco wedi darparu ymchwil bod gan y cynnyrch cyfartalog a brynir dros 800 o deithiau penodol i gwsmeriaid sy'n arwain ato. Meddyliwch am eich penderfyniadau prynu a sut rydych chi'n bownsio rhwng ymchwil, ar-lein, yn y siop, e-bost, chwilio a strategaethau eraill wrth i chi barhau i lawr y ffordd i benderfyniad. Dim rhyfedd pam mae gweithwyr proffesiynol gwerthu a marchnata yn cael anhawster gyda phriodoli cymaint. Mae hefyd yn rheswm arall pam marchnata omni-sianel rhaid ei drefnu'n ofalus i wella canlyniadau.

Taith Cwsmer Cisco

Os gallwch chi ragweld a darparu marchnata sy'n rhagflaenu taith y cwsmer, gallwch chi leihau'r ffrithiant a'u harwain at y pryniant yn fwy effeithlon. Mewn gwirionedd, mae'r ymchwil gan Cisco yn dangos bod manwerthwyr sy'n cynnig Rhyngrwyd popeth profiadau yn gallu dal gwelliant elw o 15.6 y cant.

Cyfunwch y canfyddiadau hyn â Meddyliwch Gyda Micro-Eiliadau Google ymchwil ac mae 4 micro-eiliad ar ôl y dylai pob marchnatwr fod yn talu sylw iddynt:

  1. Rwyf am wybod eiliadau - Mae 65% o ddefnyddwyr ar-lein yn edrych i fyny mwy o wybodaeth ar-lein nag ychydig flynyddoedd yn ôl. Mae 66% o ddefnyddwyr ffonau clyfar yn edrych i fyny rhywbeth a welsant mewn hysbyseb deledu.
  2. Rwyf am fynd eiliadau - Cynnydd o 200% mewn chwiliadau “yn agos ataf” ac mae 82% o ddefnyddwyr ffonau clyfar yn defnyddio peiriant chwilio i chwilio am fusnes lleol.
  3. Rwyf am wneud eiliadau - Mae 91% o ddefnyddwyr ffonau clyfar yn troi at eu ffonau am syniadau wrth wneud tasg ac mae dros 100 miliwn o oriau o gynnwys sut i wneud wedi cael ei wylio ar Youtube hyd yn hyn Eleni.
  4. Rwyf am brynu eiliadau - Mae 82% o ddefnyddwyr ffonau clyfar yn ymgynghori â'u ffonau tra eu bod mewn siop yn penderfynu beth i'w brynu. Mae hyn wedi arwain at gynnydd o 29% mewn cyfraddau trosi symudol yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Tra bod Google yn canolbwyntio ar y defnyddiwr symudol, mae'n rhaid i chi gydnabod sut mae hyn yn effeithio ar bob taith cwsmer - o'r caffaeliad i ailwerthu neu ddim ond adnewyddu. Y gwir yw bod yn rhaid i ni fod yn llawer gwell ynglŷn â thargedu cynnwys sy'n gyrru eiliadau penderfyniadau prynu. Ychwanegwch bobl arddulliau dysgu ac elfennau sy'n cymell pryniant a does ryfedd pam fod marchnatwyr yn cael trafferth cynhyrchu cynnwys sy'n gyrru trosiadau. Nid yw Analytics yn rhoi mewnwelediad i'r rhain a dyna pam mae marchnatwyr cynnwys yn edrych yn fwy gwybodus atebion i ragfynegi a mesur perfformiad eu cynnwys.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.