Metrics Ffynhonnell: Optimeiddio Marchnata Cymdeithasol a Dadansoddeg

sgrin trac

Mae Source Metrics wedi cyhoeddi ei Mewnflwch Cyfryngau Cymdeithasol. Mae'r nodwedd newydd hon yn wahanol i offer eraill gan ei bod yn cynnig gwybodaeth fanwl y gellir ei gweithredu fel mae'n digwydd yn hytrach na deallusrwydd busnes lefel uchel mewn adroddiadau wythnosol neu fisol, ac mae'n caniatáu i farchnatwyr ddistyllu 1000au o grybwylliadau dyddiol i lawr i tua 20 o'r cyfeiriadau gweithredadwy pwysicaf yn ôl yn dilyn.

Syniadau Gwrando Metrics Ffynhonnell

Mae'r Mewnflwch Cyfryngau Cymdeithasol yn caniatáu i farchnatwyr ar-lein nodi'n gyflym yr hyn sy'n cael ei ddweud am eu brandiau ar draws cyfryngau digidol a blaenoriaethu eu hymatebion mewn amser real. Mae'r Mewnflwch yn pennu naws y cyfeiriadau trwy archwilio geiriau allweddol sydd wedi'u cynnwys mewn hashnodau a thestun rhydd, ac yna'n croesgyfeirio'r tôn - positif, negyddol neu niwtral - gyda chyrhaeddiad deiliad y cyfrif er mwyn blaenoriaethu ymatebion.

Cyhoeddi Source Metrics Publishing

O ganlyniad, gall marchnatwyr ymateb i grybwylliadau brand pwysig wrth iddynt ddigwydd. Er enghraifft, os yw rhywun sydd â dilyniant mawr yn dweud rhywbeth positif am frand, gall marchnatwr ddiolch iddynt a chryfhau'r berthynas honno. I'r gwrthwyneb, os yw dau berson yn dweud rhywbeth negyddol, gall y brand nodi cyrhaeddiad pob unigolyn ar unwaith, blaenoriaethu ymatebion ac estyn allan i helpu i ddatrys y broblem.

Mae marchnatwyr cymdeithasol yn cadarnhau bod offer gwrando traddodiadol yn annigonol gan mai dim ond gwybodaeth fusnes lefel uchel yn erbyn rhywbeth y gallant ei ddefnyddio bob dydd i benderfynu beth yw'r cyfeiriadau mwyaf gweithredadwy o safbwynt marchnata, ”meddai Scott Lake, Prif Swyddog Gweithredol a sylfaenydd Source Metrics. “Rydyn ni'n rhoi gwybodaeth i farchnatwyr mewn amser real sy'n eu galluogi i gael yr effaith fwyaf ar eu canfyddiad brand cyhoeddus.

Olrhain Dadansoddeg Metrics Ffynhonnell

Mae'r Mewnflwch Cyfryngau Cymdeithasol wedi'i integreiddio'n llawn â'r platfform Source Metrics i annog gweithredoedd e ff eithiol a llif gwaith symlach. Pan fydd marchnatwr yn crybwyll brand sy'n haeddu ymateb, gallant ymateb yn uniongyrchol o'r tu mewn i'r platfform, gan ddefnyddio'r cyfrif cymdeithasol priodol.

Adroddiad Ymgyrchoedd Metrics Ffynhonnell

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.