MetaCX: Rheoli Cylchoedd Bywyd Cwsmeriaid ar y Cyd â Gwerthu ar Sail Canlyniadau

MetaCX

Dros ddegawd yn ôl, gweithiais gyda rhywfaint o dalent anhygoel yn y diwydiant SaaS - gan gynnwys gweithio fel rheolwr cynnyrch i Scott McCorkle a blynyddoedd lawer fel ymgynghorydd integreiddio yn gweithio gyda Dave Duke. Roedd Scott yn arloeswr di-baid a lwyddodd i neidio dros unrhyw her. Roedd Dave yn rheolwr cyfrifon trawsnewidiol yn gyson a gynorthwyodd sefydliadau mwyaf y byd i sicrhau bod eu disgwyliadau yn cael eu rhagori.

Nid yw'n syndod bod y ddau wedi ymuno, ymchwilio i'r anawsterau o ran gwerthu B2B, gweithredu a chorddi cleientiaid ... a dod o hyd i ateb, MetaCX. Mae MetaCX yn blatfform a adeiladwyd i sicrhau bod prynwyr a gwerthwyr yn cydweithredu'n dryloyw i ddogfennu, olrhain a rhagori ar nodau busnes y cwsmer.

Trosolwg Cynnyrch MetaCX

Mae prynwyr yn SaaS a chwmnïau cynnyrch digidol yn teimlo diffyg hyder y bydd addewidion gwerthu yn cael eu cadw. Beth sy'n digwydd ar ôl llofnodi'r fargen?

Mae MetaCX wedi adeiladu platfform sy'n trawsnewid sut mae cyflenwyr a phrynwyr yn cydweithredu ac yn ennill gyda'i gilydd. Mae MetaCX yn darparu gofod a rennir lle gall cyflenwyr a phrynwyr ddiffinio a mesur canlyniadau gyda'i gilydd, gan alinio timau gwerthu, llwyddiant a chyflenwi o amgylch yr effaith wirioneddol ar fusnes y gall cwsmeriaid ei gweld.

Mae'r platfform cydweithredol rhwng prynwyr a gwerthwyr yn darparu:

  • Cynlluniau Llwyddiant - Sicrhau cyflawniad y canlyniadau busnes a ddymunir trwy greu cynllun gweithredu cam wrth gam ar gyfer pob cwsmer.
  • Templedi - Cynhyrchu templedi cynllun llwyddiant wedi'u teilwra i achosion defnydd penodol a phersonoliaethau i symleiddio a graddio gwerthu a llwyddiant ar sail canlyniadau.
  • Hysbysiadau - Cael eich hysbysu pan fydd darpar neu gwsmer yn ymuno â phont rydych wedi'i rhannu neu'n rhyngweithio ag unrhyw elfen bont fel y gallwch ymateb mewn amser real.
  • Eiliadau - Dathlwch eiliadau allweddol yng nghylch bywyd y cwsmer - partneriaethau newydd, gweithrediadau wedi'u cwblhau, ac adnewyddiadau wedi'u llofnodi i ddelweddu momentwm.
  • Cyfnodau Cylch Bywyd - Creu cynllun llwyddiant wedi'i alinio â phob cam cylch bywyd i sicrhau eich bod chi a'ch cwsmeriaid yn cyflawni nodau tymor byr a thymor hir.
  • Handoffs - Delweddwch y llaw yn MetaCX i sicrhau bod pawb ar yr un dudalen ac yn gweithio tuag at nodau ac amcanion cyffredin.
  • Pontydd - Gwahoddwch gwsmeriaid a rhagolygon i le wedi'i rannu, wedi'i gyd-frandio, lle gallwch chi ddogfennu a chydweithio o amgylch cynlluniau llwyddiant.
  • timau - Dewch â phrofiad y cwsmer yn fyw a dechrau cydweithredu â rhanddeiliaid perthnasol trwy greu timau o bobl sy'n cyd-fynd â phob cam cylch bywyd.
  • Rhybuddion Cadw - Canfod risgiau cadw cudd trwy olrhain gweithredoedd ac ymddygiadau penodol sy'n datgelu cwsmeriaid sydd ar fin corddi.

Mae pob canlyniad mewn cynllun llwyddiant MetaCX ynghlwm wrth gerrig milltir a metrigau sy'n defnyddio data i olrhain cyflawniad canlyniadau trwy gydol cylch bywyd y cwsmer.

Bydd y canlyniadau y mae eich cwsmeriaid yn poeni amdanynt yn dylanwadu ar y math o ddata rydych chi'n ei dynnu i mewn i MetaCX. Gallwch dynnu digwyddiadau o'ch cynnyrch eich hun neu o system arall gan gynnwys eich CRM, system ariannol, neu blatfform digwyddiad. Unwaith y bydd eich systemau busnes yn bwydo digwyddiadau i'r platfform trwy gysylltiad, mae MetaCX yn defnyddio'r meini prawf a'r dyddiadau cau rydych chi'n eu nodi i ddweud wrthych pa mor agos yw cwsmer i gyflawni canlyniadau.

Tiwniwch i mewn i'm Martech Zone Podlediad Cyfweliadau am sgwrs sydd ar ddod gydag Arlywydd MetaCX, Jake Sorofman.

Yn barod i weld MetaCX ar waith? Cofrestrwch heddiw a bydd y tîm yn darparu arddangosiad byw o'r platfform.

Gofynnwch am Demo MetaCX

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.