Cyfeiriadur Aelodau

Chris knows that great marketing is created by listening to your customers – not talking at them. He’s applied this thinking to help elevate several companies to market-leading positions. Running marketing for Alchemer provides Chris with an unparalleled opportunity to create marketing that is relevant to customers based on their feedback. Chris joined Alchemer after holding executive marketing roles at Symantec, Avast, Webroot, and Yellowfin BI. He is a graduate of the University of Kansas.

Mae Arun yn entrepreneur technoleg sydd wedi bod yn adeiladu, mesur, a gwerthu gwefannau defnyddwyr a menter ers blynyddoedd. Yn ystod ei yrfa, mae wedi helpu cwmnïau mawr a bach i gynyddu refeniw ac ymgysylltu â chwsmeriaid fel rheolwr, ymgynghorydd ac ymgynghorydd.

Mae Jui Bhatia yn Ddadansoddwr Meddalwedd yn Yn dechnegol, India. Gyda phrofiad mewn meysydd sy'n cael eu gyrru gan dechnoleg, mae hi wedi meistroli ei gwybodaeth ar Sut (au) a Beth (au) i'w wneud ar gyfer busnes. Hefyd, mae'n awyddus i rannu ei gwybodaeth am ychydig o bynciau sy'n gysylltiedig â thechnoleg gyda darllenwyr a all gynorthwyo unrhyw fath o fusnes.

Treuliodd Jim Berryhill dros 30 mlynedd mewn gwerthu meddalwedd menter a rheoli gwerthiant, gan arwain timau perfformiad uchel yn ADR, CA, Siebel Systems, a HP Software gyda ffocws ar werthu gwerth. Sefydlodd DecisionLink gyda gweledigaeth i wneud gwerth cwsmer yn ased strategol trwy ddarparu'r platfform dosbarth menter cyntaf ar gyfer rheoli gwerth cwsmeriaid.

Max yw'r Arweinydd Llwyddiant Cwsmer yn Pushwoosh. Mae'n galluogi cwsmeriaid SMB a Menter i roi hwb i'w prosiectau awtomeiddio marchnata ar gyfer cadw a refeniw uwch.