MeetingHero: Ap ar gyfer Cyflawni Cynhyrchedd

cwrdd ag arwr

Mae marchnatwyr yn cael cyfarfodydd trwy'r amser fel y mae asiantaethau ... cyfarfodydd yw enaid syniad a chynllunio. Ond gall cyfarfodydd fod yn ofnadwy o anghynhyrchiol hefyd. Er bod llawer o bobl eisiau cyfarfodydd trwy'r amser, rwy'n aml yn gwrthsefyll. Mae cyfarfodydd yn dreth ac yn ddrud. Weithiau mae ofn yn sbarduno cyfarfod lle mae pobl eisiau gorchuddio eu casgen yn unig. Bryd arall, mae cyfarfodydd yn cynhyrchu tunnell yn fwy o waith er nad ydych wedi'ch cwblhau eto.

Ysgrifennais swydd yn ddiweddar yn gofyn, A yw Ystafell Gyfarfod Gwag yn Arwydd Cynhyrchedd? ac ychydig flynyddoedd yn ôl siaradais hynny hyd yn oed Cyfarfodydd oedd Marwolaeth Cynhyrchedd America.

Doeddwn i ddim yn twyllo ... roeddwn i newydd ymddiswyddo o gorfforaeth enfawr lle roeddwn i'n llythrennol yn cael 30+ awr o gyfarfodydd bob wythnos. Fe wnes i stopio mynd i unrhyw gyfarfod nad oedd ganddo bwrpas, rheswm i mi fod yno, a chynllun gweithredu. Aeth fy nghyfarfodydd i lawr i awr neu ddwy yr wythnos ac roeddwn yn fwy cynhyrchiol nag erioed.

Maen nhw'n dweud bod yna app ar gyfer popeth, ac nawr efallai bod gennym ni un ar gyfer cwrdd â chynhyrchedd, CyfarfodHero. Mae MeetingHero yn hawdd ei ddefnyddio ar unrhyw ffôn, llechen a chyfrifiadur fel y gallwch ddal manylion pwysig unrhyw bryd.

cyfarfodhero

Nodweddion MeetingHero yn Cynnwys

 • Dal a Chydweithio mewn Amser Real - Hawdd cydweithredu a dal cyfarfod beirniadol
  manylion fel bod pawb yn cael eu clywed a dim byd yn mynd ar goll.
 • Cyfarfodydd Byrrach, â Ffocws - Mae MeetingHero yn ei gwneud hi'n hawdd i chi a'ch tîm greu, rhannu a chadw at agendâu cyfarfod fel y gallwch chi gael sgyrsiau cynhyrchiol â ffocws, a siopau tecawê ystyrlon.
 • Gyrru Mwy o Benderfyniadau - Trwy ddarparu'r strwythur cywir yn ystod eich cyfarfod, mae MeetingHero yn helpu i arwain eich tîm tuag at wneud penderfyniadau a chytuno ar y camau nesaf.
 • Aros yn Wybodus gyda Chrynodebau Cyfarfodydd Rhannadwy - Mae gan bob cyfarfod grynodeb cyfarfod hawdd ei rannu, felly gallwch chi hepgor cyfarfodydd a pharhau i gael y wybodaeth ddiweddaraf.
 • Eich Holl Nodiadau Cyfarfod - Mae MeetingHero yn trefnu eich holl nodiadau cyfarfod o'ch holl gyfarfodydd fel y gallwch chi gofio yn hawdd yr hyn y gwnaethoch chi siarad amdano, pa benderfyniadau a wnaethoch a beth a adawyd heb ei ddatrys.
 • Integreiddio Calendr - Mae MeetingHero yn cysoni â Google Calendar (eraill yn dod yn fuan), fel y gallwch chi greu a gwahodd pobl i gyfarfodydd fel rydych chi bob amser yn ei wneud, a defnyddio MeetingHero i sicrhau bod y cyfarfodydd hynny'n ffordd fwy cynhyrchiol ac atyniadol.

3 Sylwadau

 1. 1

  Gall cyfarfodydd fod yn ofnadwy weithiau, rwy'n eich deall chi, heb os, ond gallant ysbrydoli rhywbeth artistig ym mhob un ohonom yn ystod un, 
  Rwy'n dod allan o rai cyfarfodydd yn eithaf adfywiol. Nid wyf erioed wedi defnyddio'r app hon ond rwy'n ei chael yn eithaf diddorol, yn enwedig rwy'n hoffi'r rhan o'ch post gyda'r nodweddion, mae'n eithaf da. Ar hyn o bryd rydw i'n defnyddio ap o'r enw The Cyfarfodydd gan gwmni o'r enw Exquisitus, mae ganddo bethau nad ydych chi erioed wedi meddwl amdanyn nhw, rydw i'n ei hoffi ei fod wedi'i gysoni â llawer o gymwysiadau.

 2. 2

  Mae'n dal i fod yn offeryn eithaf newydd ond rwy'n ei hoffi'n fawr oherwydd ei fod yn syml ac yn ddefnyddiadwy. Mae yna rai pethau sylfaenol na allwch chi eu gwneud (ni allwch ddileu “cyfarfodydd” sy'n apwyntiadau calendr yn unig gan ei fod yn tynnu'n gyfan gwbl o'ch cysoni calendr) ond ar y cyfan mae'n offeryn da iawn.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.