Pam mae Medium.com yn hanfodol ar gyfer eich strategaeth farchnata

canolig

Mae'r offer gorau ar gyfer marchnata ar-lein yn newid yn gyson. Er mwyn cadw i fyny â'r amseroedd, mae angen i chi gadw'ch clust i'r llawr, i godi'r offer mwyaf newydd a mwyaf effeithiol ar gyfer adeiladu cynulleidfa a throsi traffig.

Mae strategaethau blogio SEO yn pwysleisio pwysigrwydd cynnwys a rhannu “het wen”, felly gallwch chi drosoli blogiau busnes, gwefannau awdurdodau, a Twitter i adeiladu eich enw da digidol. Ar hyn o bryd mae'r ap gwe Canolig yn cynhyrchu gwefr aruthrol oherwydd mae ganddo'r gallu i ddod â'r mathau cywir o gynulleidfaoedd i'ch portffolio ar-lein.

Beth yw Canolig?

Mae'r ap gwe rhad ac am ddim Medium.com yn weddol newydd i'r olygfa, ar ôl ymddangos yn fyw ar y we ym mis Gorffennaf 2012 ar ôl ei dderbyn cefnogaeth gan Twitter. Mae Medium yn wefan finimalaidd sy'n cael ei gyrru gan gynnwys sy'n cysylltu cynulleidfaoedd ag erthyglau sy'n berthnasol ac yn ddefnyddiol i'w bywydau.

Mae'r cofnodion blog a'r erthyglau sy'n cael eu postio ar Ganolig yn ddogfennau byw, gyda system sylwadau ddeinamig sy'n caniatáu i ddarllenwyr dynnu sylw at bwyntiau allweddol ac ychwanegu sylwadau ymylol. Ceisiwch ddychmygu fersiwn harddach o nodwedd “Track Changes” Microsoft Word ac rydych chi'n ei gael.

Mae sylwadau a ychwanegir at eich erthygl yn breifat nes i chi eu hadolygu a marcio'r sylw i'r cyhoedd ei weld. Gall hyn fod yn ffordd wych o ysgogi trafodaeth werthfawr.

Twitter integredig

Tra bod Canolig yn dal i fod yn beta, gallwch gael y blaen trwy gofrestru ar gyfer cyfrif am ddim gan ddefnyddio mewngofnodi Twitter eich cwmni. Mae hynny'n iawn: mae popeth yn cael ei yrru ar Twitter ar Ganolig.

Bydd eich postiadau ynghlwm wrth eich handlen Twitter, gan ei gwneud hi'n hawdd i bobl ddilyn eich presenoldeb cymdeithasol. Gall defnyddwyr canolig sy'n mwynhau'ch post daro'r botwm “Argymell”, a fydd yn helpu i'w ddyrchafu yn y safleoedd Medium.com.

Gall darllenwyr hefyd rannu'ch postiadau yn hawdd ar eu porthwyr Twitter neu Facebook. Mae sylwadau ynghlwm wrth eu dolenni Twitter, felly gallwch olrhain cefnogwyr yn hawdd a'u hychwanegu ar rwydweithiau cyfryngau cymdeithasol.

Metrics

Pan fydd pobl yn ysgrifennu am Ganolig, maent yn aml yn anwybyddu'r offeryn metrigau. Fodd bynnag, maent yn hawdd eu defnyddio rhifau a graffiau gellir ei ymgorffori'n hawdd yn eich adroddiadau dyddiol.

Unwaith y bydd eich cyfrif wedi'i gymeradwyo, gallwch ymweld â'r brif ddewislen a chlicio ar "Stats." Yma fe welwch system siartio sy'n cofnodi cyfanswm eich barn, eich darlleniadau gwirioneddol a'ch argymhellion ar gyfer y mis diwethaf.

Mae'r gymhareb ddarllen yn rhoi canran i chi o faint o bobl sydd wedi sgrolio trwy'ch cynnwys i'w weld, yn hytrach na chlicio i ffwrdd o'r erthygl yn unig. Mae'r sgrin gychwynnol hon yn rhoi golwg gynhwysfawr i chi o'ch holl swyddi.

Os hoffech chi chwyddo i mewn a gweld y rhifau ar gyfer eich swyddi unigol, cliciwch ar deitl erthygl. Bydd y graff yn addasu ei hun yn awtomatig i ddangos eich metrigau traffig ar gyfer yr erthygl sengl honno.

Gellir clicio ar y tabiau “Reads” a “Recs” hefyd, i gynhyrchu graff gweledol ar gyfer pob un o'r categorïau hyn. Os dychwelwch i'r brif ddewislen, gallwch weld gweithgaredd eich swyddi. Bydd clicio ar yr adran hon yn dangos rhestr i chi o bwy sydd wedi argymell neu wneud sylwadau ar eich swyddi, fel y gallwch gysylltu â nhw yn nes ymlaen.

Cyhoeddi gwahoddiad yn unig

Ar hyn o bryd, rhaid i ddefnyddwyr gael eu gwahodd gan dîm golygyddol Medium.com i ddechrau cyhoeddi ar y wefan. Gallwch chi gofrestru'n hawdd ar gyfer cyfrif Darllenydd a mynd ar y rhestr i'w gymeradwyo gan y golygydd. Defnyddiwch yr amser aros i chwilio am awduron eraill yn eich arbenigol, rhoi sylwadau ar swyddi cysylltiedig, a chodi gwelededd eich cwmni.

Ar ôl i chi dderbyn cadarnhad gan Medium.com, gallwch chi ddechrau'r broses ddrafftio a chyhoeddi. Mae'r broses ddrafftio yn gydweithredol hefyd. Mae Canolig yn caniatáu ichi rannu drafftiau ar y gweill gydag aelodau eraill, a all wneud sylwadau a chyfrannu at eich cynnyrch gorffenedig.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.