Mediafly: Galluogi Gwerthu Diwedd-i-Ddiwedd a Rheoli Cynnwys

Yn gyfryngol

Rhannodd Carson Conent, Prif Swyddog Gweithredol Mediafly, erthygl wych a atebodd y cwestiwn, Beth Yw Ymgysylltu â Gwerthu? o ran nodi a dod o hyd i blatfform ymgysylltu â gwerthiant. Mae'r diffiniad o Ymgysylltu Gwerthu yw:

Proses strategol, barhaus sy'n galluogi pob gweithiwr sy'n wynebu cleientiaid â'r gallu i gael sgwrs werthfawr yn gyson ac yn systematig gyda'r set gywir o randdeiliaid cwsmeriaid ar bob cam o gylch bywyd datrys problemau'r cwsmer i sicrhau'r enillion mwyaf posibl o fuddsoddiad y gwerthiant. system.

Forrester Consulting

Yn ôl Mediafly, gall gweithredu platfform ymgysylltu â gwerthiant arwain at rywfaint o effaith amlwg ar eich proses werthu:

 • Gall Ymgysylltu â Gwerthu ddarparu hyd at 66% o refeniw.
 • Gall Ymgysylltu Gwerthu ddarparu hyd at gynnydd o 70% ym maint y fargen.
 • Gall Ymgysylltu â Gwerthu ddarparu hyd at 43% yn fwy o fargeinion.

Yn gyfryngol

Mae Mediafly yn blatfform galluogi a rheoli cynnwys o'r dechrau i'r diwedd sy'n rhoi ffordd syml ac effeithiol i werthwyr a marchnatwyr gyrchu, creu a darparu cynnwys gwerthu deniadol o un cais.

Galluoedd Mediafly ar gyfer Galluogi Gwerthu a Marchnata Cynnwys

Gyda Mediafly, gall eich sefydliad:

 1. Creu - Llwytho, golygu a chyrchu cynnwys deinamig yn hawdd ar-lein neu oddi ar-lein
 2. Dosbarthu - cynnwys customizable i'ch gwerthwyr mewn amser real
 3. Cyflwyno - Dangos cyflwyniadau rhyngweithiol ac atyniadol yn bersonol neu'n bell
 4. Meintioli - Cyfathrebu a meintioli'ch gwerth unigryw gydag Offer Gwerthu Rhyngweithiol
 5. adroddiad - Dadansoddi perfformiad cynnwys gyda dadansoddeg ac adrodd
 6. Gwella - Defnyddiwch ddata i wella cyfochrog ar gyfer gwell ymgysylltiad â chwsmeriaid

Mae meddalwedd cyflwyno ac apiau gwerthu ar-lein Mediafly yn caniatáu i farchnatwyr a chynrychiolwyr gwerthu greu a chyflwyno cynnwys rhyngweithiol yn unrhyw le.

Galluogi Gwerthu Mediafly

Gall marchnatwyr a chynrychiolwyr gwerthu drawsnewid eu sleidiau PowerPoint / Google presennol, Word, Excel, pdf a ffeiliau amlgyfrwng yn gyflwyniadau hardd a gafaelgar gyda thempledi animeiddiedig Mediafly a rhyngwyneb llusgo a gollwng greddfol.

Hwb Cynnwys Mediafly

Gall cynrychiolwyr gwerthu ddod o hyd i, personoli a rhannu'r cynnwys cywir ar yr amser cywir yn hawdd wrth integreiddio'n ddi-dor â systemau CRM, CMS, MA & LMS eich cwmni. Ymhlith yr integreiddiadau mae Microsoft Dynamics 365, SharePoint, Office Online, Microsoft Outlook, Salesforce, Salesforce Pardot, Hubspot, SAP C / 4HANA, SAP LitmosSugarCRM, G Suite, Zoom, Lessonly, MindTickle, Marketo, Synthesis, Alinean, Simpactful, SalesLoft, a Box.

Mewnwelediadau Mediafly

Mae mewnwelediadau gan Mediafly yn galluogi marchnatwyr i ddatblygu cynnwys gwerthiant deniadol trwy fesur effaith:

 • Cynnwys sy'n perfformio'n dda a ddefnyddir yn aml gan werthwyr sy'n sbarduno ymgysylltiad rhagolygon a bargeinion caeedig
 • Cynnwys potensial uchel mae gwerthwyr yn tan-drosoli hynny y dylid eu hyrwyddo ymhellach
 • Cynnwys sy'n perfformio'n gymedrol dylid gwerthuso hynny ar gyfer gwelliannau
 • Cynnwys sy'n tanberfformio dylid dileu hynny

Mae dangosfyrddau Quicklook yn galluogi'ch timau gwerthu i fesur y cyfarfodydd a gynhelir a pha gynnwys a rannwyd gan gynrychiolwyr gwerthu.

Gweler Demo Mediafly wedi'i Bersonoli

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.