Mae'r Cyfryngau yn Methu Oherwydd Diffyg Ffydd ynddo'i Hun

Depositphotos 20464339 s

Ddoe cefais sgwrs wych gyda Crydd Brad, arbenigwr cyfryngau lleol sydd â hanes hir yn ceisio llusgo radio i'r oes ddigidol. Fe ddigwyddodd hynny fel bod ffrind arall, Richard Sickels, cerdded i mewn i'r swyddfa. Roedd gan Richard hanes gwych ym maes radio hefyd. Buom yn siarad tunnell am y diwydiant radio a pharheais i feddwl amdano neithiwr.

As gwerthu aer yn parhau i ddirywio ac mae ymerodraethau radio yn parhau i syndiceiddio a chydgrynhoi, mae'n tynnu sylw at y broblem sydd wrth wraidd cyfryngau traddodiadol ... nid ydynt yn credu ynddynt eu hunain mwyach. Rwy'n credu ei bod yr un broblem â phapurau newydd a theledu hefyd. Yn lle personoli, segmentu, mabwysiadu technolegau lleol a chymdeithasol ... mae'r diwydiannau hyn yn parhau i symud i'r cyfeiriad arall. Mae hyn yn creu pellter rhwng ffynhonnell y wybodaeth a'r gynulleidfa sy'n ceisio cysylltu â hi.

Mae cydgrynhoi a syndiceiddio yn ymadroddion dal gwych ym myd busnes. Maent yn gyfystyr ag arbedion cost. Os ydych chi'n canoli'ch talent ac yn ehangu ei gyrhaeddiad, dim ond rhesymegol eich bod chi'n lleihau cost cynhyrchu'r cynnwys. Mae gorsafoedd radio yn syndiceiddio sêr cenedlaethol ac yn gadael eu gorsafoedd yn wag. Mae papurau newydd yn parhau i wthio erthyglau Associated Press a lleihau staff lleol. Mae gorsafoedd teledu yn parhau i fasnachu talent mewn marchnadoedd ac mae trosiant yn rhemp.

Mae hyn oherwydd nad ydyn nhw bellach yn credu yn eu talent. Os yw'r cyfryngau cymdeithasol a blogio wedi dysgu unrhyw beth inni, mae'r galw am gynnwys angerddol amrywiol, wedi'i bersonoli, wedi'i segmentu, ar gynnydd, nid yn dirywio. Mae pobl yn ceisio mwy o wybodaeth, nid llai, am eu bywydau, eu hobïau, eu busnesau a'u llywodraeth. Nid oedd cyfryngau cymdeithasol yn skyrocket oherwydd y dechnoleg, roeddent yn skyrocketed oherwydd eu bod yn credu ynddynt eu hunain.

Peidiwch ag edrych ymhellach nag unrhyw safle cyfryngau traddodiadol ac mae'n yr un hen grap ... rhuthr o gynnwys yn sownd yng nghanol môr o hysbysebion sy'n tynnu sylw. Mae mwy o hysbysebu yn golygu mwy o refeniw yn iawn? Ddim yn iawn. Maen nhw'n gwanhau'r union gynnwys rydyn ni'n ei werthfawrogi fwyaf. Ac yn awr mae gwerth y cynnwys cyfartalog maen nhw'n ei ddarparu ar drai. Unwaith eto ... nid oherwydd y cyfrwng, ond oherwydd angerdd y llais y tu ôl iddo.

Mae gorsafoedd radio, yn benodol, yn feistri ar ansawdd sain, adloniant a chyrhaeddiad personol. Pam maen nhw'n parhau i ganolbwyntio gwerthu aer yn hytrach na llais gwerthu y tu hwnt i mi. Dylwn allu cerdded i mewn i unrhyw orsaf radio a gweld eu cyfraddau ar gyfer helpu busnesau i ddatblygu eu rhaglenni sain eu hunain, dosbarthu'r rhaglenni hynny trwy gymwysiadau symudol a gwe, a gyrru refeniw i'w busnesau trwy nodi, targedu a chyrraedd y gynulleidfa gywir. Nid oes angen i'r sioeau redeg ar y tonnau awyr hyd yn oed! Nid yw'r cyfrwng o bwys ... y gred angerddol yn y llais a glywir sy'n bwysig.

Nid wyf yn siŵr bod gobaith i bapurau newydd - mae'r seilwaith sy'n angenrheidiol i barhau i argraffu ar goed marw a dosbarthu'r cynnwys hwnnw'n rhy ddrud. Dylent ddympio'r gweisg a buddsoddi eu harian mewn talent leol i ail-chwistrellu gwerth yn eu diwydiant marw. Ymddengys mai teledu yw'r unig un â gobaith ... gan gofleidio cymdeithasol a gwthio eu cyfrwng anhygoel trwy'r plethiadau i'r gynulleidfa newynog sy'n aros amdani. Hoffwn eu gweld yn agor y drysau i fusnesau a defnyddwyr sy'n dymuno defnyddio fideo, heb yr arwyddion galwadau, i gynhyrchu, dosbarthu a monetize eu fideos eu hunain hefyd.

Rwy’n caru cyfryngau traddodiadol ac yn parhau i gredu yng ngrym y bobl y tu ôl i bob un o’r cyfryngau hyn. Hoffwn ddymuno iddynt gredu ynddynt eu hunain.

Nodyn: Darllenais Moliant i Twitter ar ddirywiad rhyngweithio Twitter. Yn eironig, gwelais ddatganiad i'r wasg ychydig ddyddiau ynghynt a oedd yn cyffwrdd â Twitter's twf… 14 miliwn o ddefnyddwyr arall. Mae gen i ofn y gallai Twitter fod yn dilyn yn ôl troed cyfryngau traddodiadol, gan ganolbwyntio ar peli llygad yn lle ansawdd y wybodaeth y mae'n ei darparu. Nid wyf yn gobeithio ... ond cawn weld.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.