Agreedo: Gwneud Cyfarfodydd yn Fwy Cynhyrchiol

cyfarfodydd anghynhyrchiol

Pan oeddwn i'n gweithio i gwmni meddalwedd mawr, fe wnes i stopio mynd i gyfarfodydd fel prawf unwaith. Roedd gan y tîm Rheoli Cynnyrch gyfarfodydd wedi'u trefnu trwy'r wythnos ac weithiau 8 awr lawn y dydd ... cyfarfod â chleientiaid, gwerthu, marchnata, datblygu a chefnogaeth. Roedd yn wallgof. Roedd yn wallgof oherwydd bod y sefydliad wrth ei fodd yn cwrdd ond byth yn dal eu gweithwyr yn atebol i gyflawni unrhyw beth gyda'r cyfarfod.

Felly, am bythefnos, es i ddim i un cyfarfod. Byddai'r bobl a wnaeth yn nodi nad oeddwn i yno, byddai rhai cydweithwyr yn cellwair neu'n gwylltio yn ei gylch ... ond yn y diwedd, nid oedd ots gan fy rheolwr ar y pryd. Nid oedd ots ganddo oherwydd fy cynyddodd cynhyrchiant yn ddramatig. Y broblem oedd bod cyfarfodydd yn parlysu'r sefydliad ... ac yn fy mharlysu. Pam? Yn syml - ni chafodd pobl erioed eu haddysgu pryd i redeg cyfarfod na sut i gael cyfarfod cynhyrchiol. Yn anffodus, nid yw'n rhywbeth maen nhw'n ei ddysgu yn y coleg.

Rydw i wedi wedi'i ysgrifennu am gyfarfodydd cryn dipyn ... maen nhw'n anifail anwes peeve i mi. Fe wnes i hyd yn oed gyflwyniad hynny roedd cyfarfodydd yn gyfrifol am farwolaeth cynhyrchiant America. Mae hefyd yn rheswm arall pam fy mod i'n caru a Canlyniadau'r Amgylchedd Gwaith yn Unig. Os nad yw cyfarfodydd wedi'u cynllunio a'u hamserlennu'n iawn, maen nhw'n wastraff anhygoel o amser pawb. Os oes gennych 5 o bobl yn yr ystafell mewn cwmni, mae'n debyg bod eich cyfarfodydd yn costio $ 500 yr awr. A fyddai gennych chi gymaint pe byddech chi'n meddwl amdano yn y ffordd honno?

Nawr efallai y bydd rhywfaint o dechnoleg a all gynorthwyo'ch sefydliad. CytunoDo Mae meddalwedd am ddim fel cymhwysiad gwasanaeth (SaaS) sy'n eich galluogi i sicrhau bod eich cyfarfodydd wedi'u trefnu'n briodol, yn canolbwyntio ar ganlyniadau, yn gydweithredol ac yn anad dim - yn gynhyrchiol.

  • Cyn y cyfarfod: Mae CytunoDo yn eich helpu i greu agendâu cyfarfod. Gadewch i'r holl gyfranogwyr gydweithio ar yr agenda cyn y cyfarfod, fel bod pawb yn barod.
  • Yn ystod y cyfarfod: P'un a yw'n gyfarfod rheolaidd, neu'n drafodaeth ad-hoc, cymerwch eich cofnodion cyfarfod gan ddefnyddio CytunoDo. Mae'n eich helpu chi i ddal yr holl faterion pwysig fel tasgau, penderfyniadau, neu ddim ond nodiadau.
  • Ar ôl y cyfarfod: Anfonwch gofnodion y cyfarfod at yr holl fynychwyr a chydweithiwch ar y canlyniadau. Mae CytunoDo yn eich helpu i olrhain tasgau ac i drefnu cyfarfodydd dilynol yn hawdd.

Rhyngwyneb CytunoDo yn canolbwyntio ar ganlyniadau:
cytuno

A gallwch wirio tasgau eich cyfarfod ar unrhyw adeg o fewn y rhyngwyneb:
gwirio 1 s

Os yw'ch cwmni'n dioddef cyfarfoditus ac mae angen rhywfaint o help arno, gallai gwthio'ch gweithwyr i ddefnyddio CytunoDo droi eich sefydliad o gwmpas! Cofrestrwch ar gyfer CytunoDo rhad ac am ddim.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.