Medallia: Gwella Profiad Cwsmer B2B

medalia

Mae deall ac olrhain ansawdd profiad cyffredinol eich cwsmer yn dod yn fwyfwy anodd oherwydd bod eich cwsmeriaid yn cyffwrdd â chymaint o wahanol rannau o'ch sefydliad. Gyda marchnatwyr yn defnyddio meddalwedd arweiniol a chyswllt, mae'r offer gwybodaeth siled hyn nid yn unig yn ddrud ac yn aneffeithlon, ond gallant ei gwneud bron yn amhosibl cael golwg gyfannol ar gwsmeriaid a'u profiad gyda'ch cwmni.

Gall timau marchnata ddeall materion cwsmeriaid yn llawer mwy effeithiol pan allant weld golwg unedig ar bob math o adborth, gan gyfuno boddhad cyffredinol / perthynas barn arolwg gyda boddhad â phob un o'r pwyntiau rhyngweithio allweddol sydd gyda'i gilydd yn gyfystyr â phrofiad y cwsmer.

Medallia's mae cynnig B2B newydd yn galluogi hyn. Mae'n rhoi mwy na dim ond cipolwg i chi ar farn eich cwsmeriaid o'r profiad. Rydych chi'n cael portread cyfannol, yr olygfa gyfan o'r profiad y mae pob un o'ch rhanddeiliaid cwsmeriaid yn mynd drwyddo. Mantais y farn hon? Mae'n tynnu sylw at y cyfleoedd gwella mawr sy'n drawsadrannol eu natur, cyfleoedd gwella a allai, er eu bod yn amlwg i'ch cwsmeriaid, lithro rhwng y craciau y tu mewn i seilos cwmnïau B2B.

pwynt cyffwrdd medallia-cwsmer-boddhad

Yr ateb o Medallia yn casglu adborth o bob pwynt cyffwrdd cwsmer gwefan, lleoliad, cefnogaeth, gwerthiannau uniongyrchol, hyd yn oed rhyngweithio â phartneriaid - ac yna'n cofrestru'r adborth hwnnw mewn system unedig sy'n rhoi golwg gyson i'ch cwmni ar draws adrannau. Nid yw'n caniatáu i'ch adrannau weld y rhan o'r busnes y maent yn gyfrifol amdano yn unig; mae'n galluogi'ch timau cyfrifon i ddeall adborth ar lefel y cyfrif ac yn gadael i'ch swyddogion gweithredol ddeall y darlun cyfan o brofiad eich cwsmeriaid.

medallia-b2b-gwahoddiad-rheoli

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.