Dadansoddeg a PhrofiLlwyfannau CRM a DataE-Fasnach a ManwerthuMarchnata DigwyddiadCyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Dylanwadwyr

Medallia: Rheoli Profiad i Ganfod, Nodi, Rhagfynegi a Materion Cywir ym Mhrofiadau Eich Cwsmeriaid

Mae cwsmeriaid a gweithwyr yn cynhyrchu miliynau o signalau sy'n hanfodol i'ch busnes: sut maen nhw'n teimlo, beth maen nhw'n ei hoffi, pam y cynnyrch hwn ac nid hynny, lle maen nhw'n gwario arian, beth allai fod yn well ... Neu beth fyddai'n eu gwneud yn hapusach, gwario mwy, a bod yn fwy ffyddlon.

Mae'r signalau hyn yn gorlifo i'ch sefydliad yn Live Time. Medalia yn dal yr holl signalau hyn ac yn gwneud synnwyr ohonynt. Felly gallwch chi ddeall pob profiad ar hyd pob taith. Mae deallusrwydd artiffisial Medallia yn dadansoddi'r holl signalau hyn i ganfod patrymau, nodi risg, a rhagfynegi ymddygiad. Felly gallwch chi ddatrys problemau cyn iddyn nhw ddigwydd a dyblu'r cyfleoedd i wneud profiadau yn hynod.

Beth yw Rheoli Profiad?

Mae rheoli profiad yn ymdrech gan sefydliadau i fesur a gwella'r profiadau y maent yn eu darparu i gwsmeriaid yn ogystal â rhanddeiliaid fel gwerthwyr, cyflenwyr, gweithwyr a chyfranddalwyr.

Nodweddion Cwmwl Profiad Medallia

Mae cynnig Medallia's Experience Cloud yn dal dros 4.5 biliwn o signalau y flwyddyn, gan wneud cyfrifiadau 8 triliwn y dydd ar gyfer dros filiwn o ddefnyddwyr misol. Gellir dal signalau Profiad Cwsmer o bob un o'r cyfryngau a'r sianeli canlynol:

 • Sgwrs - SMS, negeseuon
 • lleferydd - Rhyngweithiadau llais
 • Digidol - Gwefan, mewn-app
 • Mewn unrhyw le - Dyfais, IoT
 • cymdeithasol - Gwrando cymdeithasol ac adolygiadau ar-lein
 • Arolygon - Adborth uniongyrchol
 • BywLens - Fideo a grwpiau ffocws

Craidd i Medallia's yr offrymau yw Medallia Athena, sy'n pweru eu platfform Rheoli Profiad gyda deallusrwydd artiffisial i ganfod patrymau, rhagweld anghenion, rhagweld ymddygiad, a chanolbwyntio sylw ar gyfer penderfyniadau profiad gwell.

Rheoli Profiad Medallia

Mae nodweddion Alcemi Medallia yn cynnwys:

Mae Medallia Alchemy yn cyflwyno cymwysiadau rheoli profiad greddfol a chaethiwus ar gyfer darganfod mewnwelediadau a gweithredu

 • Adeiladwyd ar gyfer Rheoli Profiad - Mae cymwysiadau Medallia yn trosoli ein cydrannau a modiwlau UI Alchemy Medallia, a adeiladwyd yn bwrpasol ar gyfer Rheoli Profiad, i ddarparu profiad cyson a greddfol ar draws y we a symudol.
 • Gwell Profiad Defnyddiwr - Mae Medallia Alchemy yn gyrru ymgysylltiad defnyddwyr trwy brofiadau cyfoethocach sy'n cynnwys delweddiadau rhyngweithiol, wedi'u teilwra i wahanol rolau a mathau o ddefnyddwyr.
 • Sefydliad Technoleg Modiwlaidd - Mabwysiadwch y datblygiadau arloesol diweddaraf Medallia yn hawdd ac yn gyflym i'ch defnyddwyr, sy'n bosibl trwy bensaernïaeth fodiwlaidd, hyblyg Medallia Alchemy.

Hierarchaeth Sefydliadol Medallia

Mae Medallia yn addasu'ch rhaglen brofiad yn ddi-dor i gyd-fynd â'ch strwythur sefydliadol yn barhaus ac yn awtomatig. Beth mae hyn yn ei olygu? Data cywir. Person iawn. Ar unwaith.

Hierarchaeth Sefydliadol Rheoli Profiad
 • Modelu Hierarchaeth Gymhleth - Modelu unrhyw hierarchaeth sefydliadol gymhleth a llwybr y mewnwelediad cywir i'r gweithiwr iawn ar yr adeg iawn fel y gallant gymryd y camau cywir.
 • Caniatadau Data Hyblyg - Parchu caniatâd data graen mân a rheolaethau mynediad ar unrhyw lefel yn yr hierarchaeth i sicrhau mai dim ond gwybodaeth briodol a chaniateir sy'n cael ei rhannu â phob defnyddiwr yn seiliedig ar rolau a chyfrifoldebau.
 • Cydamseru Amser Real - Integreiddio â systemau recordio lluosog (CRM, ERP, HCM) i gydamseru unrhyw newidiadau mewn hierarchaethau sefydliadol a pherthnasoedd mewn amser real yn ddeinamig.

Mae buddion Rheoli Profiad Medallia yn cynnwys:

 • Dadansoddeg Testun - Deall y rheswm y tu ôl i'r sgoriau: dadorchuddio themâu, teimladau, a gyrwyr boddhad sylfaenol ar draws eich holl ddata anstrwythuredig - o sylwadau arolwg i logiau sgwrsio ac e-byst - a throi pob gair yn fewnwelediadau gweithredadwy.
 • Camau a Awgrymir - Sicrhewch argymhellion gweithredu yn seiliedig ar ddysgu dwfn a darganfod awgrymiadau gweithredadwy yn awtomatig sy'n gyrru'r effaith fwyaf.
 • Sgorio Risg - Nodi cwsmeriaid sydd mewn perygl a deall y gyrwyr y tu ôl i'w hymddygiad gyda modelau rhagfynegol ar sail rhwydwaith niwral.
Medallia Ymatebol

Gofynnwch am Demo Medallia

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Douglas wedi helpu i ddechrau sawl cwmni newydd llwyddiannus ar gyfer MarTech, wedi cynorthwyo gyda’r diwydrwydd dyladwy o dros $5 bil mewn caffaeliadau a buddsoddiadau Martech, ac mae’n parhau i lansio ei lwyfannau a’i wasanaethau ei hun. Mae'n gyd-sylfaenydd Highbridge, cwmni ymgynghori trawsnewid digidol. Mae Douglas hefyd yn awdur cyhoeddedig canllaw Dummie a llyfr arweinyddiaeth busnes.

Erthyglau Perthnasol

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Cau

Adblock Wedi'i Ganfod

Martech Zone yn gallu darparu'r cynnwys hwn i chi heb unrhyw gost oherwydd ein bod yn rhoi arian i'n gwefan trwy refeniw hysbysebu, dolenni cyswllt, a nawdd. Byddem yn gwerthfawrogi petaech yn cael gwared ar eich rhwystrwr hysbysebion wrth i chi edrych ar ein gwefan.