A yw Sylwadau Trosi Cyfartal?

Mesur Ymgysylltiad

Fe wnes i ychydig o ddadansoddiad o fy mlog y penwythnos hwn i chwilio am gydberthynas rhwng fy nghanlyniadau peiriannau chwilio, fy mhostiadau blog mwyaf poblogaidd, y swyddi gyda'r nifer fwyaf o sylwadau, a'r swyddi a arweiniodd at refeniw mewn gwirionedd oherwydd ymrwymiadau ymgynghori neu siarad.

Nid oedd unrhyw gydberthynas.

Wrth adolygu fy swyddi mwyaf poblogaidd, fe welwch Ffurflen Gyswllt WordPress, Huntington Bank Sucks, gadewais Basecamp, a hyd Cyfeiriad E-bost sy'n cario'r mwyaf o draffig. Mae'r swyddi hynny'n arwain y ffordd ar gyfer Canlyniadau Peiriannau Chwilio. Y swyddi hynny sydd â'r nifer fwyaf o sylwadau hefyd. Fodd bynnag, dim ond diferyn o ddoleri (a chwpl cwpanaid o goffi) y mae'r swyddi hynny wedi'u darparu i'm poced.

Mae IMHO, gan ddefnyddio sylwadau fel yr unig fesur llwyddiant yn gyffredin, ond mae'n arwain at y mwyafrif y blogiau corfforaethol yn methu.

Mae tua 1 o bob 200 ymwelydd yn dod i'm blog ac yn gadael sylw. Mae canran fach o'r rheini'n snarky, mae'r mwyafrif yn bobl y mae gen i berthynas bersonol â nhw ... ac ychydig iawn, os o gwbl, ydw i'n gwneud busnes â nhw. Mewn gwirionedd, roedd un o fy nghontractau mwyaf y flwyddyn ddiwethaf hon o swydd a ddangosodd fy hyfedredd mewn technoleg benodol (ac a restrwyd yn dda), ond heb unrhyw sylwadau o gwbl.

Trosi Gyrru

Nid blogio yw'r broblem, wrth gwrs. Mae gen i ddigon o ddarllenwyr ar fy mlog - ond does gen i ddim y parhad i ysgrifennu cynnwys yn gyson ar bynciau sy'n gyrru trosiadau i mi. Yn ogystal, nid oes gennyf alwad i weithredu ar fy bar ochr.

Rwyf bob amser wedi mesur fy llwyddiant yn ôl nifer y tanysgrifwyr RSS a'r ymgysylltiad (trwy sylwadau ar fy mlog). Rwy'n ailfeddwl y strategaeth honno! Os hoffwn yrru refeniw a defnyddio hwn fel blog busnes, mae angen i mi dargedu fy nghynnwys i ennill wrth chwilio ar delerau sy'n berthnasol i'r hyn sy'n gyrru incwm. Mae angen i mi ddarparu a llwybr ar fy safle i ddal a mesur yr addasiadau hynny.

Nid wyf yn credu bod sylwadau yn trosi cyfartal, ac ni ddylent fod yn fesur o lwyddiant eich blog.

Oni bai eich bod rywsut yn gallu alinio'r gweithgaredd â chanlyniad busnes, dim ond metrig gwagedd ydyw. Nid yw hynny'n dweud nad ydw i eisiau sylwadau ... dim ond nad ydw i'n mynd i ddefnyddio sylwadau fel dangosydd o ba mor dda mae fy mlog yn perfformio.

2 Sylwadau

  1. 1
  2. 2

    Rwy'n cytuno nad sylwadau yw'r unig fesur o lwyddiant.

    Mae cyfle mawr i ddatblygu brand trwy flogio. Rydym yn gwmni dylunio ac adeiladu sy'n arbenigo mewn eglwysi. Rydym yn gwahaniaethu trwy ddatblygu mwy o wybodaeth a mewnwelediad am gwsmeriaid yr eglwys nag sydd ganddyn nhw. Mae ein blog yn caniatáu inni ddangos y wybodaeth honno ac ymgysylltu â thimau arweinyddiaeth yr eglwys mewn sgyrsiau sydd, gobeithio, yn eu paratoi'n well ar gyfer gweinidogaeth. Mae ein blogiau'n gweithredu fel un rhan o'n strategaeth i wneud hynny'n fwy pwerus.

    Bydd amser yn datgelu'r gwerth llawn.

    Ed

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.