Byddwch yn ofalus wrth Gymharu Afalau â Choed Afal

coed afal afalau

Ffrind da Rhannodd Scott Monty rhywfaint o ddata gan McKinsey ar ymchwil sy'n darparu'r ystadegyn canlynol:

Mae e-bost mewn gwirionedd 40X yn fwy effeithiol na Facebook neu Twitter ar gyfer caffael cwsmeriaid newydd.

40%! Pryd bynnag y gwelaf ystadegyn fel yna, rwy'n ddiddorol ac yn gorfod rhedeg at y ffynhonnell i ddarllen mwy. Llywiais yn gyflym o bost Scott yn ôl i adroddiad McKinsey, Pam y dylai marchnatwyr barhau i anfon e-byst atoch. Whew ... mae'r enw ychydig yn llai abwyd cyswllt ac yn agosach at fy nghanfyddiad o farchnata e-bost. Rwy'n credu bod e-bost yn hanfodol i sefydliad (fel arall ni fyddwn wedi adeiladu fy un fy hun gwasanaeth e-bost).

Mae yna ddiffygion beirniadol yn y gymhariaeth rhwng Facebook neu Twitter. Roeddwn i'n mynd i ddweud ei fod fel mesur afalau i orennau, ond y gyfatebiaeth agosach yw ei fod fel mesur afalau iddo coed afalau.

  1. Priodoli - Mae'r diffyg cyntaf yn olrhain. Erbyn i ni ddod o hyd i rywun sy'n tanysgrifio, mae gennym ni nhw o fewn ein analytics amgylchedd a gallant eu holrhain gyda bron unrhyw wasanaeth e-bost o danysgrifiad i drosi. Nid yw hyn yr un peth â'r cyfryngau cymdeithasol. Mae traffig Facebook a chymdeithasol yn aml yn cael eu camddatgan, neu rydyn ni'n colli trac yn rhywle ar hyd y ffordd. Dyma enghraifft berffaith, berthnasol. Darllenais bost Scott ar Facebook, ond rydw i'n rhannu'r ddolen yn uniongyrchol i'w erthygl yma. O fewn ei analytics, bydd unrhyw draffig a gynhyrchir yn cael ei briodoli i atgyfeiriad gennyf i - nid o Facebook.
  2. Rhyngweithio Omni-Sianel - Faint o bobl sy'n darllen fy postiadau ar Facebook a Twitter ac yn tanysgrifio i'm blog? (Yr ateb yw miloedd). Wrth i'r tanysgrifwyr hynny drosi, a ydw i'n eu priodoli'n iawn i'r ffynhonnell cyfryngau cymdeithasol lle daethant yn ymwybodol ohonof? Na, nid yw astudiaeth McKinsey yn siarad â tharddiad y tanysgrifiwr. Rhwng camddatganiad ac ymddygiadau omni-sianel, collir olrhain manwl gywirdeb.
  3. Fwriad - Ble ydych chi'n credu bod tanysgrifwyr yn nhaith y cwsmer rhwng ymwybyddiaeth a throsi? Ble ydych chi'n credu bod dilynwyr Facebook a Twitter? Mae tanysgrifwyr eisoes wedi ymgysylltu ac wedi gwneud ymrwymiad mawr - gan ddarparu eu cyfeiriad e-bost i chi. Yn hytrach na nodi bod e-bost 40x yn fwy effeithiol na'r cyfryngau cymdeithasol, dylai'r verbiage cywir fod mae tanysgrifiwr 40x yn ymgysylltu mwy na dilynwr cyfryngau cymdeithasol.

Mae'n bwysig cofio bod e-bost yn dal i fod, yn gyfrwng cyfathrebu 1: 1 i raddau helaeth. Mae Scott yn gywir bod personoli ac e-bost yn sbarduno rhyngweithio anhygoel. Yn fy marn ostyngedig, does dim ffordd o gwbl bod e-bost yn cynhyrchu 40x yn fwy o drawsnewidiadau na chyfryngau cymdeithasol y tu allan i gwmnïau sy'n defnyddio'r ddau yn effeithiol. Gobeithio, mae cwmnïau'n gyrru mwy o danysgrifwyr trwy'r cyfryngau cymdeithasol, gan ymrwymo rhagolygon yn ddyfnach i'r twndis trosi.

Y cyfryngau cymdeithasol yw'r goeden afal, e-bost yw'r afal. Ni fyddwn byth yn gwthio cwmni i gefnu neu gyfnewid un strategaeth ar gyfer y llall. Mae'r cyfryngau cymdeithasol yn darparu platfform 1: Llawer lle gellir adleisio fy neges trwy haenau o ragolygon perthnasol. Mae'n gweithio'n debyg iawn i grychdonnau trwy ddŵr, weithiau'n ennill momentwm ac yn gyrru tunnell yn fwy o ymwybyddiaeth.

Cyfryngau cymdeithasol hefyd yn effeithio ar optimeiddio peiriannau chwilio (yn anuniongyrchol) wrth i ymwybyddiaeth droi at grybwylliadau ar-lein. Mae'r swydd hon, unwaith eto, yn enghraifft wych. Rwyf wedi cynhyrchu backlinks i safle Scott a safle McKinsey ar y pwnc.

Wrth i'r hadau gael eu peillio a'r afalau yn tyfu'n aeddfed, maen nhw'n cwympo oddi ar y goeden. Nid yw hynny'n golygu bod yr afal yn bwysicach na'r goeden. I'r gwrthwyneb!

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.