Cappuccino a'r Gorweddi Pecynnu

McCafe MochaYr wythnos diwethaf mi wnes i stopio am burrito McSkillet ar y ffordd i'r gwaith. Mae'n debyg y gallwn i ysgrifennu post yn union ar faint rydw i'n caru'r rheini a burritos brecwast Qdoba, ond byddaf yn eich sbario. Tra roeddwn i yn McDonalds, fy chwilfrydedd a gafodd y gorau arnaf a gorchmynnais McCafe Mocha yn hytrach na stopio wrth fy hoff siop goffi.

Mae arwyddion a deunydd pacio lliwgar, soffistigedig gyda thonau daear yn eich amgylchynu ac yn gwneud ichi deimlo eich bod yn camu i gaffi Ewropeaidd. Dydych chi ddim, serch hynny. Gwyliais yn ofalus wrth i'r person y tu ôl i'r cownter wasgu'r botymau cywir, troi'r cynnwys, a chapio'r ddiod â hufen chwipio a diferyn o siocled.

Cyrhaeddais y car, cymerais fy sip cyntaf, a… gwaedu. Nid wyf yn siŵr beth ddigwyddodd, credaf fod camweithio gyda'r peiriant neu rywbeth, ond roedd yn blasu fel ergydion expresso gwael wedi'u gorchuddio â hufen chwipio. Bron na allaf stumogi unrhyw goffi (roeddwn i yn y Llynges er mwyn daioni), ond roedd yn rhaid i mi ei daflu allan. Wrth gwrs, ni fyddai eu tîm yn gwybod a oedd problem chwaith - dim llai nag y byddent yn gwybod cig eidion daear da. 😉

StarbucksMae gennym Starbucks i lawr y grisiau o fy ngwaith, felly mae'n anodd i gi coffi basio i fyny. Rwy'n arbennig o hoff o'u surop mintys pupur ... yn union fel y darganfu ein cyndeidiau fod gan Coca-Cola gocên, rwy'n ofni y byddwn rywbryd yn darganfod bod gan Starbucks Peppermint rywbeth anghyfreithlon ynddo.

Mae gan Starbucks logo glân, clir iawn a arferai ddweud wrth bobl o'ch cwmpas, “Mae gen i gymaint o arian fel y gallaf wario $ 4 ar rai ffa wedi'u llosgi.”(Mae rhai o fy ffrindiau yn ei alw Pedwarbucks). Ysywaeth, mae'r eicon diwylliannol a oedd yn Starbucks wedi dechrau pylu. Anaml iawn y byddaf yn taro'r llinellau hir ac yn gallu pasio Starbucks i fyny mor hawdd â Gorsaf Nwy gyda stand coffi. Mae'r cwpan yn dal i fod yn cain ac yn wahanol, er hynny.

Cwpan CoffiI'r chwith, efallai, yw fy hoff goffi i gyd. Mae fy ffrindiau da Jason a Chris yn rhedeg siop goffi wych, Cwpan y Bean rownd y gornel o fy nghartref.

Mae'r coffi yn cael ei fewnforio o roaster coffi allan o Hamilton, Ontario. Mae pob sip, hyd yn oed os yw wedi'i ddadfeffeineiddio, yn dal i fod yn llyfn iawn, yn gyfoethog ac yn hufennog. Mae'n anodd esbonio'r gwahaniaeth y gall ffa wedi'i rhostio'n iawn, wedi'i daearu, ei ymyrryd a'i stemio gynhyrchu wyneb ewynnog hylif a melys mor anhygoel. Y baristas yn Siop goffi orau Indianapolis mesur ac amseru pob ergyd yn ofalus i sicrhau bod ei flas yn cael ei gynyddu i'r eithaf. Yn aml, rwy'n eu gweld yn dympio ac yn ailwampio ffa nes eu bod yn cael yr ergyd gywir - weithiau gall lleithder chwarae hafoc.

Nid ydyn nhw'n costio cymaint â Starbucks ac maen nhw gymaint yn well (yn esbonyddol well na McCoffee), ac eto mae'r cwpan yn blaen a gwyn. Dim byd arbennig ... heblaw am yr hyn sydd y tu mewn. Dyna beth y des i i'w brynu, ynte? I. do talu am y profiad sydd gan y siop i'w gynnig hefyd! Digon o le, diwifr am ddim, a rhai seddi cyfforddus.

O, celwyddau pecynnu! Ni allaf ddychmygu faint o arian y mae McDonalds wedi'i wario i geisio gwneud i'r hyn sydd yn y cwpan edrych yn well o'r tu allan i'r cwpan.

10 Sylwadau

 1. 1

  Gallaf ddelio â choffi gwael hefyd, ond rwy'n teimlo fel Mam Motrin. Rwy'n cymdeithasu yn Starbucks oherwydd dyma'r unig le y gallaf fynd ar seibiant o'r gwaith sy'n gynnes ac sydd â seddi cyfforddus yn y gaeaf. Mae'r llinellau'n sugno, nid yw'r coffi yn wych ac mae'r awyrgylch yn gwaethygu gyda phlant yn rhedeg o gwmpas fel anifeiliaid anwes bach.

  Mae siopau coffi da, annibynnol mor brin o amgylch y rhannau hyn. Ond, mae gen i ychydig ac rwy'n eu noddi yn annwyl. Hir oes y cwpan heb ei farcio!

 2. 3

  FYI: Yn y Starbucks yn Broad Ripple, mae coffi mawr (venti) yn oergell dros $ 2.00. Mae bwydlen ar-lein Cwpan Bean yn dweud mai'r un peth yw $ 1.55. Rwy'n credu bod straeon y cwpan $ 4 yn dod o farchnadoedd fel NYC.

  Ond, post gwych Doug!

 3. 4

  Hefyd, ceisiais goffi McBlech. Ni wnaethoch chi brofi camweithio. Rwy'n gwybod hynny oherwydd rhoddais dri chyfle iddynt. Un latte oer â blas caramel. Un latte poeth. Un mocha poeth. Synnais pa mor wael oeddent mewn gwirionedd. Pe bawn i'n derbyn coffi mor ddrwg mewn siop goffi, byddwn yn ei roi yn ôl a dweud wrthynt am roi cynnig arall arni.

  Byddwn yn synnu'n fawr pe bai unrhyw un a oedd yn arfer rhoi coffi siop goffi yn newid. Fy ateb: Prynais beiriant espresso gweddus o ansawdd gweddus. Mae'n debyg bod y peth wedi talu amdano'i hun mewn mis neu ddau. Nawr rwy'n gwneud fy mhen fy hun yn union sut rydw i eu heisiau am ffracsiwn o'r gost. Rydych chi'n gwybod beth maen nhw'n ei ddweud am fochyn mewn ffrog.

 4. 5

  Fe ddes i o hyd ichi oherwydd Pump yn y Bore @ swoodruff.

  Dydw i ddim yn yfwr coffi ond rydw i'n yfwr te ac mae yna rai lleoedd sydd â “the” yn eu henw ond yn drewi wrth de.

  Rwy'n chwilfrydig, nid ydych chi'n teimlo ei fod yn gamgymeriad marchnata i beidio â chael logo ar eich cwpan coffi?

  Gadewch i ni ddweud bod person X mewn angen dybryd am goffi, maen nhw'n pasio person Y yn dal cwpan coffi. Mae Person X yn gofyn ble cafodd Person Y y coffi. Efallai bod Person X yn wael am roi cyfarwyddiadau, efallai nad oes gan Berson Y synnwyr cyfeiriad, efallai nad yw Person Y yn siarad Saesneg cystal, felly mae Person Y yn cael trafferth dod o hyd i'r siop goffi. Pe bai logo ar y cwpan coffi gwag mewn gwirionedd, byddai Person Y yn gwybod am beth i edrych.

  Gadewch i ni symud yr esiampl i win. Rwy'n cofio enwau rhai gwinoedd ond nid pob un. Pan fyddaf yn mynd i brynu gwin, rwyf ar y rhagolygon ar gyfer labeli cyfarwydd.

  Rwy'n credu bod logos yn bwysig ac mae'n gamgymeriad peidio â brandio'ch cynnyrch â'ch logo.

  • 6

   Gan fy mod yn ffrindiau â The Bean Cup, rwy'n hollol siŵr nad oes ganddyn nhw logo dim ond oherwydd cost y cwpanau. Byddai'n well ganddyn nhw wario'r arian ar ffa gwych ac rwy'n ddiolchgar am hynny!

   Diolch i Steve am y sôn a gobeithio y dychwelwch yn fuan!

 5. 7
 6. 8

  Post diddorol iawn. Hefyd mae bod yn gefnogwr o'ch hoff siop goffi yn ei gwneud hi'n fwy diddorol fyth. Rwy'n cytuno, rwy'n credu y byddai logo yn ôl pob tebyg yn helpu The Bean Cup, ond rwyf hefyd yn meddwl nad yw'n werth y gost i'w wneud mae'n debyg. Yn yr enghraifft uchod, rwy'n credu y byddai Person Y yn gadael i Berson X yn hawdd ac yn gyflym wybod ble cawsant y baned wych o goffi a sut yn union i gyrraedd yno. Rwy'n dweud hynny oherwydd un peth rwy'n ei wybod yw fy mod i wedi gwneud yn union hynny ar sawl achlysur.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.