Mavericks yn y Gwaith: Pwy sy'n Llogi?

Mavericks at Work: Pam fod y Meddyliau Mwyaf Gwreiddiol mewn Busnes yn EnnillFis diwethaf dewisodd Clwb Llyfrau Marchnata Indianapolis Mavericks at Work fel y llyfr i'w ddarllen. Rwy'n caru llyfrau, ac yn arbennig yn hoff o lyfrau busnes. Mae fy nhŷ yn llawn ohonyn nhw. Rwy'n darllen yr un hon a newydd ddechrau Peidiwch byth â Bwyta'n Unig: A Chyfrinachau Eraill i Lwyddiant, Un Berthynas ar y tro.

Mae Mavericks at Work yn un o'r llyfrau hynod ysbrydoledig hynny, ond nid wyf yn siŵr a ydw i'n cael fy 'llenwi' ohonyn nhw ai peidio. Mae Tom Peters, Guy Kawasaki, Seth Godin, a hyd yn oed fy ffrindiau a fy nheulu yn dal i ddweud wrthyf i fod yn Maverick.

Maverick ydw i wrth fy modd, ond dwi ddim yn argyhoeddedig bod angen cymaint o favericks ar y byd. Ydyn ni?

Maverick: ymneilltuwr unigol, fel dealluswr, arlunydd, neu wleidydd, sy'n cymryd safiad annibynnol ar wahân i'w gymdeithion.

Wedi'r cyfan, onid oes angen dynion arnom sydd yn syml yn mynd i drwsio ein ceir, ysgubo'r lloriau, cadw'r bysiau i redeg, a gwylio'r siop? A all pob busnes fforddio parhau i hyrwyddo Mavericks? Nid oes gen i amheuon am fy ysbryd entrepreneuraidd fy hun, mae gen i amheuon bod yna lawer o gyfleoedd i Mavericks allan yna.

Gofynnodd ffrind da i mi sut rydw i'n hoffi'r llyfr. Ymatebais, “Rwy’n caru’r llyfr!”

Yna roedd yn rhaid i mi fynd yn ôl i'r gwaith. Nid yw nad yw fy ngwaith yn caniatáu imi fod yn ddylanwadol ... yn syml busnes yn ei gyfanrwydd nid yw o reidrwydd yn gwerthfawrogi'r maverick yn y gwaith. Nhw yw'r anghydffurfwyr, y rhai o'r tu allan, y rhai sy'n creu trafferthion. Yn aml, rwy'n credu mai'r Maverick sy'n chwilio am y cyfle nesaf - oherwydd nid dyna lle maen nhw ar ôl.

Ydw i'n anghywir ar hyn?

5 Sylwadau

 1. 1

  Rwy'n credu y gall pobl gymryd safiad annibynnol ym mha beth bynnag maen nhw'n ei wneud .. hyd yn oed siopau sy'n mynychu a mecaneg ceir. Nid wyf yn credu y gallwn gael gormod o bobl sy'n rhoi'r gorau i wneud pethau dim ond oherwydd “dyna'r ffordd y maent” ac yn lle hynny yn gofyn cwestiynau, yn penderfynu mynd yn groes i'r graen, ac o ganlyniad, yn gwella'r byd o'n cwmpas.

  • 2

   Rwy'n cytuno, dyma pam mae gennym Jessie James sy'n adeiladu beiciau modur, Orange County Choppers, yn adeiladu motorcylces. Ac mae pob un o'r bobl a fydd yn gwneud gwaith contract ar eu cyfer. Ydych chi'n meddwl bod yr holl bobl hyn yn gydymffurfwyr, yn ei chwarae'n ddiogel mewn bywyd. mae'r rhain yn enghreifftiau. Rwy'n anghydffurfwyr. Americanwr benywaidd gwyn ydw i a aeth i'r ysgol aciwbigo. roedd yn 3 blynedd hir. ac nid wyf o weddus Asiaidd. Byddwn i'n dweud bod hynny'n anghydffurfwyr. Mae gwir angen mwy o anghydffurfwyr arnom

 2. 3

  Jesse,

  Nid wyf yn anghytuno ac nid wyf yn mynd â'r ffordd anghywir i mi, nid yw'r naill na'r llall o reidrwydd yn fwy gwerthfawr na'r llall. Rwy'n credu bod angen 'codwyr a gwthwyr' ​​ar dîm gwych. Y rhai sy'n ei feddwl a'r rhai a all weithredu ar y cynllun hwnnw.

  Tybed faint o mavericks y gall diwydiant eu trin ac a oes unrhyw brinder ohonynt mewn gwirionedd!

 3. 4

  Roeddwn i'n meddwl hyn hefyd, ond sylweddolais - gall pawb fod yn Maverick weithiau, ac yn 'lifter and pusher' ar adegau eraill (hyd yn oed os oes angen brathu eu tafodau). Ni fyddai’n dda pe bai pawb yn awgrymu gwneud popeth mewn ffordd newydd bob tro. Ond rwy’n credu bod lle i bawb ofyn y cwestiynau y mae angen eu gofyn, yn enwedig “pam?”. Ac yn fy mhrofiad i, gofynnir y cwestiwn hwn yn llawer rhy anaml.

 4. 5

  Rwy'n cytuno. Rhaid inni gael pobl i wthio'r syniadau newydd a breuddwydio am yr hyn a all fod. Yr un mor bwysig, mae arnom angen y bobl a all ganolbwyntio ar wneud yr hyn sy'n angenrheidiol i gario'r cyfeiriad newydd yn ei flaen.

  Mae amser a lle i'r ddau. Mae marweidd-dra yn digwydd pan nad oes unrhyw syniadau newydd yn cael eu cynnig. Fodd bynnag, gall marweidd-dra ddigwydd hefyd pan fydd gormod o syniadau'n cael eu taflu i'r gymysgedd a does neb yn barod i weithio gyda syniadau rhywun arall.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.