MassiveImpact: Rhwydwaith Ad Symudol Cost Fesul Gweithredu

enfawrimpact

Golygfeydd, argraffiadau, cliciau ... Tybed o ddifrif pam ein bod yn dal i fesur a hysbysebu ar sail y metrigau hyn. Effaith Anferth yn rhwydwaith hysbysebion symudol sy'n cyrraedd mwy nag 1 biliwn o ddefnyddwyr rhyngrwyd symudol o 190 o wledydd ac nid ydynt. Maent yn defnyddio CPA, neu gost fesul gweithred, i bennu eu prisiau hysbysebu. Mae hynny'n iawn ... dim ond pan fydd trosiad go iawn rydych chi'n ei dalu! Mae hyn yn golygu bod eich enillion ar fuddsoddiad wedi'i warantu.

Mae MassiveImpact yn cynnig a Model hysbysebu symudol 2 haen, gan ddefnyddio Traciwr Digwyddiad MassiveImpact:

  • Cost Fesul Gosod (CPI) - talu wrth i ddefnyddwyr newydd osod eich app (model sefydlog)
  • Digwyddiad ôl-osod - cael MassiveImpact i hyrwyddo cynhyrchion penodol i chi a thalu fel
    mae eich cwsmeriaid yn eu prynu mewn gwirionedd, o fewn eich app (model rhannu refeniw)

Mae MassiveImpact yn darparu platfform pen i ben i ddatblygwyr apiau a chyhoeddwyr gwefannau symudol, gan gefnogi'r cylch bywyd llawn o gyhoeddi hysbysebion, targedu i olrhain perfformiad yn y pen ôl a analytics, gan arwain at monetization rhestr eiddo, darganfod apiau a chaffael defnyddwyr. Mae algorithmau optimeiddio perchnogol MassiveImpact yn cael eu creu yn benodol ar gyfer yr arena hysbysebu symudol perfformiad.

networkimpact-mobile-ad-network

MassiveImpact's perfformiad amser real Mae platfform (CTRh) yn galluogi hysbysebwyr i gaffael cwsmeriaid newydd sydd â ROI gwarantedig. Cyflawnir y gwelliant trwy ddull darganfod cwsmer sy'n aros am batent, yn seiliedig ar hanes trosi gwirioneddol defnyddiwr. Mae'r cyfuniad o ddull CTRh MassiveImpact a rheolaeth awtomatig ar stocrestr hysbysebion TargetAdLive® yn caniatáu ar gyfer cylch gweini ad amser real, o'r dechrau i'r diwedd.

TargetAdLive® yw datrysiad technoleg graidd MassiveImpact. Mae technoleg targedu hysbysebion sy'n seiliedig ar algorithm, TargetAdLive® yn cael ei gyflogi gan dîm MassiveImpact i weithredu ei ymgyrchoedd hysbysebu symudol ar sail perfformiad. Er bod datrysiadau hysbysebion symudol traddodiadol yn canolbwyntio ar ddulliau proffilio confensiynol sy'n seiliedig ar farchnata symudol sydd fel rheol yn anwybyddu 98% o'r data sydd ar gael; Mae TargetAdLive® yn defnyddio'r holl ddata sydd ar gael i raddio tebygolrwydd pob defnyddiwr o brynu cynnyrch penodol.

Mae TargetAdLive®, yn dadansoddi sampl o ddata cwsmeriaid cludwyr, cyhoeddwyr neu ddarparwyr gwasanaeth diwifr gyda data a ddarperir ar hysbyseb yr hysbysebwyr. Mae'n dewis, mewn amser real, yr hysbyseb sy'n debygol o weld y canlyniad gorau a thrwy hynny gynhyrchu'r mwyaf o arian. Yna mae TargetAdLive® yn paru hysbysebion symudol gyda chwsmeriaid sydd fwyaf tebygol o gyflawni'r weithred a ddymunir, yn seiliedig ar yr holl ddata defnyddiwr a gasglwyd, sy'n cyd-fynd â phroffil y defnyddiwr a chynnwys yr hysbyseb ac yn gwasanaethu'r hysbyseb berthnasol.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.