Cynnwys MarchnataTechnoleg NewyddFideos Marchnata a Gwerthu

Perthnasedd Torfol: Offer i Gynnal Curadu Cynnwys

Efallai bod rhai ohonoch yn gofyn beth yw curadu cynnwys. Mae yna gyfrol chwerthinllyd o gynnwys yn cael ei gyhoeddi ar y we trwy Twitter, Facebook, blogiau, newyddion, Youtube a chyfryngau eraill. Mae'n debygol bod rhywfaint o'r cynnwys hwnnw'n werthfawr i'ch cynulleidfa - ond mae angen rhywfaint ohono dadansoddi, hidlo a chyflwyno mewn modd sy'n ddefnyddiol. ar Martech Zone, rydym yn curadu llawer o gynnwys. Un enghraifft yw ffeithluniau. Er ein bod yn dod o hyd i dunnell ohonynt, rydym yn ofalus i adolygu, hidlo, dadansoddi ac egluro pam eu bod yn berthnasol i'n cynulleidfa yn ogystal â beth allai ein barn fod.

Gall Curadu Cynnwys fod o gymorth mawr i'ch addasiadau brand a gwefan hefyd. Dychmygwch a allech ychwanegu porthiant byw o sylwadau cymdeithasol, adolygiadau a thrydariadau i'ch tudalen gartref gan gwsmeriaid hapus mewn amser real. Mae hynny'n gynnwys gwerthfawr ... ac efallai llawer mwy dylanwadol na'r bloc tysteb safonol neu logo'r cleient. Mae hyn yn gofyn am offer creu cynnwys.

Mae'r weithred o guradu cynnwys yn ddwys iawn o ran adnoddau. Yn union o fewn ein swyddfa, rydym i gyd yn darllen sawl ffynhonnell yn ddyddiol, mae gennym fonitro cymdeithasol yn gwthio gwybodaeth i ni am ein cleientiaid a'u cystadleuwyr, ac mae Google yn rhybuddio monitro erthyglau newydd trwy'r we. Rydym yn gweithio'n galed i ferwi pob un o'r ffynonellau hyn i mewn i rai pytiau cryno o wybodaeth y gallwn eu hanfon at ein cleientiaid i'w diweddaru ar bethau. Mae'n gofyn am gyfuniad o ddeallusrwydd, profiad a thechnoleg i'w wneud yn iawn ... ac mae'n broses symudol sy'n newid yn barhaus.

Enghraifft wych o guradu cynnwys yw sut mae sioeau teledu yn cyhoeddi diweddariadau twitter a allai fod yn boblogaidd gyda'u cynulleidfa wylio. Nid yw'r broses yn syml - mae angen i'r trydar fod yn berthnasol, yn ddiniwed ac yn ddifyr.

darllediad lg

Perthnasedd Torfol yn blatfform yn y cwmwl sy'n caniatáu i farchnatwyr a'r cyfryngau guradu cyfeintiau mawr o gynnwys a'i drosoli i'w cynulleidfa eu hunain. Mae'r platfform Perthnasedd Torfol yn tynnu cynnwys perthnasol allan o Twitter a rhwydweithiau cymdeithasol eraill, yn hidlo'r sgyrsiau a dynnwyd ar reolau a ddiffiniwyd gan ddefnyddwyr, ac yn creu delweddiadau i farchnatwyr eu hymgorffori yn y wefan, a'u cynnwys mewn apiau symudol, eu harddangos ar sgriniau teledu, eu pastio ar leoliadau storfa. , neu wneud unrhyw beth arall.

Perthnasedd Torfol yn cynnig cyfres o offer neu fodiwlau wedi'u hadeiladu ymlaen llaw i'r marchnatwr, sy'n gweithio naill ai'n annibynnol gyda rhyngwyneb defnyddiwr pwrpasol, neu fel rhan o blatfform mwy sy'n cyfuno dau fodiwl neu fwy.

Mae'r offer neu'r modiwlau a gynigir yn cynnwys:

  1. Cynhyrchion Ymhelaethu fel Sgoriau Torfol i ddal sgôr sêr wedi'u postio a Mynegiadau Torfol i ddal rhannu cymdeithasol.
  2. Cynhyrchion ymgysylltu fel Tueddiadau Torfol sy'n delweddu tueddiadau gweithgaredd cymdeithasol, Ffrydiau Torfol sy'n curadu sgyrsiau cymdeithasol ac yn dewis yr arddangosfa gywir, Oriel Offeren sy'n cynhyrchu wal ddelwedd ryngweithiol gyda delweddau o wahanol ffrydiau cymdeithasol, Arweinydd Offeren sy'n darparu safle cymdeithasol ac yn hyrwyddo'r cymunedau cynulleidfa mwyaf gweithgar, Mapiau Torfol sy'n arddangos cynnwys cymdeithasol yn ôl lleoliad daearyddol, Cownteri Torfol sy'n taflu goleuni ar faint o weithgaredd cymdeithasol sy'n digwydd.
  3. Cynhyrchion rhyngweithio fel Atebion Torfol sy'n caniatáu i farchnatwyr bostio'n uniongyrchol i'r gynulleidfa a rheoli ffrydiau atebion a Polau Torfol sy'n galluogi pleidleisio cymdeithasol.

Perthnasedd Torfol yn cynnig yr atebion parod hyn sy'n cyfuno un neu fwy o'r offer uchod:

  1. Cydymaith sy'n cyfuno cynnwys deinamig ar draws y cyfryngau cymdeithasol.
  2. Arweinydd sy'n agregu cynnwys cymdeithasol ar bwnc neu gynnyrch.
  3. Diadell-I-Datgloi darparu cynnwys unigryw sy'n hygyrch trwy gyfranogiad cymunedol
  4. Zeitgeist dangosfwrdd aml-haenog sy'n darparu swm yr holl weithgaredd cymdeithasol mewn ffordd strwythuredig a hawdd ei reoli

Defnyddio Perthnasedd Torfol, gall marchnatwyr reoli neu gymedroli popeth sy'n digwydd sy'n gysylltiedig â'r brand yn y gofod cyfryngau cymdeithasol. Mae buddion integreiddio a drosglwyddir i gwsmeriaid a rhagolygon yn gwella eu profiad ac yn darparu cyfle i ymgysylltu'n well.

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol