Dyfodol Martech

Depositphotos 16360379 s

Trafodwyd a daliwyd technoleg bresennol a dyfodol Technoleg Marchnata yn yr agoriad Cynhadledd Martech yn Boston. Roedd yn ddigwyddiad a werthwyd allan a ddaeth ag arweinwyr meddwl amrywiol ym myd Martech ynghyd. O flaen llaw, cefais gyfle i cysylltu gyda chadeirydd y gynhadledd, Scott Brinker, i drafod esblygiad y diwydiant a sut mae rôl Prif Dechnolegydd Marchnata wedi dod yn rôl hanfodol o fewn sefydliadau marchnata ledled y byd.

Yn ein sgwrs, pwysleisiodd Scott, yn eironig:

Yr her fwyaf i fabwysiadu Martech, yw mwy dynol na thechnegol. Mae technolegau marchnata wedi galluogi ffyrdd newydd i farchnatwyr reoli eu sefydliadau a gwario, ymgysylltu â rhagolygon, a mesur canlyniadau marchnata, ond maent yn dal i ofyn am feddwl, arferion a sgiliau newydd ar draws timau marchnata i wireddu'r potensial llawn.

Fel rôl y technolegydd marchnata (ar bob lefel) yn parhau i ennill momentwm, esboniodd Scott sut mae'r rôl ei hun yn gwireddu'n gyflym. Am bwyslais, nododd pryd y dechreuodd ei Blog @Chiefmartec yn 2008, trodd canlyniadau chwilio Google 245 o grybwylliadau. Heddiw, Prif Dechnolegydd Marchnata mae ganddo fwy na 376,000 o restrau. Ymhelaethodd ei bod yn ymddangos bod gwerth y rôl hon yn troi o gwmpas pedwar cyfraniad allweddol, sy'n cynnwys:

  • Gweithredu'r bartneriaeth rhwng marchnata a TG
  • Gwasanaethu fel cynghorydd dibynadwy'r Prif Swyddog Meddygol mewn materion sy'n ymwneud â sut mae technoleg yn effeithio ar strategaeth farchnata'r cwmni
  • Llywodraethu agweddau technegol y perthnasoedd rhwng yr adran farchnata a bevy o ddarparwyr gwasanaethau marchnata - gwahanol asiantaethau, contractwyr, gwerthwyr meddalwedd
  • Helpu'r tîm marchnata ehangach - marchnatwyr annhechnegol - i drosoli technoleg yn fwy effeithiol

Pwysodd Scott hefyd ar effaith Martech ar gyllidebau marchnata, gan bwysleisio “Yr holl arwyddion yw bod marchnata yn mynd i barhau i gynyddu ei fuddsoddiadau mewn technoleg ar lefel sylweddol.” Mewn gwirionedd, yng Nghynhadledd Martech, Laura McClellan, uwch ddadansoddwr yn Gartner Group, diweddaru ei rhagfynegiad bod Byddai Prif Swyddogion Meddygol yn gwario mwy ar dechnoleg na CIOs gan 2017.

Cyhoeddodd Laura ein bod eisoes wedi cyrraedd y garreg filltir hon, dair blynedd yn gynnar. Pwysleisiodd Scott mai technoleg marchnata yw lle mae'r cyfleoedd mawr. Mae'r arian i ariannu buddsoddiadau technoleg yn dod o amrywiaeth o ffynonellau: arbedion cost mewn gwell effeithlonrwydd gweithredol diolch i well awtomeiddio a analytics, sifftiau o gyllidebau'r cyfryngau, newid mewn blaenoriaethau gwariant TG, a chyllideb farchnata newydd net a awdurdodwyd gan y Prif Swyddog Gweithredol i greu cwsmeriaid a refeniw newydd.

Wrth edrych ymlaen at ffin fawr nesaf Martech, mae Scott yn rhagweld hyd yn oed mwy o arloesi y tu ôl i'r llenni i wneud “pentyrrau” marchnata heterogenaidd yn haws i'w pensaernio a'u rheoli. O ganlyniad, meddai, bydd hyn yn mynd yn “ffordd aruthrol tuag at alluogi marchnatwyr i arbrofi gyda mwy o ddatblygiadau blaengar heb gael eu coleddu mewn cur pen integreiddio cymhleth ar gyfer pob un.”

Gyda'r Gynhadledd Martech gyntaf bellach y tu ôl i ni, mae mwy fyth o gyffro a gwelededd ar gyfer technoleg marchnata a'i phroffesiwn ymroddiad. Fel mynychwr, roedd yn addawol clywed siaradwyr yn atgyfnerthu'r angen i integreiddio ymhlith atebion Martech, rhywbeth rydyn ni'n credu ynddo Integreiddio yn gwbl hanfodol ar gyfer llwyddiant marchnata. Roedd yna dynnu coes sylweddol hefyd o amgylch y rhyfel talent ar gyfer marchnatwyr technoleg-selog sy'n gallu adeiladu, rheoli a gweithredu marchnata integredig sy'n sbarduno canlyniadau gwell.

Bydd yn ddiddorol gweld sut yr ydym ni fel Prif Swyddogion Meddygol yn derbyn y galw cynyddol hwn wrth i'n rolau ein hunain esblygu ac ehangu. Roedd hon hefyd yn thema yn y gynhadledd - sut y gall Prif Swyddogion Meddygol ddiffinio marchnadoedd o bosibl, datblygu a rheoli cynhyrchion a rhaglenni a chaffael a chadw cwsmeriaid. Ddim yn dasg hawdd, gyda neu heb dechnoleg

Er bod yna lawer o siopau tecawê gwerthfawr o Martech, un pwynt o gytundeb unfrydol ymhlith cyfranogwyr oedd yr angen am strategaeth Martech. Ni all Prif Swyddogion Meddygol a sefydliadau marchnata fforddio didoli eu technoleg marchnata, eu pobl a'u proses. Mae angen strategaeth integredig ar waith i yrru a mesur canlyniadau. Mae dyfodol Martech wedi cyrraedd. Fel Prif Swyddog Meddygol, rwy'n falch o gael sedd flaen ar y rollercoaster Martech.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.