Balŵns, Bubble Gum, a Martech: Pa Un nad yw'n Perthyn?

Cyfeiriad 2017

Yn wahanol i falŵns a gwm swigen, ni fydd Martech yn byrstio wrth ei ymestyn i'r hyn sy'n ymddangos fel pwynt torri. Yn lle, bydd diwydiant Martech yn parhau i symud ac ymestyn ac addasu i newid ac arloesi - yn union fel y mae wedi'i wneud dros y blynyddoedd diwethaf.

Efallai y bydd yn ymddangos bod twf cyfredol y diwydiant yn anghynaladwy. Mae llawer wedi gofyn a oedd y diwydiant martech - wedi gwrando arno mwy na 3,800 o atebion - wedi cyrraedd ei bwynt tipio. Ein hateb syml: Na, nid yw wedi gwneud hynny. Nid yw arloesedd yn mynd i arafu unrhyw bryd yn fuan. Yr ecosystem hon sy'n ehangu o hyd yw'r realiti newydd ac mae'n rhaid i farchnatwyr ddysgu sut i reoli trwyddo.

Y Sefyllfa

Mae nifer yr atebion martech wedi dyblu neu dreblu bob blwyddyn ers i chiefmartec.com ddechrau olrhain tirwedd y diwydiant marchnata yn 2011, i'w maint cyfredol o 3,874. Mae diddordeb mewn martech wedi balŵn hefyd. Yn ôl y Cyflwr Technoleg Marchnata Walker Sands 2017 adroddiad, mae 70 y cant o’r 300 o farchnatwyr a holwyd yn disgwyl i gyllidebau technoleg marchnata eu cwmnïau gynyddu yn 2017; dim ond dau y cant sy'n disgwyl iddo ostwng. Un rheswm mae marchnatwyr yn bullish ar martech: canlyniadau. Mae chwe deg naw y cant o farchnatwyr a holwyd gan Walker Sands yn dweud bod technoleg marchnata gyfredol eu cwmni yn eu helpu i wneud eu gwaith yn well. Mae hyn i fyny o 58 y cant y llynedd.

Mae Martech yn gweithio, ac mae gan lawer o farchnatwyr stac martech helaeth eisoes. Felly, mae ychwanegu offer yn golygu dod o hyd i'r dechnoleg gywir i gefnogi eu strategaeth a'u hamcanion marchnata penodol. Mae anghenion marchnatwyr yn unigryw, a dyna pam mae bron i hanner y marchnatwyr a holwyd 48% wedi adeiladu eu pentyrrau gyda nhw datrysiadau gorau-o-frid, tra mai dim ond 21 y cant sy'n defnyddio un gyfres gwerthwr. Mewn gwirionedd, mae 83% o farchnatwyr sy'n defnyddio datrysiadau integredig gorau eu brîd yn graddio gallu eu cwmni i “drosoli pŵer llawn eu hoffer fel ardderchog or da, ”Yn ôl astudiaeth Walker Sands.

Er hynny, mae llawer o farchnatwyr yn teimlo bod y diwydiant yn symud yn gyflymach nag y gallant gadw i fyny ag ef.

Yr Ateb

Nid yw'r swigen martech yn mynd i byrstio. Mae'n mynd i newid ac ehangu - gyda nifer cynyddol o chwaraewyr arbenigol - ac, o ganlyniad, parhau i gefnogi anghenion unigryw marchnatwyr. Ond wrth symud trwy'r holl opsiynau sydd ar gael i ddod o hyd i'r atebion cywir yn unig, mae'n ofynnol i farchnatwyr gael strategaeth gynhwysfawr ar gyfer ymgysylltu â chwsmeriaid, yn ogystal â ffordd effeithiol o blethu ynghyd yr offer delfrydol i gefnogi'r strategaeth honno.

Mae cwsmeriaid heddiw yn agnostig sianel, felly mae angen i unrhyw strategaeth ymgysylltu â chwsmeriaid fod yn draws-swyddogaethol i fod yn effeithiol dros y tymor hir. Mae strategaeth ymgysylltu sy'n croesi ffiniau mewnol yn ei gwneud yn ofynnol i berchennog sydd â'r sgiliau a'r effaith i gasglu cefnogaeth weithredol ac arwain y sefydliad trwy newid - gan gynnwys chwalu seilos.

Un ffordd i ddileu seilos, yn ogystal ag integreiddio offer martech gwahanol, yw trwy gymryd dull gardd agored. Yn lle dim ond cysylltu offer martech yn yr haen ymgeisio, ystyriwch eu hintegreiddio yn yr haen ddata. Mae hyn yn caniatáu i arweinwyr marchnata feddwl yn haws y tu hwnt i farchnata ac ystyried sut i gefnogi swyddogaethau fel gwerthu a gwasanaeth ar draws y fenter. Mae hefyd yn galluogi marchnatwyr i bontio ad ad a martech i fanteisio i'r eithaf ar yr holl bwyntiau cyffwrdd cwsmeriaid sydd ar gael.

Llwyfannau Data Cwsmeriaid (CDPau) gweithredu fel a canolbwynt sy'n galluogi sefydliadau i gysylltu data a chymwysiadau yn yr ardd agored. Mae hyn yn sicrhau y gall marchnatwyr weithredu a gwneud y gorau o bob pwynt cyffwrdd â chwsmeriaid. Mae CDPau yn democrateiddio mynediad at ddata, analytics, sianeli, a chwsmeriaid ar draws y fenter. Mae'r dull hwn yn darparu ar gyfer mynediad ar unwaith i ddata lle bynnag y mae'n byw, o wahanol strwythurau a ffynonellau yn y fenter. Gall marchnatwyr hefyd fanteisio'n haws ar dechnegau uwch fel sgorio tuedd a dysgu â pheiriant. Mae CDPau hefyd yn symleiddio mynediad i unrhyw sianel trwy ecosystem agored. Cysylltu ag unrhyw sianel ddigidol neu draddodiadol - gan gynnwys DMPau, DSPs, ESPs - gellir eu hymgorffori mewn gardd agored.

Y canlyniad? Mae defnyddio dull gardd agored i reoli datrysiad martech cynyddol yn caniatáu i farchnatwyr ymgysylltu â chwsmeriaid ar draws y fenter. Hynny yw, creu strategaeth draws-swyddogaethol sy'n ymestyn y tu hwnt i farchnata, gwerthu a gwasanaeth, ac sy'n cyffwrdd â chwsmeriaid, gweithwyr, gweithrediadau a chynhyrchion.

Swigen Heb Bop

Nid yw'r swigen martech wedi byrstio. Nid yw'n mynd i unrhyw bryd yn fuan. Gyda'r nifer cynyddol o werthwyr yn y gofod, yn ogystal â'r arloesi a'r cydgrynhoi parhaus, gall marchnatwyr ddod o hyd i'r atebion cywir i fynd i'r afael â'u hanghenion, eu dymuniadau a'u dymuniadau unigryw.

Nid oes lle i ddull marchnata un maint i bawb heddiw, sy'n golygu nad oes lle i ddull marchnata un maint sy'n addas i bawb. Mae angen i farchnatwyr sydd am gymryd agwedd draws-swyddogaethol tuag at ymgysylltu â chwsmeriaid weithio gyda gwerthwyr technoleg marchnata sydd â strategaeth ryngweithredu fel galluogi dull gardd agored o integreiddio. Dyna sut y bydd marchnata ROI yn ehangu reit ynghyd â stac martech sy'n tyfu.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.