Pum Ffordd Cwmnïau Martech yn Chwarae'r Gêm Hir O ystyried Gwariant Marchnata Galw Heibio o 28%

Yfory

Mae pandemig Coronavirus wedi dod gyda'i set o heriau a dysgiadau o safbwynt cymdeithasol, personol a busnes. Mae wedi bod yn heriol cadw twf busnes newydd oherwydd ansicrwydd economaidd a chyfleoedd gwerthu wedi'u rhewi.

Ac yn awr bod Forrester yn disgwyl posib Gostyngiad o 28% mewn gwariant marchnata dros y ddwy flynedd nesaf, gall rhai o'r 8,000+ o gwmnïau martech fod yn sgramblo (yn aneffeithlon) i oramcangyfrif eu hunain wrth baratoi.

Fodd bynnag, yr hyn a gredaf a fydd yn cadw busnesau martech i dyfu yn ystod gweddill y pandemig hwn - ac mae'n arfer da ar gyfer y daith hir hefyd - yw dyblu'r cryfderau, yr offer a'r asedau presennol. 

Dyma bum syniad i warchod adnoddau a chynnal momentwm gan ddefnyddio'r hyn sydd gennych eisoes: 

  1. Cliriwch yr ôl-groniad a'r annibendod: Sianelwch eich mewnol Marie Kondo, ac ewch yn ôl at eich rhestr hirsefydlog o wneud. Yn olaf, rhowch sylw i'r eitemau llai dybryd hynny a ohiriwyd am fisoedd, efallai flynyddoedd, ond a all yrru cynhyrchiant dros y tymor byrrach a'r tymor hwy. Mae ein cwmni wedi bod yn ticio i ffwrdd yn drefnus ôl-groniad eitemau mewn gweithrediadau gwerthu, cyllid, llwyddiant cwsmeriaid, a meysydd eraill gan ein gwneud yn fwy effeithlon, a hyd yn oed ddatgloi cyfleoedd newydd ar gyfer twf. 

    Efallai bod gennych chi rai gwelliannau sylfaenol i'r seilwaith rydych chi wedi bod yn bwriadu eu gwneud i'ch technoleg. Defnyddiwch yr amser hwn i fynd i'r afael â'r blaenoriaethau llai hynny a gwella'ch busnes neu'ch cynhyrchion ar gyfer pan fydd gwerthiannau'n dechrau codi eto. 

  2. Gostyngwch ychydig o'ch dyled sefydliadol: Yn union fel mewn datblygu technoleg pan fyddwn yn wynebu dyled dechnegol, mewn sefydliadau rydym yn cynhyrchu dyled sefydliadol. Cymerwch yr amser hwn i ailddiffinio a symleiddio'ch prosesau, glanhau ac uno'ch data fel bod gennych fewnwelediadau gwell i'ch cwsmeriaid, cynhyrchion a busnes yn gyffredinol. Mae cymryd cam yn ôl pan fydd prosesau neu adnoddau'n newid yn caniatáu ichi gymryd agwedd ailgynllunio dalen lân at eich proses fusnes graidd. Er enghraifft, defnyddiodd ein tîm ein tîm ein hunain yn ddiweddar platfform data cwsmeriaid (CDP) i drefnu, dad-ddyblygu, a glanhau ein holl ddata gwerthu a marchnata ar draws seilos, fel y gallwn redeg allgymorth mwy perthnasol, wedi'i dargedu, gyda ROI gwell.
  3. Dewch i adnabod eich technoleg: Ar ôl buddsoddi cyfran dda o'r gyllideb yn yr atebion technoleg cywir ar gyfer eich gwerthiannau, marchnata, TG, a mwy, gallai galwadau a chyfyngiadau eraill fod wedi cyfyngu'ch timau rhag defnyddio'r platfformau rydych chi'n talu amdanynt yn llawn. O Slack i system CRM eich cwmni o ddewis, defnyddiwch yr amser segur hwn i ddod yn arbenigol ar yr offer allweddol yn eich pecyn cymorth, neu ddyfnhau gwybodaeth am offer llai adnabyddus. Mae hyd yn oed cwmnïau fel Marketo a Microsoft yn gweld y cyfle hwn a sicrhau bod hyfforddiant uwch ar gyfer eu cynhyrchion ar gael am ddim
  4. Canolbwyntiwch ar gwsmeriaid presennol: Gall gwerthiannau fod yn araf ac mae ein cyfleoedd gwerthu wyneb yn wyneb arferol yn gyfyngedig yn ystod pandemig (a dweud y lleiaf); ond, nid yw hynny'n golygu bod eich dwylo wedi'u clymu. Wrth i gwmnïau wneud y gorau o'r hyn sydd ganddyn nhw eisoes, mae hyn yn cynnwys cwsmeriaid presennol. Trafodwch syniadau gyda gwerthiannau, marchnata, llwyddiant cwsmeriaid, ac eraill i ddod o hyd i ffyrdd creadigol o dyfu perthnasoedd neu gynyddu teyrngarwch ar draws eich sylfaen cwsmeriaid. Mae ein tîm wedi dechrau creu a rhannu cyfres o fideos tiwtorial i helpu cwsmeriaid i fod yn fwy cyfforddus a diddordeb mewn defnyddio nodweddion newydd ein platfform. 
  5. Dyblu'r arloesedd: Rydych chi wedi llogi'r gorau o'r gorau ac rydych chi'n cynhyrchu'r hyn rydych chi'n ei ystyried orau. Ond, a allai fod y gallai eich gweithwyr, pe cânt gyfle i arloesi, wella cynhyrchion a phrosesau hyd yn oed yn fwy? Yn ystod amser segur, gwnewch hi'n flaenoriaeth i'r cwmni i gyd fuddsoddi mewn arloesi. Lansio hackathon neu gystadleuaeth gyfeillgar ar draws y cwmni sy'n rhoi cyfle i weithwyr ddadansoddi, arbrofi a llunio atebion newydd sbon. Gwnaeth ein cwmni hyn yn ddiweddar a chanfod y gallai ein cynnyrch ddod yn fwy defnyddiol fyth i'n tîm mewnol, ac i'n cwsmeriaid hefyd, gydag ychydig o haciau. 

Ni waeth sut mae'r ddwy flynedd nesaf yn chwarae allan, credaf fod y pandemig hwn wedi ein hatgoffa - arweinwyr busnes a gweithwyr fel ei gilydd - pan fydd heriau'n codi, felly hefyd gyfleoedd. Yr hyn sy'n rhoi lle i'r cyfleoedd hynny i flodeuo yw diwylliant cwmni sy'n ysbrydoli rhyddid, creadigrwydd a thwf. Dylid annog gweithwyr i roi cynnig ar bethau newydd ac yna eu dathlu am eu creadigrwydd a'u datrysiadau. 

Ni waeth sut mae'ch cwmni martech yn penderfynu gwneud y gorau o'r hyn sydd ganddo eisoes - boed hynny trwy ganolbwyntio ar eich cynhyrchion, offer, pobl neu gwsmeriaid - y nod yn y pen draw yw ysbrydoli angerdd, hyd yn oed mewn cyfnod heriol. 

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.