A yw Marketiphrasing yn Strategaeth Gwych?

marchnataiphrasing

Gweld sut wnes i hynny? Cymerais Marchnata a'i gyfuno â Ymadrodd. Ciwt, huh? Nid wyf yn siŵr a oes unrhyw un wedi llunio gair i'r strategaeth farchnata lunio geiriau ... felly gwnes i ddim.

Mae'r rheithgor yn dal i fod allan a ydw i yn bersonol eisiau defnyddio'r strategaeth hon ai peidio (y tu allan i'r swydd hon). Mae'n ymddangos bod pobl ym mhobman yn meddwl am eiriau newydd i ddisgrifio eu theori neu eu cynnyrch. Nid yw'n newydd. Yn ôl yn y 50au ... roedd popeth rhywbeth-o-matic, gan ddarparu ymdeimlad o awtomeiddio. Nawr mae'n ymddangos bod pawb yn slamio sillafau gyda'i gilydd, neu'n geiriau i mewn i ymadroddion marchnata newydd.

marchnataiphrasing

Dydw i ddim yn mynd i ddangos dim gan fod rhai ohonyn nhw'n eithaf clyfar. Ac rwy'n credu mai dyna'r allwedd ... mae'n rhaid iddyn nhw fod yn glyfar (peidiwch â graddio marchnataiphrasing). Pan ofynnais y cwestiwn i rai arweinwyr cyfryngau cymdeithasol, fe wnaethant ymateb eu bod yn euog ... roeddent yn aml yn ceisio llunio ymadroddion marchnata newydd i gynorthwyo yn eu strategaethau.

Jeff Widman dywedodd ei fod yn euog o'u gwneud yn iawn. Ac Jason Keath, Prif Swyddog Gweithredol Social Fresh, wedi codi rhai pwyntiau gwych i gefnogi'r strategaeth. Darparodd Jason 3 budd i greu holltwr unigryw marketiphrase. Nid oedd yn gwybod fy mod wedi llunio'r term hwnnw pan soniais amdano ... ac mae'r esboniadau nesaf at bob un o'r rhain yn rhai i mi:

  • Arweinyddiaeth Meddwl - mae'n rhoi'r argraff eich bod chi'n rhoi meddwl dwfn i bwnc ac yn mynd i lawr ffordd na theithiwyd erioed.
  • Drwg-enwogrwydd - os yw'r syniad yn lledaenu, mae'n derm sy'n gyfystyr â'ch enw, cwmni, cynnyrch neu wasanaeth.
  • Chwilia Beiriant Optimization - os ydych chi'n dyfeisio'r gair, byddwch chi'n gaeth i'r gair hwnnw ar-lein. Unwaith eto, os bydd yn lledaenu, bydd pobl yn dod o hyd i chi dros unrhyw gystadleuydd.

DIWEDDARIAD: Brian Carter lluniodd ambell ymadrodd marchnad gwell ar gyfer marchnadiphrase… neomarketinglogisms… Neu'r coeglyd erioed neogurulogiaethau.

Beth yw eich hoff a lleiaf hoff marketiphrases?