Rhagfynegiadau Marchnata ar gyfer 2016

Rhagfynegiadau 2016

Unwaith y flwyddyn rwy'n torri allan yr hen bêl grisial ac yn rhannu ychydig o ragfynegiadau marchnata ar dueddiadau a fydd yn bwysig i fusnesau bach yn fy marn i. Y llynedd, roeddwn yn rhagweld yn gywir y cynnydd mewn hysbysebu cymdeithasol, rôl estynedig cynnwys fel offeryn SEO a'r ffaith na fyddai dyluniad ymatebol symudol yn ddewisol mwyach. Gallwch ddarllen fy holl farchnata yn 2015 rhagfynegiadau a gweld pa mor agos oeddwn i. Yna darllenwch ymlaen i weld y prif dueddiadau i'w gwylio yn 2016.

Rhagfynegiadau Marchnata Cynnwys, Cyfryngau Cymdeithasol a SEO

  • Darllediadau cymdeithasol byw: Gydag apiau fel Periscope, Meerkat a’r Facebook Live newydd mae’n haws nag erioed rhannu “beth sy’n digwydd nawr”. Nid oes angen offer fideo drud na chymwysiadau ffrydio byw beichus. Y cyfan sydd ei angen yw ffôn smart a chysylltiad rhyngrwyd neu gell a gallwch ddarlledu unrhyw beth, ar unrhyw adeg. Mae'r gallu i ddarlledu'n fyw o ddigwyddiad, cyfweliad â chleient hapus neu arddangosiad cynnyrch cyflym yn eich poced. Nid yn unig y mae fideo yn hawdd ei ddefnyddio, ond mae'r ystadegau ar ymgysylltu a rhannu yn ddramatig yn uwch na ffotograffau syml. Os ydych chi am gael eich sylwi yn 2016 bydd angen fideo arnoch i wneud i hynny ddigwydd.
  • Prynu NAWR, NAWR, NAWR!: Y llynedd, roedd perchnogion busnesau bach yn teimlo'r ymdrech i hysbysebu ar lwyfannau cymdeithasol wrth iddynt weld gwelededd organig yn gostwng. Er mwyn gwneud hysbysebu'n fwy deniadol, bydd ychwanegu nodweddion “prynu nawr” newydd yn Facebook a Pinterest yn trawsnewid hysbysebu cymdeithasol o adeiladu ymwybyddiaeth i gynhyrchu gwerthiant. Wrth i hyn ddal ymlaen rwy'n disgwyl y bydd mwy o lwyfannau cymdeithasol yn dilyn.
  • Darllen eich cynnwys: Y llynedd gwnaethom ffarwelio â strategaethau adeiladu cyswllt ar hap a stwffio geiriau allweddol. Y newyddion da - Achosodd hyn newid i gynnwys fel craidd strategaeth SEO effeithiol. Y newyddion drwg: Mae ffrwydrad cynnwys ar dudalennau gwe a gwefannau cyfryngau cymdeithasol wedi ei gwneud yn anoddach nag erioed i gael sylw. Yn 2016 bydd cwmnïau llwyddiannus yn canolbwyntio mwy o sylw ar eu strategaethau dosbarthu, gan gael eu cynnwys o flaen y bobl iawn trwy gyfathrebu e-bost wedi'i dargedu a grwpiau cymdeithasol ymroddedig. .

Rhagfynegiadau Marchnata Dylunio Gwe

  • Bariau ochr hwyl fawr: Unwaith eu bod yn nodwedd safonol o bob gwefan, maen nhw'n pylu'n gyflym oherwydd dydyn nhw ddim yn gweithio'n dda mewn amgylcheddau symudol. Mae'r wybodaeth hanfodol yn y bar ochr yn disgyn i waelod y dudalen ar ddyfeisiau symudol gan eu gwneud yn ddiwerth fel cartref ar gyfer unrhyw fath o alwad i weithredu.
  • Dyluniad modiwlaidd: Meddyliwch am soffa fodiwlaidd. Gallwch chi drefnu'r darnau i ffurfio soffa neu sedd garu a chadair ar wahân. Gydag ystod eang o offer dylunio (gan gynnwys Divvy yn ôl Themâu Cain), gall datblygwyr gwe adeiladu tudalennau sydd mewn gwirionedd yn gyfres o fodiwlau ar wahân wedi'u trefnu i gyflawni amcan penodol. Mae'r dull modiwlaidd hwn yn rhyddhau dylunwyr gwe rhag cyfyngiadau thema benodol. Gall pob tudalen fod yn hollol wahanol. Disgwyl gweld defnydd mwy arloesol o'r modiwlau hyn yn 2016.
  • Dyluniad ddim mor fflat: Am yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae minimaliaeth wedi dyfarnu. Dyluniadau syml, heb gysgodion nac elfennau eraill a roddodd ddyfnder a dimensiwn i ddelweddau amlycaf oherwydd eu bod yn llwytho'n gyflym ar unrhyw fath o ddyfais. Fodd bynnag, mae'r dechnoleg yn gwella ac mae Apple ac Androids bellach yn cefnogi dyluniad lled-fflat wedi'i addasu. Wrth i'r arddull hon ymbellhau i symudol bydd yn gweithio ei ffordd yn ôl i ddylunio gwe hefyd. Nid wyf yn disgwyl y byddwn yn gweld dychwelyd i'r cysgodion gollwng neu edrych yn wlyb yn boblogaidd ddeng mlynedd yn ôl, ond gallwn edrych ymlaen at ddyluniadau ychydig yn gyfoethocach yn 2016.
  • Dyfeisiau yn siarad â'i gilydd: Roeddwn i'n meddwl y byddai'r symud i farchnata rhyngweithiol yn dal ymlaen yn gyflymach nag y gwnaeth felly rydw i'n mynd i symud y rhagfynegiad hwn am IoT (Internet of Things) rhwng 2015 a 2016. Mae IoT yn gymwysiadau sy'n caniatáu cyfathrebu rhwng y dyfeisiau a / neu rhwng y dyfeisiau a bodau dynol. Er enghraifft, mae electroneg glyfar sydd wedi'i ymgorffori yn eich car yn dweud wrthych pan fydd pwysedd eich teiar yn isel neu mae'n bryd newid eich olew. Mae fy Fitbit yn cydamseru yn awtomatig â fy ffôn smart sydd wedyn yn gadael i mi wybod pan fyddaf yn agos at fy nodau dyddiol. Os gall dyfeisiau clyfar anfon rhybuddion i ddyfeisiau eraill, mae'n rhesymegol yn unig y byddant yn dechrau anfon negeseuon at fasnachwyr a darparwyr gwasanaeth. Efallai y bydd eich ffwrnais yn rhybuddio'ch technegydd HVAC pan fydd angen ei wasanaethu, neu efallai y bydd eich oergell yn ail-archebu llaeth pan fydd y silff yn wag. Yn 2016 bydd mwy o gymwysiadau sy'n caniatáu i'ch cwsmeriaid gofrestru ar gyfer nodiadau atgoffa a rhybuddion ar gyfer pob math o gynhyrchion a gwasanaethau

Mae gennym ddiddordeb bob amser mewn tueddiadau, yn enwedig ymhlith perchnogion busnesau bach (cwmnïau â llai na 100 o weithwyr). Os yw hynny'n swnio fel chi, a gymerwch ychydig funudau i gwblhau ein harolwg blynyddol?

TakeTheSurvey_2_Footer

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.