Sut i Fesur a Gwella'ch Strategaeth Farchnata Twitter

Marchnata a Dadansoddeg Twitter

Nid oes gormod o newyddion ar y blaen Twitter ac nid wyf eto wedi clywed yn ôl gan Jack ar fy Llythyr Agored i Twitter. Wedi dweud hynny, rwy'n dal i ddefnyddio Twitter yn ddyddiol, yn dod o hyd i werth ymhlith y sŵn byddarol, ac yn dymuno iddo lwyddo. A allwch ddefnyddio Twitter i helpu i hyrwyddo'ch brand personol, brand corfforaethol, cynhyrchion neu wasanaethau? Wrth gwrs!

Mae pum deg saith y cant o ddefnyddwyr wedi darganfod busnes bach neu ganolig newydd ar Twitter, ac o'r bobl hynny, aeth hanner ymlaen a siopa yn siop neu wefan y cwmni. Ar ben hynny, gall eich dilynwyr fod yn rym pwerus i'ch llinell waelod: gwnaeth tri o bob pum dilynwr bryniant yn seiliedig ar rywbeth a welsant ar eu porthiant, ac mae 43% yn bwriadu gwneud sawl pryniant gan gwmnïau y maent yn eu dilyn. SurePayroll

Datblygodd SurePayroll yr ffeithlun hwn - Awgrymiadau Dadansoddeg Twitter Syml i Wella'ch Ymgysylltiad ar Unwaith - cyfieithu awgrymiadau marchnata a mesur Twitter i'r ffeithlun manwl hwn:

 • Gwelededd - waeth beth fo'r cynnwys, mae cael cyfrif brandio corfforaethol yn gwella canfyddiad brand i ddefnyddwyr.
 • Ffoniwch i Weithredu - mae defnyddwyr yn fwy tebygol o weithredu ar wybodaeth yn Twitter na thrwy wefan, bargen gymdeithasol, e-bost neu bost uniongyrchol.
 • prynu - gwnaeth tri o bob pum dilynwr bryniant gan fusnes bach i ganolig yn seiliedig ar rywbeth a welsant ar Twitter.
 • Metrics - cyfradd ymgysylltu, twf dilynwyr, a chliciau yw'r metrigau pwysicaf yn ôl Twitter.

Mae'r ffeithlun yn mynd yn fanwl i esbonio'r adroddiadau lluosog a'r dangosfyrddau sydd ar gael yn Analytics Twitter, gan gynnwys Tweet Activity and Audience Insights.

Ewch i'ch Dangosfwrdd Twitter

Sut i Gynyddu Ymgysylltiad ar Twitter

 • Trydar yn y amser iawn defnyddio offer fel Followerwonk, Clustogi, NeuHootsuite data a phostio awtomatig.
 • Trydarwch y cynnwys iawn defnyddio lluniau, fideos, dyfyniadau, ystadegau a hashnodau i hybu rhannu.
 • Trydarwch y ffordd iawn trwy bostio sawl gwaith y dydd, ailadrodd trydariadau, defnyddio sgyrsiau Twitter, digwyddiadau trydar byw, a diolch i'r rhai sy'n rhannu cynnwys.
 • Arbrawf gyda geiriad gwahanol, fformatau, a chymryd arolygon barn.
 • Defnyddio offer fel Followerwonk a Buzzsumo i ddod o hyd i ddylanwadwyr a'u dilyn.

awgrymiadau marchnata twitter yn ffeithlun

3 Sylwadau

 1. 1

  Diolch am rannu'r fideo hon Doug, fe arweiniodd fi i gofrestru ar gyfer Twitter heddiw ... ar ôl ymweld â'r wefan tua 30 gwaith yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Nid oes gennyf gleientiaid yn defnyddio Twitter o gwbl eto, ond sylweddolais y gallwn i hefyd feio'r llwybr ar eu cyfer. Efallai y deuaf ar ddull i'w ddefnyddio i farchnata dyluniad gwe.

  A oes unrhyw gleientiaid Patronpath yn defnyddio Twitter? Neu ei archwilio?

 2. 2

  Rwy'n rhyfeddu at y modd y mae Twitter wedi dwyn ffrwyth. Ar y dechrau, roeddwn i'n meddwl mai dim ond chwiw ydoedd, ond yna dechreuais weld ei werth. I berchennog blog mae'n ffordd wych o gysylltu cymuned y darllenwyr â chi, a gobeithio eu cadw i ddod yn ôl am fwy…

 3. 3

  Rwy'n defnyddio Twitterfeed hefyd ... un arall defnyddiol iawn yw Tweet Later (www.tweetlater.com). Yn ogystal â chael y postiadau blog hynny wedi'u gwthio drosodd i twitter gyda TwitterFeed, gallwch hefyd anfon negeseuon croeso awtomatig, negeseuon uniongyrchol, a hyd yn oed ciwio trydariadau i'w rhyddhau yn y dyfodol gan ddefnyddio trydar yn ddiweddarach. Mae'n offeryn gwych at ddibenion marchnata os ydych chi'n taflu dolen mewn negeseuon croeso auto.

  Mae gen i adroddiad am ddim a rhai fideos cysylltiedig i gyd ar farchnata Twitter a chael traffig o twitter a allai fod yn cyfateb yn dda â'ch darllenwyr. Gadewch imi wybod a oes gennych ddiddordeb mewn siarad am twitter rhywfaint mwy, unrhyw bryd, ac er hwylustod ichi.

  Rwy'n hawdd cael gafael ar…

  -Chris Vendilli
  http://www.twitterhints.com

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.