Sut i Sianelu'ch Cyfieithiad Marchnata Gwariant i Fudd o'r Hwb E-Fasnach

cyfieithu

Mae e-fasnach wedi bod yn duedd gynyddol dros y degawd diwethaf. A chyda'r pandemig, mae mwy o bobl yn siopa ar-lein nag erioed. Mae e-fasnach yn ffordd berffaith o gyrraedd demograffeg ledled y byd o'r tu ôl i gyfrifiadur. Isod, byddwn yn edrych ar bwysigrwydd cyfieithu marchnata gwasanaethau a sut i'w defnyddio i hybu eich gwerthiannau eFasnach. 

Pam ei fod yn talu i ddefnyddio cyfieithu marchnata proffesiynol ar gyfer eich Strategaeth Farchnata Ryngwladol

Gall defnyddio gwasanaeth cyfieithu marchnata proffesiynol ar gyfer eich gweithgaredd eFasnach elwa'n fawr. Mae Ofer Tirosh, Prif Swyddog Gweithredol y darparwr gwasanaethau iaith Tomedes, yn rhoi cyngor am ddod o hyd i gwmni proffesiynol a'i gynnwys yn eich strategaeth farchnata ryngwladol er mwyn ehangu: 

Os nad ydych chi'n siarad iaith y wlad dan sylw, dewch o hyd i asiantaeth weddus i weithio gyda hi - a'i gwneud yn gyflym! Gall cynnwys asiantaeth yn eich menter farchnata ryngwladol o'r cychwyn wneud gwahaniaeth sylweddol i'ch siawns o lwyddo. P'un a ydych chi'n ymchwilio i arferion lleol, yn chwilio am wybodaeth am y technegau marchnata a ffefrir yn eich marchnad darged, neu'n cyflwyno gwybodaeth am eich cynnyrch, mae'n hanfodol cael rhywun wrth law sy'n siarad yr iaith yn rhugl. Gall cyfieithydd da sy'n gallu trin popeth o wybodaeth farchnata i wasanaethau cyfieithu gwefan ddod yn rhan amhrisiadwy o'ch strategaeth farchnata ryngwladol.

Ofer Tirosh, Prif Swyddog Gweithredol Tomedes

Mae e-fasnach yn sicr yn ffrwydro eleni, gyda phobl yn cael eu gorfodi i siopa ar-lein tra bod siopau'n cau neu'n gorfodi pellter cymdeithasol. Yn Ch2 2020, gwerthiannau eFasnach yn yr UD, er enghraifft, neidio i 16.1%, i fyny o 11.8% yn Ch1.      

Darllenwch ymlaen i ddysgu sut i ddefnyddio cyfieithu marchnata i helpu i dyfu eich menter eFasnach.

Sut i Farchnata Eich Safle E-Fasnach gan Ddefnyddio Cyfieithu Marchnata

Cyfieithu marchnata yn cwmpasu sawl math o farchnata digidol a all eich helpu i gyfleu'r gair i'r ddemograffeg gywir am eich gwefan eFasnach. Trwy cyfieithu marchnata, gallwch sicrhau bod yr ymdrechion marchnata digidol canlynol yn twndis pobl drwodd i'ch gwefan eFasnach. Beth yw rhai enghreifftiau o gyfieithu? Yn enwedig o gyd-destun digidol, maent yn cynnwys:

  • Swyddi cyfryngau cymdeithasol
  • Hysbysebion digidol, gan gynnwys hysbysebion arddangos a hysbysebion cyfryngau cymdeithasol 
  • Swyddi marchnata cysylltiedig
  • Fideo hysbysebion
  • Marchnata drwy e-bost 

Cyfieithu marchnata gall hefyd helpu i gyfieithu deunyddiau marchnata ar gyfer hysbysebu traddodiadol os yw hynny'n rhywbeth y mae eich cwmni o'r farn ei bod yn werth buddsoddi ynddo fel chi canolbwyntio ar strategaeth farchnata ymdrechion. Cyfieithu marchnata yn gallu trin hysbysebion print traddodiadol, pamffledi, llythyrau gwerthu, taflenni, catalogau, a mwy.  

Mae marchnata cynnwys yn ffordd arall o sianelu'ch cyfieithu marchnata gwario i mewn i'r ffyniant eFasnach. Nid yw'n hyrwyddo cynnyrch neu wasanaeth penodol yn uniongyrchol. Yn lle hynny, mae'n cynhyrchu cynnwys sy'n addysgiadol neu'n ddifyr ar gyfer y ddemograffig briodol. Er enghraifft, gallai siop eFasnach cyflenwi anifeiliaid anwes gynhyrchu post blog am y ffyrdd gorau o hyfforddi ci bach newydd.  

Mae marchnata cynnwys yn cael pobl i ymwneud â'r brand ac yn siarad â darpar gwsmeriaid mewn ffordd sy'n ddefnyddiol iddynt. Mae marchnata traddodiadol yn mynnu bod pobl yn prynu, sy'n ddiffodd llawer o ddefnyddwyr rhyngrwyd heddiw. Gall marchnata cynnwys fod yn rhan gadarn o unrhyw un strategaeth farchnata ryngwladol

Os dewiswch fynd gyda marchnata cynnwys, gall gwasanaethau cyfieithu sicrhau bod eich cynnwys defnyddiol a difyr yn cadw ei negeseuon craidd ac yn cyd-fynd yn organig â'r iaith a'r diwylliant newydd.  

Cyfieithu Marchnata a'ch Safle E-Fasnach 

Cyfieithu marchnata gall hefyd helpu gyda'ch gwefan eFasnach ei hun. Gwneud yn siŵr bod eich gwefan yn cael ei chyfieithu acmae lleoleiddio yn rhan bwysig o strategaeth fusnes ryngwladol. Beth yw cyfieithu cyffredinol? Mae cyfieithu yn sicrhau bod y testun ei hun yn darllen yn dda yn yr iaith newydd. Fodd bynnag, mae lleoleiddio hefyd yn bwysig iawn ar gyfer profiad eFasnach. Gall lleoleiddio:

  • Diweddarwch yr holl symbolau a fformatio ar y wefan, fel symbolau arian cyfred, fformatau cyfeiriad, a rhifau ffôn
  • Sicrhewch fod y cynllun yn cyd-fynd â disgwyliadau defnyddwyr lleol ac â'r iaith newydd
  • Diweddarwch graffeg fel lluniau i gyd-fynd â chonfensiynau diwylliannol lleol 
  • Helpwch y safle eFasnach i gyd-fynd â rheoliadau lleol fel deddfau preifatrwydd neu hysbysiadau cwci 
  • Cadwch y cynnwys ar y wefan ei hun yn ddiwylliannol sensitif 

A da cyfieithu marchnata gall gwasanaeth drin cyfieithu, lleoleiddio, a hyd yn oed trawsgludo. Gall arddangos trawsgrifio a chyfieithu yn hawdd ar gyfer cynnwys fideo a gall sicrhau bod pob copi yn cyd-fynd â disgwyliadau'r gynulleidfa darged. 

Mae'r holl fanylion hyn yn cyfuno i wneud gwefan eFasnach broffesiynol. Mae'n gyffredin dod o hyd i safle eFasnach sydd wedi'i gyfieithu'n wael neu sydd â symbolau arian cyfred mewn fformat tramor o hyd. Mae'r elfennau bach hynny yn gwneud y wefan yn anoddach i'w defnyddio ac yn gwneud ichi feddwl tybed a ydych wedi baglu ar safle sgam. Sicrhewch fod y profiad cwsmer eFasnach yn un positif i'ch cwsmeriaid gyda lleoleiddio gwefan. Mae lleoleiddio yn rhan hanfodol o'r gorau strategaethau marchnata rhyngwladol

Sut i Ddod o Hyd i Wasanaethau Cyfieithu Marchnata Fforddiadwy

Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych o gwmpas rhwng gwahanol asiantaethau cyfieithu. Gallwch ddod o hyd iddynt trwy holi o amgylch eich rhwydwaith proffesiynol neu chwilio ar-lein.  

Gallwch ddod o hyd i wasanaethau lleol trwy ddefnyddio termau fel gwasanaethau cyfieithu yn agos ataf, gwasanaethau cyfieithu proffesiynol y DU neu asiantaeth gyfieithu Llundain. Efallai y byddwch hefyd yn edrych ar y gwasanaeth yn ôl yr iaith sydd ei hangen arnoch, gan ddefnyddio termau fel cyfieithu marchnata yn Sbaeneg, cyfieithu marchnata yn Tsieineaidd, neu cyfieithu marchnata yn Ffrangeg.  

Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n paratoi rhestr o gwestiynau ar gyfer pob gwasanaeth. Bydd sut mae eich cyswllt yn ateb y cwestiynau hynny yn dweud wrthych pa mor wybodus ydyn nhw a pha mor bersonadwy ydyn nhw i gyfathrebu â nhw. Gallwch ofyn am brisio, sut maen nhw'n cadw'n drefnus i aros ar ddyddiad cau, beth yw cymwysterau eu cyfieithydd, a beth yw eu profiad gyda nhw cyfieithu marchnata yw. 

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.