Sut I Optimeiddio Eich Fideo a'ch Sianel Youtube

Rydym wedi parhau i weithio ar ein canllaw optimeiddio ar gyfer ein cleientiaid. Wrth i ni archwilio a darparu i'n cleientiaid yr hyn sy'n anghywir a pham ei fod yn anghywir, mae'n hanfodol ein bod hefyd yn darparu'r arweiniad ar sut i gywiro'r materion. Pan fyddwn yn archwilio ein cleientiaid, rydym bob amser yn synnu at yr ymdrech leiaf posibl i wella eu presenoldeb Youtube a'r wybodaeth gysylltiedig â'r fideos y maent yn eu huwchlwytho. Mae'r mwyafrif newydd lanlwytho'r fideo, gosod y teitl,

Beth Yw MarTech? Technoleg Marchnata: Gorffennol, Heddiw, a'r Dyfodol

Efallai y cewch chi gwtsh allan ohonof yn ysgrifennu erthygl ar MarTech ar ôl cyhoeddi dros 6,000 o erthyglau ar dechnoleg marchnata am dros 16 mlynedd (y tu hwnt i oedran y blog hwn ... roeddwn i ar blogger yn flaenorol). Rwy'n credu ei bod yn werth cyhoeddi a helpu gweithwyr busnes proffesiynol i sylweddoli'n well beth oedd MarTech, a dyfodol yr hyn a fydd. Yn gyntaf, wrth gwrs, yw bod MarTech yn bortmanteau marchnata a thechnoleg. Collais yn wych

Pam fod angen Cynlluniau Palet Lliw Cyflenwol ar ein Llygaid ... A Lle Gallwch Chi Eu Gwneud Nhw

Oeddech chi'n gwybod bod gwyddoniaeth fiolegol y tu ôl i sut mae dau neu fwy o liwiau'n ategu ei gilydd? Dydw i ddim yn offthalmolegydd nac yn optometrydd, ond byddaf yn ceisio cyfieithu'r wyddoniaeth yma ar gyfer pobl syml fel fi. Gadewch i ni ddechrau gyda lliw yn gyffredinol. Lliwiau Ydy Amledd Mae afal yn goch ... iawn? Wel, ddim mewn gwirionedd. Mae amlder sut mae golau yn cael ei adlewyrchu a'i blygu oddi ar wyneb afal yn ei gwneud yn ganfyddadwy, wedi'i drosi gan

JungleScout: Offer a Hyfforddiant I Lansio a Thyfu Eich Gwerthiant Ar Amazon

Nid oes unrhyw danddatgan effaith Amazon ar fanwerthu ac eFasnach. Heb sôn am y dinistr a ddigwyddodd yn y diwydiant manwerthu oherwydd y pandemig a'r penderfyniad dilynol i gloi mwyafrif helaeth y manwerthwyr bach. Heddiw, mae mwy na 60 y cant o ddefnyddwyr yn cychwyn eu chwiliadau siopa ar-lein ar Amazon. Cynyddodd refeniw Amazon gan ei werthwyr marchnad fwy na 50 y cant yn 2020 o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol. 2021 A ddaw

Y Berthynas Rhwng Personas, Teithiau Prynwr, a Thwneli Gwerthu

Mae timau marchnata i mewn perfformiad uchel yn defnyddio personas prynwyr, yn deall teithiau prynu, ac yn monitro eu sianeli gwerthu yn agos. Rwy'n helpu i ddefnyddio gwers hyfforddi ar ymgyrchoedd marchnata digidol a phersonoliaethau prynwyr gyda chwmni rhyngwladol ar hyn o bryd a gofynnodd rhywun am eglurhad ar y tri felly rwy'n credu ei bod yn werth ei thrafod. Targedu Pwy: Personau Prynwr Ysgrifennais yn ddiweddar ar bersonasau prynwyr a pha mor hanfodol ydyn nhw i'ch ymdrechion marchnata digidol. Maent yn helpu i segmentu a thargedu eich

Bydi SEO: Eich Rhestr Wirio SEO a'ch Canllawiau i Gynyddu Eich Gwelededd Safle Organig

Rhestr Wirio SEO gan SEO Buddy yw eich map ffordd i bob cam SEO pwysig y mae'n rhaid i chi ei gymryd i optimeiddio'ch gwefan a chael mwy o draffig organig. Mae hwn yn becyn cynhwysfawr, yn wahanol i unrhyw beth rydw i wedi'i weld ar-lein, yn hynod ddefnyddiol i'r busnes cyffredin i'w helpu i optimeiddio eu gwefannau yn barhaus a gwneud y mwyaf o'u gwelededd wrth chwilio. Mae'r Rhestr Wirio SEO yn cynnwys Rhestr Wirio SEO 102-Pwynt Google Sheet Y Rhestr Wirio SEO 102-Pwynt Cais Gwe Y 62 Tudalen

Rhestr Wirio Cynllunio Ymgyrch Farchnata: 10 Cam at Ganlyniadau Uwch

Wrth imi barhau i weithio gyda chleientiaid ar eu hymgyrchoedd a'u mentrau marchnata, rwy'n aml yn gweld bod bylchau yn eu hymgyrchoedd marchnata sy'n eu hatal rhag cyflawni eu potensial llawn. Rhai canfyddiadau: Diffyg eglurder - Mae marchnatwyr yn aml yn gorgyffwrdd camau yn y siwrnai brynu nad ydyn nhw'n darparu eglurder ac yn canolbwyntio ar bwrpas y gynulleidfa. Diffyg cyfeiriad - Mae marchnatwyr yn aml yn gwneud gwaith gwych yn dylunio ymgyrch ond yn colli'r mwyaf

Hyfforddiant Marchnatwr Digidol

Roedd yr ysgrifennu ar y wal yn y diwydiant marchnata digidol wrth i'r pandemig ledu, cloeon clo, a'r economi gymryd tro. Ysgrifennais ar LinkedIn yn y dyddiau cynnar hynny bod angen i farchnatwyr ddiffodd Netflix a pharatoi eu hunain ar gyfer yr heriau sydd i ddod. Gwnaeth rhai pobl… ond, yn anffodus ni wnaeth y mwyafrif. Mae'r layoffs yn parhau i rwygo trwy adrannau marchnata ledled y wlad. Mae marchnata digidol yn yrfa hynod ddiddorol lle gallwch ddod o hyd i ddwy