Hyfforddiant Gwerthu a Marchnata

Dadansoddeg, marchnata cynnwys, marchnata e-bost, marchnata peiriannau chwilio, marchnata cyfryngau cymdeithasol, a hyfforddiant technoleg ar Martech Zone

 • Gwyddoniaeth Darbwyllo

  Gwyddoniaeth Darbwyllo: Chwe Egwyddor Sy'n Dylanwadu ar Benderfynu

  Ers dros 60 mlynedd, mae ymchwilwyr wedi ymchwilio i fyd hynod ddiddorol perswadio, gan anelu at ddeall y ffactorau sy'n arwain unigolion i ddweud ie i geisiadau. Ar y daith hon, maen nhw wedi darganfod gwyddor sy'n sail i'n prosesau gwneud penderfyniadau, yn aml yn llawn syrpréis. Mae'r ffeithlun fideo hwn gan awduron Ie!: 50 Ffordd o Berswadio Wedi'u Profi'n Wyddonol yn rhoi cipolwg ar…

 • Esblygiad y Gwerthwr

  Esblygiad y Gwerthwr

  Mae esblygiad gwerthwyr dros y degawdau wedi bod yn daith hynod ddiddorol, a luniwyd gan dirweddau economaidd newidiol, ymddygiadau defnyddwyr sy'n esblygu, a gorymdaith ddi-baid technoleg. O'r 1800au hyd heddiw, mae gwerthwyr wedi addasu eu strategaethau i gwrdd â gofynion pob cyfnod. Mae'r erthygl hon yn archwilio'r trawsnewid rhyfeddol hwn trwy ymchwilio i'r nodweddion allweddol, y strategaethau a'r defnyddwyr…

 • Hanes Marchnata

  Hanes Marchnata

  Mae tarddiad y gair marchnata yn yr iaith Saesneg Canol hwyr. Gellir ei olrhain yn ôl i'r gair Hen Saesneg mǣrket , a olygai farchnad neu fan lle'r oedd nwyddau'n cael eu prynu a'u gwerthu. Dros amser, esblygodd y term, ac erbyn yr 16eg ganrif, daeth i gyfeirio at weithgareddau amrywiol yn ymwneud â phrynu a gwerthu cynhyrchion neu…

 • Beth yw Marchnata fel Gwasanaeth (MaaS)? Pam ddylech chi ei ddewis yn lle llogi marchnata cyntaf

  Pam y dylai Busnesau Bach a Busnesau Newydd Twf Uchel Oedi Cyn Llogi Eu Gweithiwr Marchnata Cyntaf a Phartner Gyda Darparwr Marchnata fel Gwasanaeth (MaaS)

  Wrth i fusnesau newydd a busnesau bach gynyddu a llwyddo, maent yn wynebu penderfyniad hollbwysig: A ddylent logi gweithiwr marchnata mewnol neu bartner gydag asiantaeth farchnata draddodiadol? Er y gallai cael aelod penodol o staff i arwain ymwybyddiaeth, cynhyrchu plwm, uwch-werthu, a chadw ymddangos yn ddeniadol, yn aml nid yw'n cyrraedd y disgwyliadau. Gall partneru ag asiantaeth roi rhywfaint o ryddhad trwy adeiladu…

 • Chwith-Ymennydd yn erbyn Marchnatwyr De-Ymennydd (Ffograffeg)

  Chwith Brain vs Marchnatwyr Ymennydd De: Pontio'r Rhaniad Creadigol-Ymarferol

  Mae deuoliaeth hynod ddiddorol yn adlewyrchu'r cysyniad oesol o feddylwyr chwith-ymennydd yn erbyn de-ymennydd. Mae marchnatwyr yn aml yn cyd-fynd â'r ymagwedd chwith neu dde-ymennydd gan fod ein swyddogaethau gwybyddol yn cael eu rhannu rhwng y ddau hemisffer hyn. Gall goblygiadau’r dewis hwn ddylanwadu’n sylweddol ar y strategaethau y maent yn eu defnyddio, y negeseuon y maent yn eu cyfleu, ac, yn y pen draw, ar lwyddiant eu hymgyrchoedd. Mae seicolegwyr a damcaniaethwyr personoliaeth wedi bod yn hir…

 • Manteision Marchnata yn erbyn Nodweddion mewn SaaS a Thechnoleg

  Annwyl Farchnatwyr Tech: Stopiwch Nodweddion Marchnata Dros Fudd-daliadau

  Annwyl Farchnatwr Technoleg neu Frwdfrydedd SaaS, Mae'n ddiymwad bod byd technoleg yn gyffrous. Mae'r wefr o grefftio a rhyddhau datganiadau newydd a nodweddion arloesol yn tanio'r angerdd yng nghalon pob marchnadwr technoleg. Rydym yn deall y cymhlethdodau, y nosweithiau di-gwsg, a'r llinellau cod di-ri sy'n mynd i mewn i drawsnewid cysyniadau yn realiti. Nid yw'n syndod eich bod yn falch o...

 • Sut i Adennill Gwerthiannau Coll ac Ail-gysylltu â Chwsmeriaid

  Sut i Adennill Gwerthiannau Coll yn Effeithiol ac Ail-ymgysylltu â Chwsmeriaid ar gyfer Llwyddiant Ar-lein

  Ar ôl eich holl waith caled yn llwyddo i gael cleientiaid newydd, y peth olaf rydych chi am ei wneud yw eu colli. Dyna pam mae'n rhaid i bob brand ail-gysylltu cwsmeriaid er mwyn iddynt ddychwelyd. Wedi'r cyfan, mae cwsmer â diddordeb yn fwy tebygol o fod yn ffyddlon. Mae'n hanfodol sylweddoli bod gwifrau coll yn dal i fod yn asedau sylweddol. Gallwch ailgynnau eu diddordeb a…

 • Beth yw strategaeth farchnata leol effeithiol?

  Sylfeini Strategaeth Farchnata Leol Effeithiol

  Rydym yn gweithio gyda darparwr SaaS sy'n adeiladu gwefannau delwyr ceir. Wrth iddynt siarad â darpar ddelwyriaethau, rydym wedi bod yn dadansoddi eu rhagolygon presenoldeb marchnata ar-lein i'w helpu i ddeall y bylchau yn eu strategaeth marchnata digidol a sut y bydd newid platfform eu gwefan yn helpu i sicrhau'r elw mwyaf posibl ar fuddsoddiad (ROI). Sut Mae Strategaeth Farchnata Leol yn Wahanol? Marchnata lleol a digidol…

 • Manteision, DPA, Metrigau Dadansoddeg Canolfan Alwadau

  Sut Mae Adrannau Gwerthu a Marchnata yn Elwa o Ddadansoddeg Canolfan Alwadau?

  Mae dadansoddeg canolfan alwadau yn cyfeirio at y broses o ddadansoddi data a metrigau a gasglwyd o weithrediadau canolfan alwadau i gael mewnwelediad a gwneud penderfyniadau sy'n seiliedig ar ddata. Mae'n cynnwys casglu a dadansoddi gwahanol fathau o ddata, megis nifer y galwadau, hyd galwadau, amseroedd aros, rhyngweithio cwsmeriaid, perfformiad asiant, sgoriau boddhad cwsmeriaid, a mwy. Mae'r llwyfannau hyn yn galluogi canolfannau galwadau i nodi meysydd sy'n peri pryder,…

Cau

Adblock Wedi'i Ganfod

Martech Zone yn gallu darparu'r cynnwys hwn i chi heb unrhyw gost oherwydd ein bod yn rhoi arian i'n gwefan trwy refeniw hysbysebu, dolenni cyswllt, a nawdd. Byddem yn gwerthfawrogi petaech yn cael gwared ar eich rhwystrwr hysbysebion wrth i chi edrych ar ein gwefan.