Cynnwys MarchnataChwilio Marchnata

Angen Cymorth Marchnata i Gynulleidfaoedd Technegol? Dechreuwch Yma

Nid yw peirianneg yn broffesiwn cymaint ag y mae'n ffordd o edrych ar y byd. I farchnatwyr, gall ystyried y persbectif hwn wrth siarad â chynulleidfaoedd technegol craff iawn fod y gwahaniaeth rhwng cael eu cymryd o ddifrif a chael eich anwybyddu.

Gall gwyddonwyr a pheirianwyr fod yn gynulleidfa anodd eu cracio, sef y catalydd ar gyfer y Adroddiad Cyflwr Marchnata i Beirianwyr. Am y bedwaredd flwyddyn yn olynol, Marchnata TREW, sy'n canolbwyntio'n llwyr ar farchnata i gynulleidfaoedd technegol, a GlobalSpec, darparwr datrysiadau marchnata diwydiannol sy'n cael eu gyrru gan ddata, wedi cydweithredu i ymchwilio ac arolygu'r tactegau, y mathau o gynnwys digidol, a'r llwyfannau cymdeithasol sydd fwyaf effeithiol ar gyfer cyrraedd peirianwyr. 

Daeth 2020 â heriau digynsail gydag argyfwng COVID-19, ac roedd adroddiad eleni yn cynnwys cwestiynau ynghylch sut mae peirianwyr yn llywio'r pwyslais annisgwyl ar ddigwyddiadau rhithwir a sut maen nhw'n dod o hyd i ffyrdd newydd o ddysgu am gynhyrchion a thueddiadau newydd.

Eleni, nid yn gyd-ddigwyddiadol mae'n debyg, oedd y maint sampl mwyaf hyd yma ar gyfer yr ymchwil hon - gyda bron i 1,400 o beirianwyr a gweithwyr proffesiynol technegol ledled y byd yn ymateb. Daeth ymatebwyr yr arolwg hefyd o set amrywiol o ddiwydiannau, o wasanaethau peirianneg, ynni, ac awyrofod / amddiffyn i fodurol, lled-ddargludyddion a deunyddiau.

Mae mewnwelediadau yn cynnwys arferion casglu gwybodaeth, dewisiadau cynnwys, a disgwyliadau ymgysylltu cynulleidfaoedd technegol - yn ogystal ag effaith COVID-19 ar farchnata. 

Mae rhai canfyddiadau allweddol yn adroddiad 2021 yn cynnwys:

  • Mae 62% o'r ymatebwyr yn cwblhau mwy na hanner taith y prynwr ar-lein
  • Canfu 80% o beirianwyr werth o ddigwyddiadau rhithwir, ond mae'n well gan ddwywaith cymaint weminarau yn hytrach na digwyddiadau rhithwir
  • Mae 96% o beirianwyr yn gwylio fideos yn wythnosol am waith, ac mae dros hanner yn gwrando ar bodlediadau am waith yn rheolaidd
  • Mae peirianwyr yn barod i lenwi ffurflenni ar gyfer cynnwys technegol iawn fel papurau gwyn a lluniadau CAD

Ffocws Arbennig: Agos at Fideos a Phodlediadau

Mae poblogrwydd fideos a phodlediadau yn sefyll allan ymhlith ffyrdd newydd y mae'r gynulleidfa hon yn casglu gwybodaeth, yn enwedig gan ei bod yn ymwneud â sut mae marchnatwyr yn gweithredu ar y wybodaeth hon.

Mae naw deg chwech y cant o beirianwyr yn gwylio fideos yn wythnosol am waith, ac mae dros hanner yn gwrando ar bodlediadau ar gyfer gwaith yn rheolaidd.

2021 Cyflwr Marchnata I Beirianwyr

Mae creu cynnwys ar alw yn debygol o weithio ei ffordd i mewn i gynlluniau'r mwyafrif o farchnatwyr, ond mae yna drafferth ynglŷn â gwneud rhywbeth nad oes ganddo'r gwerth cynhyrchu y gallem fod wedi arfer ag ef yn y fideos a'r podlediadau rydyn ni'n eu defnyddio yn ein bywydau ein hunain. Gyda'r swm enfawr o gynnwys fideo a phodlediad yn cael ei gynhyrchu, ni ddylai hyn fod yn rhwystr i fynd i mewn i'r arena hon.

Mae'n well gan gynulleidfaoedd technegol cynnwys dilys mae hynny'n canolbwyntio ar addysgu dros adloniant, ac mae pawb yn cychwyn yn rhywle. Mewn gwirionedd mae yna rai adnoddau gwych ar ddechrau arni podlediadau ac creu fideo, a byddwch yn synnu cyn lleied sydd ei angen. 

Mae'r adroddiad yn manylu ar ganfyddiadau a chasgliadau beirniadol, ynghyd â data cyflawn yn ôl rhanbarth byd-eang a grŵp oedran, neu'n cofrestru ar gyfer y weminar i gael mewnwelediad ar sut i ddefnyddio'r data o'r astudiaeth hon i greu rhaglenni marchnata technegol B2B gwell.

Dadlwythwch Gyflwr Marchnata 2021 i Beirianwyr

Ac i gael mwy o awgrymiadau gwych ar sut i gyrraedd cynulleidfaoedd technegol yn effeithiol, dilynwch flog Marchnata TREW yma

Martech Zone cyfweliad

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwrando ar fy nghyfweliad â Douglas ar Martech Zone cyfweliadau trafod yr ymchwil a'r arferion gorau o ran marchnata i beirianwyr:

Wendy Covey

Dros yr 20 mlynedd diwethaf, mae Wendy wedi helpu cannoedd o gwmnïau technegol i adeiladu ymddiriedaeth a llenwi eu piblinellau gwerthu gan ddefnyddio cynnwys technegol cymhellol. Ei chwmni, Marchnata TREW, yn asiantaeth farchnata gwasanaeth llawn sy'n helpu cwmnïau i gysylltu â chwsmeriaid, meithrin ymddiriedaeth, a gyrru canlyniadau cynaliadwy gan ddefnyddio dull marchnata cynnwys profedig.

Un Sylw

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol