Pa dechnolegau y mae marchnatwyr Lefel C yn Buddsoddi ynddynt?

buddsoddiadau technoleg marchnata.png

Perfformiodd Black Ink a Astudiaeth Farchnata lefel C 2016, arolygu marchnatwyr o'r 2000 cwmni mwyaf yn yr Unol Daleithiau yn ôl refeniw blynyddol gyda chyllideb farchnata ar y cyd o $ 5 biliwn o ddoleri mewn llafur a chostau.

Dadlwythwch Arolwg Marchnata lefel C 2016 Black Ink

Dysgu Allweddol o Astudiaeth Black Ink

  • Blaenoriaethau marchnatwyr yw hyrwyddo perthnasedd brand a chanoli'r cwsmer ymhellach a fydd angen gwelliant dramatig ar gyfer seilwaith Technoleg Marchnata a galluoedd omni-sianel.
  • Mynediad i uwch analytics i wneud penderfyniadau doethach”Yw'r rhwystr mwyaf i sicrhau llwyddiant yn gyffredinol.
  • Mae meithrin perthnasoedd rhwng adrannau / rhyng-adrannau yn bwysig i lwyddiant yn y dyfodol, er ei fod yn cael ei anwybyddu i raddau helaeth fel blaenoriaeth yn 2016.
  • Yn gyffredinol, byddai'n well gan farchnatwyr or-fuddsoddi mewn ymdrechion i gadw cwsmeriaid ac i gynyddu, yn hytrach na chaffael cwsmeriaid.
  • Mae marchnatwyr yn hyderus o riportio llwyddiant ymgyrch dactegol ond yn ei chael yn anodd cyflawni gofynion cyfraniadau ariannol marchnata i'r C-suite a'r uwch reolwyr.
  • Y 3 chategori Martech gorau sydd fwyaf tebygol o gael eu prynu yn 2016 yw Cudd-wybodaeth Busnes, Marchnata Automation, a Rhyngweithio â Chwsmeriaid datrysiadau meddalwedd.

Mae'n hynod ddiddorol i mi fod marchnatwyr wedi sylweddoli bod pob agwedd ar brofiad y cwsmer yn effeithio ar gadw, ond eto nid ydyn nhw'n gweithio i bontio'r bwlch gydag adrannau eraill. Nid wyf yn siŵr sut rydych chi'n gwella'ch ymdrechion caffael a chadw heb weithio'n agos gyda'ch adrannau gwerthu, cynnyrch, gwasanaeth a rheoli mewn oes ac oes lle mae eich enw da yn gyhoeddus ac yn hygyrch ar-lein i bawb. manylir ar y rhwystrau i lwyddiant mewn offer, adnoddau ac arweinyddiaeth yn y canlyniadau ... ond sut ydych chi'n gwella'r rheini heb gyfathrebu'r brand a sicrhau ei lwyddiant ar draws deparments?

Gwariant Technoleg Marchnata inc du

O safbwynt offer, mae Technoleg Marchnata yn gasgliad toredig o filoedd o atebion. Mae'r chwaraewyr mawr fel Salesforce, Microsoft, Oracle, SAP, ac Adobe yn parhau i brynu llwyfannau llai sy'n cywiro materion arbenigol - ond does dim amheuaeth bod hwn yn ddiwydiant cymhleth gyda thunelli o offer a gorgyffwrdd. Mae gen i deimlad nad oes llawer o orgyffwrdd mewn pentyrrau marchnata rhwng y cwmnïau hyn y tu allan i'r prif chwaraewyr hynny.

Mae Astudiaeth Farchnata 2016 C-lefel Black Black Ink ROI yn tynnu sylw at rai o'r tueddiadau marchnata cyffredinol, ysgubol sy'n effeithio ar y cwmnïau byd-eang hyn, ond hefyd rhai naws unigryw rhwng diwylliannau cwmnïau, dewisiadau cyllidebol, heriau a chyfleoedd.

Dadlwythwch Arolwg Marchnata lefel C 2016 Black Ink

Rydym yn gweithio gyda rhai cwmnïau mawr iawn yn ogystal â busnesau cychwynnol bach ac nid wyf yn siŵr bod y farn yn wahanol iawn rhyngddynt. Y tu allan i'r gyllideb ac adnoddau, mae busnesau bach a chanolig yn dal i chwilio am well adrodd, awtomeiddio i wneud y mwyaf o adnoddau, a rhaglenni i gynyddu profiad y cwsmer. O leiaf mae gan bob un ohonom hynny yn gyffredin!

Am ROI inc du

Mae Black Ink ROI yn blatfform dadansoddeg cwsmeriaid datblygedig wedi'i seilio ar SaaS ar gyfer arweinwyr gwerthu, marchnata a P&L i wella caffael cwsmeriaid, cadw a chynyddu cyfleoedd twf.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.