Rydyn ni'n Brawf bod Diddordeb mewn Technoleg Marchnata yn Tyfu!

Depositphotos 25271063 s

Mae ein cynulleidfa yn tyfu. Ddim ychydig gan ei fod wedi'i wneud yn raddol yn ystod y degawd diwethaf. Mae'n tyfu bob mis wrth i fwy a mwy o gwmnïau gael eu gorlethu â'r penderfyniadau y mae angen eu gwneud o ran technoleg marchnata.

Martech Zone wedi tyfu ei gyrhaeddiad bron 40% flwyddyn dros flwyddyn… Cyfartaledd dros 100,000 o ymweliadau bob mis ynghyd â ~ 75,000 o danysgrifwyr e-bost (nawr ein bod ni ymlaen CircuPress - y platfform e-bost a adeiladwyd gennym ar gyfer WordPress). Mae ein Twitter, Facebook, Google+ ac personol cyfrifon parhau i chwyddo hefyd. Mae ein ap symudol yn tyfu ac mae ein podlediad cyfun â Radio Edge of the Web wedi cyrraedd dros 3,000,000 o wrandawiadau yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. Waw!

Yn ddiweddar, gwnaeth Venture Beat erthygl ragorol ar gyflwr cyllid yn y diwydiant technoleg marchnata.

Y newyddion drwg yw er gwaethaf rhyw $ 49.1 biliwn mewn buddsoddiad sydd wedi'i wasgaru ymhlith 537 o gynhyrchion technoleg marchnata sydd wedi derbyn cyllid mawr, mae treiddiad cyffredinol y 25 o gynhyrchion technoleg marchnata gorau ar draws swath eang o 151 o ddiwydiannau yn 4.1 y cant ar gam. Byddai hynny yn bennaf, wrth gwrs, y tu allan i swigen Silicon Valley.

Nid yw'n arafu, chwaith. Mae Scott Brinker yn adrodd dros $ 21.8 biliwn o gyllid ar gyfer technoleg marchnata… Sy'n golygu bod ton o offer a thechnolegau rownd y gornel yn unig!

Pam mae diddordeb yn cynyddu?

 • Discovery - mae cwmnïau wedi bod yn datblygu atebion ac yn dechrau adeiladu offer gwerthfawr sydd wir yn helpu cwmnïau i ddefnyddio a mesur eu hymdrechion marchnata. Mae'n anodd dod o hyd i'r offer cywir - gyda'r dewis enfawr fel y nodwyd VB uchod.
 • Dewis - mae yna filoedd o atebion allan yna! Nid wyf yn credu ei bod yn syndod bod y dirwedd yn wastad ac yn llydan i raddau helaeth. Mae gan gwmnïau gyfle i ddod o hyd i lwyfannau sy'n diwallu eu hanghenion yn hytrach na phrynu datrysiad un maint i bawb sy'n ei gwneud yn ofynnol iddynt newid eu prosesau.
 • Pris - mae prisiau TG wedi plymio ond mae prisiau technoleg marchnata wedi aros yr un fath neu hyd yn oed wedi cynyddu. Mae hynny'n dipyn o swigen yn fy marn i, ac rydyn ni'n arsylwi ac yn rhannu llawer o offer newydd, rhad sy'n nodwedd gyfoethog ac yn hynod gystadleuol gyda llwyfannau presennol sy'n hen, chwyddedig a drud.
 • Rhwyddineb Defnyddio - os gwnaethoch brynu system awtomeiddio marchnata ychydig flynyddoedd yn ôl, roedd angen i chi fuddsoddi mewn staff hynod dechnegol i ddefnyddio a rheoli'r datrysiad. Dim cymaint bellach. Mae atebion newydd yn dod yn llawer haws i'w defnyddio a'u defnyddio, felly mae busnesau'n agored i fuddsoddi mwy yn y gofod oherwydd nad oes rhwystr drud rhag mynediad.

Felly beth sydd ar goll?

Rydw i wedi rhoi'r gyfatebiaeth allan bod gwerthu technoleg marchnata yn llawer fel gwerthu oergelloedd i bobl newynog. Mae'r oergelloedd yn rhad, yn doreithiog, yn llawn nodweddion, ac yn gallu gwneud gwaith gwych. Ond dydyn nhw ddim werth damn os nad oes gennych chi fwyd. Mae'r bwyd technoleg marchnata yw'r strategaeth a'r cynnwys sy'n angenrheidiol i danio'ch busnes.

Oherwydd bod technoleg marchnata wedi dod mor rhad a niferus, mae'n cael ei fabwysiadu'n eang ond nid yw'n cael ei defnyddio'n ddigonol. Ddegawd yn ôl, byddai gan adran farchnata strategaeth aml-flwyddyn ac adnoddau dynol wedi'u cynllunio gyda phob pryniant technoleg marchnata allweddol. Mae gormod o gwmnïau bellach yn defnyddio technoleg heb strategaeth, neu yn lle strategaeth. Mae'r stwff mae hynny'n cael ei werthu yn y diwydiant yn galluogi marchnadwyr gwael i ledaenu mwy o crap nad yw'n cael canlyniadau.

Mae angen i ni newid hynny! Ac fel cyhoeddiad ar dechnoleg marchnata, rydyn ni wedi bod yn canolbwyntio ar newid hynny y flwyddyn ddiwethaf. Pan fyddwn ni'n cael ein cyflwyno gan gwmnïau y dyddiau hyn, rydyn ni'n gallu ysgrifennu am eu datrysiad oni bai bod gennym ni wybodaeth sy'n darparu'r problemau allweddol maen nhw'n ceisio eu goresgyn a pha fath o strategaeth sydd ei hangen gyda'r ateb i lwyddo. Nid yw'n ymwneud â nodweddion, mae'n ymwneud â buddion.

Felly beth sydd nesaf?

Nid ydym yn sefyll yn ein hunfan ac rydym yn buddsoddi tunnell o amser ac ymdrech yn ein strategaethau i'ch helpu chi ... dyma beth sy'n dod rownd y gornel:

 • Ailgynllunio'r Safle - Mae gennym ni ailgynllunio'r blog yn dod y byddwn ni'n ei gyflwyno'n raddol. Bydd yn gwneud inni edrych yn debycach o lawer i gyhoeddiad digidol na blog, a ddyluniwyd gan y rhyngwyneb defnyddiwr ac arbenigwyr dylunio yn Allanfa 31. Rwy'n cynnwys rhagolwg isod!
 • Gwelliannau Cynnwys - rydym yn gweithio'n agos gyda'r tîm a thechnoleg yn Cyrhaeddiad Atomig i diwnio ein cynnwys a sbarduno mwy o ymgysylltiad â'n darllenwyr. Mae gennym hefyd rai partneriaethau gwych gydag ysgrifennwyr copi yr ydym yn edrych i'w hehangu i'n helpu i wella ein cynnwys.
 • Cynnal Arweiniol - Mae gennym lawer o ddarllenwyr sydd angen help ac nad ydyn nhw'n gwybod ble i droi. Mae ein hailgynllunio yn cynnwys cael cydraniad ffurflen a datrysiad wedi'i rannu â phob post. Angen help a byddwch yn gallu gofyn amdano - wedi'i gyfeirio'n uniongyrchol i'n tîm neu un o'n partneriaid.
 • Podlediad - Rydym yn gweithio i gael llawer mwy o weithwyr proffesiynol a marchnatwyr diwydiant ar ein podlediad gyda'r bobl wych yn Strategaethau Safle. Byddwn yn gwneud gwaith llawer gwell o hyrwyddo'r sioeau trwy ein gwefannau a'n rhaglenni e-bost. Mae'r podlediad yn cyrraedd tunnell o bobl ac mae angen i ni wneud gwaith gwell o'i chwistrellu ledled ein gwefan a'n apiau.
 • Symudol App - Yn anffodus, mae'r cwmni apiau symudol a adeiladodd ein ap yn cau'r rhan honno o'u busnes, felly byddwn yn gweithio ar beirianneg ap newydd ar gyfer y flwyddyn newydd sy'n cynnwys hysbysebion a chipio plwm yn union fel y mae ein gwefan yn ei wneud.
 • Gwe-seminarau - Rydyn ni'n caru ein cleient ReadyTalk, ac yn gweithio i ddatblygu gweminarau ar eich cyfer bob mis i'ch helpu gyda'ch anghenion technoleg busnes a marchnata!
 • Digwyddiadau - Y llynedd cawsom ddigwyddiad anhygoel yn Downtown Indianapolis a ddenodd dros 250 o fynychwyr i godi arian at elusen. Rydyn ni'n mynd i fynd ar drywydd gwneud y digwyddiad hwnnw'n fwy yma yn Indianapolis - yn enwedig gan fod Salesforce yn symud ei gynhadledd Connections i Efrog Newydd. Rydym yn dal i gredu bod cyfle anhygoel yma ar gyfer cynhadledd marchnata a thechnoleg ganol-orllewinol. Roedd yr ŵyl gerddoriaeth a atodwyd gennym yn ychwanegiad gwych!
 • fideo - lansiwyd ni Clipiau Marchnata a byddwn yn cyfuno ein Podlediadau hefyd i gyhoeddi ffrydiau rheolaidd o fideos i helpu ein darllenwyr.

Rydym hefyd yn ceisio cydgysylltu a gweithio'n agosach gyda phartneriaid diwydiant eraill, fel Cymdeithasol Arholwr Cyfryngau, Y Sefydliad Marchnata Cynnwys, CopyBlogger, MarketingProfs, MarketingSherpa, Expo Cyfryngau Newydd, Prif Dechnolegydd Marchnata, ac amryw gymdeithasau. Mae gan y sefydliadau hyn adnoddau addysg rhagorol, arbenigedd, cynadleddau ar-lein, a digwyddiadau blynyddol yr ydym am eu cefnogi a'u hyrwyddo gyda'n cymuned ein hunain.

O safbwynt asiantaeth, Highbridge wedi canolbwyntio ar hyper, gan weithio gyda llwyfannau marchnata, cwmnïau marchnata, darparwyr technoleg marchnata a chwmnïau technoleg yn unig yn 2014. Jenn Lisak (partner bellach) a minnau'n gwthio'r brand Technoleg Marchnata i'r chwyddwydr ac yn lleihau gwelededd Highbridge.

A wnes i sôn am ailgynllunio? Dyma'r copa sleifio. Bydd yn gwbl ymatebol fel y gallwn wella profiad ein defnyddwyr gwe symudol sy'n tyfu erbyn y dydd! Dyluniwyd pob un o dudalennau'r wefan ac mae'r datblygwyr wedi dechrau gweithio!

Martech Zone

2 Sylwadau

 1. 1

  Gwych i fod yn rhan o gyfathrebu llwyddiannus Marchnata Tech Bog. Mae wedi bod yn flwyddyn wych o dwf a phartneriaeth, ac rydym yn gyffrous am ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol. Mae llwyddiant eich blog yn dyst i'ch ffocws, Doug. Hapus i fod mewn cam cloi gyda chi wrth i ni oleuo'r ffin marchnata digidol gyda gwybodaeth dda!

 2. 2

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.