Y Bwlch mewn Technoleg Marchnata?

Gollwng Ras Gyfnewid y Gemau OlympaiddLlawer, flynyddoedd yn ôl roeddwn yn ddadansoddwr mewn Papur Newydd. Bob wythnos roeddwn yn casglu data o bob rhan o'n systemau cynhyrchu a dosbarthu ac yn gweithio i ddarganfod lle roedd amser neu arian i'w arbed. Roedd yn swydd heriol ond cefais arweinyddiaeth dda ac am y degawd y bûm yn gweithio yno, gwnaethom leihau ein cyllideb weithredol bob blwyddyn.

Roedd yn swydd hynod werth chweil. Roeddwn i'n bersonol gyfrifol am gyllideb gwerth miliynau o ddoleri - felly nid oedd dod o hyd i wastraff yn caniatáu i'r cwmni arbed arian yn unig, roedd hefyd yn caniatáu imi wario arian lle'r oedd ei angen fwyaf. Roedd yn foddhaus darparu'r offer a'r technolegau yr oedd eu hangen ar weithwyr i wneud eu bywydau yn haws.

Roedd dod o hyd i gyfle yn y system bron bob amser yn ein harwain at cysylltiadau yn y system, ond nid yn y prosesau gwahanol eu hunain. Y rhan fwyaf o nosweithiau, roedd y gweisg yn rhedeg yn berffaith, roedd yr offer mewnosod yn ddi-ffael, roedd y tryciau'n rhedeg yn iawn, ac roedd cludwyr yn gweithio'n galed i gael y papur at eich drws. Rhwng y ddau, serch hynny, roedd cludwyr yn jamio, methodd llinellau, cwympodd paledi drosodd, methodd llwythwyr tryciau, a stopiodd traffig y cludwyr.

Gyda chwpl degawdau o marchnata dadansoddiad bellach y tu ôl i mi, nid yw'r cyfleoedd wedi newid. Yn fy ngwaith, mae'r safleoedd yn gweithio'n wych, mae'r cylchlythyrau'n mynd allan yn iawn, y analytics yn iawn, mae'r blog yn gwneud yn wych, mae'r galwadau i weithredu yn cael eu clicio, ac mae arweinyddion yn cael eu hychwanegu at Salesforce.

Fodd bynnag, yr holl bwyntiau cysylltu yn y canol yn brin. Nid yw'r cylchlythyr wedi'i gysoni â'r wefan na'r analytics. y analytics dal y rhan fwyaf o o'r stats, ond nid peth o'r wybodaeth hanfodol o'r wefan neu'r blog. Mae'r blog yn denu llawer o draffig, ond mae olrhain pobl o'r blog i'r safle corfforaethol yn mynd ar goll. Ac o fewn Salesforce, nid ydym yn olrhain yr allweddeiriau a ddaeth â nhw, yr erthyglau a ddarllenwyd ganddynt, na'r CTA y gwnaethant glicio arnynt. Mae'r cysylltiadau wedi torri.

Ac nid ydyn nhw'n hawdd eu trwsio!

Mae ein tîm Marchnata yn gwybod beth sydd angen ei wneud, yn syml, nid oes ganddyn nhw'r adnoddau i sicrhau bod y cyfan yn gweithio'n ddi-dor ar hyn o bryd. Nid wyf yn credu bod hyn yn wahanol i unrhyw gwmni arall ... mae pob un ohonom yn cael trafferth gydag aneffeithlonrwydd oherwydd sut mae ein systemau'n integreiddio ac yn awtomeiddio. Mae wedi bod yn angerdd gen i ers blynyddoedd lawer, ac eto nid wyf yn siŵr bod unrhyw ddatblygiadau gwych wedi cyrraedd y farchnad.

Wrth imi edrych tuag at ddyfodol Technoleg Marchnata, nid wyf yn credu bod y cyfleoedd yn y cyfryngau eu hunain ... rwy'n credu eu bod yn gorwedd yn y cysylltiadau rhyngddynt.