Sefydlu ar gyfer Llwyddiant Marchnata yn 2017

2017

Er ei bod yn bosibl bod tymor y Nadolig yn cychwyn, gyda phartïon staff yn cael eu hamserlennu a mins peis yn gwneud rowndiau'r swyddfa, dyma'r amser hefyd i fod yn meddwl ymlaen at 2017 i sicrhau y bydd marchnatwyr yn dathlu'r ymhen 12 mis. llwyddiant maen nhw wedi'i weld. Er y gallai Prif Swyddogion Meddygol ledled y wlad fod yn anadlu ochenaid o ryddhad ar ôl 2016 heriol, nid nawr yw'r amser i laesu dwylo.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi gweld cewri technoleg yn arallgyfeirio eu hoffrymau, fel gyda UberEatsAmazon siopau llyfrau ac Afal ditio'r jack clustffon, ac mae pob un ohonynt wedi gorfodi busnesau i feddwl sut y gallant hwythau esblygu hefyd. Ar frig y rhestr o'r pynciau a drafodwyd fwyaf fu Rhithwirionedd, awtomeiddio a'r ethos cychwynnol o herio'r norm.

Yn dilyn y penderfyniadau busnes proffil uchel hyn a thueddiadau newydd, mae arweinwyr busnes wedi cael eu gorfodi i gwestiynu pa fath o newid y dylent feddwl amdano hefyd. Nawr yw'r amser i farchnatwyr fod yn ystyried pa gamau y dylent eu cymryd i sicrhau profiad cwsmer-ganolog yn 2017.

Mae'r Cwsmer yn Allweddol

Os yw'r penderfyniadau busnes a gymerwyd gan frandiau mawr wedi dangos unrhyw beth inni eleni, mae'r cwsmer yn allweddol. Yn gyntaf oll, mae'n rhaid i farchnatwyr fod â'r meddylfryd hwn ar gyfer pob buddsoddiad yn 2017. Mae angen iddynt fod yn meddwl pa gynnwys y mae eu cwsmeriaid ei eisiau, yr hyn y byddant yn ymgysylltu ag ef fwyaf, ac efallai yn bwysicaf oll, sut yr hoffent dderbyn y cynnwys hwn. Trwy edrych ar sut y gallant gysylltu â'u cwsmeriaid yn well, mae'r busnes yn sefyll i ennill masau.

Gwneud Symudol yn Flaenoriaeth

Yr unig ffordd i ymgysylltu â chwsmeriaid heddiw yw trwy eu cyrraedd trwy'r dulliau maen nhw'n eu defnyddio fwyaf rheolaidd. Gyda 80% o oedolion y DU yn berchen ar a ffôn smart nid yw'n syndod bod y rhan fwyaf o fusnesau yn ddyfais allweddol i gyrraedd eich defnyddiwr terfynol. Fodd bynnag, cawsom sioc o ddarganfod yn ein diweddar Amharwyr Digidol yn adrodd nad oes gan 36% o fusnesau wefan symudol o hyd. Nawr yw'r amser i farchnatwyr sicrhau nad ydyn nhw'n colli allan trwy fethu â chynnig opsiwn symudol, tra dylai'r rhai sydd eisoes â safle symudol wirio bod eu cynnig mor hawdd ei ddefnyddio â phosib.

Dylid trin safle symudol yr un mor bwysig â safle bwrdd gwaith. Rhaid ei bod yn hawdd ei llywio, gyda'r holl nodweddion i'w cael ar ben-desg, ac ni ddylai fod yn anniben nac yn anodd eu symud. Mae hyn yn gofyn am fwydlenni, eiconau a bariau offer y gellir eu sgrolio sy'n plesio'r llygad. Mae angen cyfateb yr elfennau hyn â chynllun rhesymegol ac iaith gryno fel bod y safle symudol yn drawiadol, ond hefyd yn dreuliadwy.

Uchafu Buddsoddiad

Mae 2016 wedi taflu llu o dechnolegau newydd ac yn tueddu ein ffordd i fusnesau eu hystyried. Fodd bynnag, wrth symud i flwyddyn newydd, dylai marchnatwyr fod yn ofalus i beidio â buddsoddi mewn technoleg er mwyn technoleg. Am y 36% a ddywedodd yn ein Amharwyr Digidol yn adrodd eu bod yn credu bod angen i'w busnes fuddsoddi mwy mewn digidol i arloesi, mae'n bwysig bod y buddsoddiadau hyn yn cael eu gwneud ar ôl ymchwil drylwyr pan fydd gan y busnes y sgiliau i wneud y mwyaf o'r buddsoddiad hwnnw a dim ond pan fydd achos defnydd dilys wedi'i bennu.

Dadlwythwch Adroddiad yr aflonyddwr digidol

Heb y meddylfryd hwn, mae'r busnes yn peryglu gwastraffu arian ar rywbeth nad oes ganddynt y gallu mewnol i'w gynnal. Er enghraifft, 53% o farchnadoedd cyfaddef eu bod yn cael trafferth defnyddio meddalwedd awtomeiddio marchnata y tu hwnt i'r buddsoddiad cychwynnol. Yn ogystal, mae'n rhaid i'r galw gan y cwsmer fod yno. Os nad oes ganddynt unrhyw ddiddordeb mewn mabwysiadu technoleg newydd i ryngweithio â'ch brand, bydd yn fuddsoddiad sy'n cael ei wastraffu.

Er mwyn mynd i mewn i 2017 gyda strategaeth ddigidol gref, mae angen i farchnatwyr ystyried yr holl bwyntiau hyn. Mae cadw'r cwsmer wrth galon yr holl benderfyniadau, wrth asesu'r gwerth y gallai tueddiadau a thechnolegau newydd ei gynnig yn barhaus, yn golygu y gall cwmnïau adeiladu perthnasoedd cryfach â'u defnyddiwr terfynol, ac yn y pen draw solidify teyrngarwch brand.

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.