Mae Gwariant Marchnata yn Newid i Chwilio

Roeddwn i'n siarad mewn rhanbarth yn unig Meddyliau miniog digwyddiad ac egluro Dominance Peiriant Chwilio yn Web 2.0. Mae llawer o lwyddiant blogio busnes a'r symud i'r cyfryngau cymdeithasol ar gyfer corfforaethau wedi cael ei yrru gan Search Engines. Nid yw'n ddigon i adeiladu safle cŵl ac aros iddo gael ei ddarganfod - mae angen i chi wneud eich gwefan canfyddadwy a dod o hyd i gyfryngau eraill i ledaenu'r gair.

Dyma rai uchafbwyntiau a gymerwyd o ganlyniadau'r arolwg:

SEMPO wedi rhyddhau dadansoddiad heddiw yng nghynhadledd Strategaethau Peiriannau Chwilio. Er bod y niferoedd yn ymddangos yn gadarn, ac yn adlewyrchu awydd i farchnatwyr barhau i wario ar chwilio, ni all yr arolwg amcangyfrif canlyniad prinder rhestr chwilio (chwiliadau) a achoswyd gan ddirywiad economaidd mawr.

Mae Treuliau Marchnata yn Newid i Chwilio

Canfyddiad beirniadol yw bod gwariant marchnata chwilio yn cynyddu yn cost hysbysebu cylchgronau print, datblygu gwefan a swyddogaethau marchnata eraill, gan fod marchnatwyr yn eu hanfod yn symud dogn eu pastai gwariant, gan ddilyn defnyddwyr wrth iddynt ddibynnu fwyfwy ar beiriannau chwilio i gynnal ymchwil cyn prynu.

Dyma ganfyddiadau allweddol:

 1. Tyfodd diwydiant SEM Gogledd America o $ 9.4 biliwn yn 2006 i $ 12.2 biliwn yn 2007, gan ragori ar ragamcanion cynharach o $ 11.5 biliwn ar gyfer 2007
 2. Rhagwelir y bydd gwariant SEM Gogledd America yn tyfu i $ 25.2 biliwn yn 2011, i fyny yn sylweddol o'r rhagolwg $ 18.6 biliwn flwyddyn yn ôl.
 3. Mae marchnatwyr yn dod o hyd i fwy o ddoleri chwilio trwy botsian cyllideb o wariant cylchgronau print, datblygu gwefan, post uniongyrchol a rhaglenni marchnata eraill.
 4. Mae lleoliad â thâl yn dal 87.4% o wariant 2007; SEO organig, 10.5%; cynhwysiant taledig, .07%, a buddsoddiad technoleg, 1.4%.
 5. Google Ads yw'r rhaglen hysbysebu chwilio fwyaf poblogaidd o hyd, ond mae gwariant chwilio a noddir gan Google ac Yahoo wedi gostwng ers blwyddyn yn ôl.

SEMPO - Sifftiau Arian

5 Sylwadau

 1. 1
  • 2

   Caleb,

   Mae gennych chi, o bosib, y safle WORST a welais erioed. Mae'n eithaf amlwg eich bod yn ceisio denu traffig peiriannau chwilio i'ch gwefan trwy daflu cwpl o ddarnau o destun rhyngddynt. Gobeithio nad ydych chi'n ceisio clicied ar fy nhraffig.

   Doug

 2. 3

  Nid yw fy stats Cj yn dweud mai wezeemall yw'r safle waethaf. Roedd y sylw a adewais i fod i helpu darllenwyr gan ei fod yn gweddu i destun eich post ... ond mae croeso i chi ddod i'ch barn chi.

  • 4

   Helo Caleb,

   Roeddwn i eisiau bod yn siŵr nad oeddech chi'n dympio dolenni i geisio ennill manteision chwilio. Ymddiheuraf am eich sarhau a gwerthfawrogaf ichi ychwanegu at y sgwrs.

   Fy mhwynt wrth ateb oedd sicrhau eich bod yn 'go iawn' ac nid rhywfaint o sbamiwr. Sylwch na wnes i ddim ond dileu'r ddolen - roeddwn i eisiau gwirio yn gyntaf.

   Doug

 3. 5

  Helo Douglas,

  Gwybodaeth dda iawn yn eich post. Rydym yn cynghori pob un o'n cleientiaid technoleg busnes i ganolbwyntio'n gyntaf ar eu gwelededd ar-lein, a chwilio yw'r man cychwyn. Fodd bynnag, credaf fod perygl draenio gormod o arian o swyddogaethau marchnata eraill, yn enwedig datblygu gwefannau. Gyda'r wefan yn ganolbwynt rhaglen farchnata - ac ar gyfer marchnata uwch-dechnoleg sydd yn dipyn o beth penodol - mae'n frawychus faint o wefannau sy'n wirioneddol aneffeithiol. (Ac nid wyf yn ddatblygwr gwefan.)

  Mae traffig yn sicr yn un o'r tair allwedd i gynyddu refeniw, ac mae marchnata chwilio yn wych ar gyfer hyn. Ond mae'r gallu i drosi'r traffig hwnnw'n gwsmeriaid yn ail allwedd sydd yr un mor bwysig.

  Rwy'n sylweddoli mai dim ond cyfleu gwybodaeth yw eich swydd a pheidio â gwneud datganiad. Dim ond pendroni beth yw eich barn chi.

  Susan

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.