A Wnewch Chi Golli Eich Swydd Farchnata i Robot?

Cynnydd y Robotiaid

Dyma un o'r pyst hynny rydych chi'n snicker arnyn nhw ... ac yna ewch i gael llun o bourbon i'w anghofio. Ar yr olwg gyntaf, mae hwn yn ymddangos fel cwestiwn hurt. Sut yn y byd y gallech chi gymryd lle rheolwr marchnata? Byddai hynny'n gofyn am y gallu i astudio ymddygiad defnyddwyr yn drylwyr, dadansoddi data a thueddiadau cymhleth yn wrthrychol, a meddwl yn greadigol i ddod o hyd i atebion sy'n gweithio.

Mae'r cwestiwn yn gofyn i ni drafod pa dasgau rydyn ni'n eu cyflawni fel marchnatwyr yn ddyddiol yn erbyn yr hyn y dylai marchnatwyr fod yn ei wneud yn ddyddiol. Mae'r rhan fwyaf o farchnatwyr yn symud data o system i system, gan ddatblygu a dadansoddi adroddiadau i ddarparu tystiolaeth bod eu harbrofion yn ddilys, yn annilys, neu y gellid eu optimeiddio, ac yna'n defnyddio eu creadigrwydd i yrru canlyniadau busnes.

Mae'n ymddangos bod gyrru canlyniadau busnes gyda chreadigrwydd yn sylfaen i bob marchnatwr, er nad yw llawer o farchnatwyr yn cael digon o amser i wneud hynny mewn gwirionedd. Mae systemau wedi dyddio, nid yw systemau'n cyfathrebu, mae marchnadoedd yn symud, ac mae angen methodolegau ystwyth arnom hyd yn oed er mwyn cadw i fyny. O ganlyniad, mae'r rhan fwyaf o'n hymdrech yn cael ei wario y tu allan i'n gwir werth - creadigrwydd. Ac efallai mai creadigrwydd yw'r rhwystr anoddaf i gael robot yn ei le. Wedi dweud hynny ... gellir disodli'r tasgau rydyn ni'n treulio'r rhan fwyaf o'n hamser yn gynt nag yr ydych chi'n meddwl.

Mae datblygiadau mewn technoleg yn gyffrous i farchnatwyr oherwydd byddant yn cael gwared ar dasgau cyffredin, ailadroddus a dadansoddol ac yn ein galluogi i ganolbwyntio mwy o'n hymdrechion lle mae ein talent yn wirioneddol - creadigrwydd.

  • Dysgu Peiriant - gyda mwy a mwy o bwyntiau data integredig yn bwydo data marchnad, data cystadleuol, a data defnyddwyr, yr addewid o ddysgu peiriannau yw y gall systemau awgrymu, gweithredu, a hyd yn oed optimeiddio profion amrywiol. Meddyliwch faint o amser y byddwch chi'n ei gael yn ôl pan nad oes raid i chi dylino ac ymholi data drosodd a throsodd.
  • Cudd-wybodaeth Artiffisial - er y gall yr unigrwydd fod ychydig ddegawdau yn fwy, mae deallusrwydd artiffisial yn ddatblygiad diddorol yn y maes marchnata. Mae AI yn dal i ofyn am swm anfeidrol o ddata i gyrraedd lefelau creadigol bod dynol heddiw, felly mae'n amheus y bydd y rheolwr yn cael ei ddisodli ar unrhyw adeg yn fuan.

Nid yw hynny'n golygu na fydd AI byth yn ailadrodd creadigrwydd, serch hynny. Dychmygwch system sy'n dadansoddi data clicio drwodd ar hysbysebion - yna'n dadansoddi hysbysebion cystadleuol. Efallai y gallai AI dysgu sut i greu amrywiadau rhesymegol yn eich penawdau a'ch delweddau er mwyn optimeiddio clic-drwodd ac addasiadau. Nid ydym flynyddoedd i ffwrdd o hynny - mae'r systemau hyn yma.

Mae'n hawdd dynwared creadigrwydd dynol, ond bydd yn anodd ei ailadrodd. Nid oes gen i lawer o hyder y byddaf yn gweld robot yn datblygu ymgyrch mor greadigol ag y gwnaeth Leisurejobs gyda'r ffeithlun hwn unrhyw bryd yn fuan. Ond rwy'n siŵr mewn ychydig flynyddoedd y bydd yn gallu dysgu ohono a'i gopïo!

Bydd robotiaid yn cymryd lle 47% o'r gweithlu dynol erbyn 2035, beth yw'r tebygolrwydd y cewch eich disodli?

A fydd eich swydd yn diflannu?

Rheolwr Marchnata Robots

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.