Llinellau Blurry Enillion Marchnata ar Fuddsoddiad

Depositphotos 1087741 s

Ddoe, fe wnes i sesiwn yn y Byd Cyfryngau Marchnata o'r enw Sut i Symud O Dyfu Dilynwyr i Gynhyrchu Canlyniadau Gyda'r Cyfryngau Cymdeithasol. Rwy'n aml yn groes i'r cyngor sy'n cael ei wthio yn barhaus yn y diwydiant hwn ... hyd yn oed yn pwyso ychydig ar y dadleuol. Y cynsail dilys yw bod busnesau'n parhau i chwilio am dwf ffan a dilynwr yn y cyfryngau cymdeithasol - ond maen nhw'n gwneud gwaith ofnadwy o drosi'r gynulleidfa neu'r gymuned anhygoel sydd eisoes ar waith.

O fewn y sesiwn, es i hyd yn oed i gwestiynu llawer o'r Mesur ROI hawliadau allan yna o ran enillion ar fuddsoddiad ar gyfer eich ymdrechion cyfryngau cymdeithasol. Un o ffrindiau mwyaf y blog hwn yw Eric T. Tung… A drydarodd yn brydlon:

Roedd yn arbennig o ddoniol ers fy nghyd-Aelod uchel ei barch (a meistr carioci), Nicole Kelly, ar yr un pryd yn rhannu ei sesiwn: Mae Brandiau'n Tynnu Yn ôl y Llen ar Fesur ROI Cyfryngau Cymdeithasol. Doh!

Nid fy mod i ddim yn credu bod yna enillion ar fuddsoddiad - Rwy'n credu bod elw gwych ar fuddsoddiad ar gyfer cymdeithasol. Mewn gwirionedd, rwy'n credu ei bod yn llawer gwell nag y mae'r rhan fwyaf o gwmnïau yn ei gredu ar hyn o bryd. Y broblem yw'r mesuriad. Mae sawl ffordd y mae eich ymdrechion cyfryngau cymdeithasol yn effeithio ar enillion ar fuddsoddiad:

  1. Priodoli Uniongyrchol - gwelodd pobl y neges a gwnaethant y pryniant.
  2. Priodoli Anuniongyrchol - roedd pobl yn rhannu'r neges neu'n cyfeirio rhywun yn gymdeithasol atoch chi ac fe wnaethant y pryniant.
  3. Priodoli Brand - mae pobl yn gweld Chi ar-lein a'ch gweld chi fel awdurdod yn eich diwydiant, gan eu harwain i ymchwilio i'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau.
  4. Priodoli Ymddiriedolaeth - mae pobl yn eich dilyn ar-lein, rydych chi'n ennill eu hymddiriedaeth, gan eu harwain i brynu'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau.

Mae'n hawdd mesur priodoli uniongyrchol ... rhywfaint o olrhain ymgyrchu da ac mae gennych chi'r peth. Y broblem gyda mesur cyfryngau cymdeithasol ROI yn dod gyda'r lleill. Nid ydynt bob amser yn defnyddio olrhain eich ymgyrch - neu maent yn cyrraedd ac yn prynu ar eich gwefan trwy sianeli marchnata ar-lein eraill.

Mae gan Google Analytics offeryn gwych o'r enw Delweddydd Trosi Aml-Sianel lle gallwch weld a ddefnyddiodd eich ymwelwyr lu o ddulliau i gyrraedd eich gwefan ai peidio. Yn y screenshot gwirioneddol hwn isod - gallwch weld lle mae'r llinellau yn mynd yn aneglur. Daeth canran fawr iawn o'r trawsnewidiadau ar y wefan hon gan bobl a gyrhaeddodd y wefan mewn mwy nag un ffordd.

Er y gallwch ddod i'r casgliad nad oes ganddynt raglen farchnata e-bost dda iawn - mae'n amhosibl defnyddio union ROI ar draffig atgyfeirio yn erbyn chwiliad organig oherwydd ni allwch gael pen ym mhob ymwelydd a phenderfynu sy'n sianel oedd y buddsoddiad a barodd iddynt benderfynu prynu.

priodoli canolig

Byddwn yn cyflwyno nad ydyw sy'n, mae'n gydbwysedd o bob un ohonynt. Bydd yn rhaid i farchnatwyr ddeall sut mae pob un o'u strategaethau yn effeithio ar y llall. Pan fyddwch yn lleihau ymdrechion cyfryngau cymdeithasol, er enghraifft, gall gael effaith ar eich trawsnewidiadau chwilio organig! Pam? Oherwydd nad yw pobl yn chwilfrydig ynglŷn â beth yw eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau ac felly nid ydyn nhw'n chwilio amdanoch chi. Neu does ganddyn nhw ddiffyg ymddiriedaeth, felly maen nhw'n chwilio am gystadleuwyr sydd â phresenoldeb cymdeithasol gwell ac yn trosi gyda nhw yn lle. Neu mae pawb yn siarad am eich cystadleuwyr sydd do bod â phresenoldeb cymdeithasol rhagorol ... sy'n arwain at erthyglau ychwanegol am eich cystadleuaeth ... sy'n arwain atynt yn graddio'n well.

Fel marchnatwyr, mae angen rhagfynegol arnom analytics offer sy'n cydnabod effaith a pherthynas ein holl ymdrechion - gan ein helpu i ddeall sut maen nhw'n bwydo ei gilydd A sut maen nhw'n gweithio gyda'i gilydd. Nid yw bellach os ydym am rannu'n gymdeithasol a mesur yr enillion ar yr ymdrech honno i'w priodoli'n uniongyrchol, mae'n fater o brofi ac addasu ein hymdrechion cyfryngau cymdeithasol a gweld effaith gyffredinol y strategaeth ar draws ein holl ymdrechion marchnata digidol.

Nid ein swydd bellach yw penderfynu pa gyfrwng i'w ddefnyddio ... mae'n fater o gydbwyso adnoddau i wneud y gorau o faint o ymdrech a roddwn i bob un. Dychmygwch eich dangosfwrdd fel bwrdd sain, gan droi i fyny ac i lawr y deialau nes bod y gerddoriaeth yn brydferth. Enillion ar fuddsoddiad ar gyfer cyfryngau cymdeithasol Gall cael ei fesur - ond mae'r realiti yn fwy aneglur na rhywfaint o'r cyngor sydd ar gael.

Nodyn: gallwch prynu tocyn rhithwir i Social Media Marketing World am ffracsiwn o gost mynychu a gallwch wrando ar fy sesiwn a phob un o'r cyflwyniadau eraill!

Un sylw

  1. 1

    Ah, fy nheyrnas am offeryn awtomeiddio marchnata da a all olrhain iaith y corff digidol a thrafod marchnata aml-sianel, sgorio plwm, ac ati…. o, aros. 😉 #Eloqua.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.