Dadansoddeg a PhrofiCynnwys MarchnataMarchnata E-bost ac Awtomeiddio Marchnata E-bostChwilio MarchnataCyfryngau Cymdeithasol a Marchnata Dylanwadwyr

Llinellau Blurry Enillion Marchnata ar Fuddsoddiad

Ddoe, fe wnes i sesiwn yn Social Media Marketing World o'r enw Sut i Symud O Dyfu Dilynwyr i Gynhyrchu Canlyniadau Gyda'r Cyfryngau Cymdeithasol. Rwy'n aml yn groes i'r cyngor sy'n cael ei wthio yn barhaus yn y diwydiant hwn ... hyd yn oed yn pwyso ychydig ar y dadleuol. Y cynsail dilys yw bod busnesau'n parhau i chwilio am dwf ffan a dilynwr yn y cyfryngau cymdeithasol - ond maen nhw'n gwneud gwaith ofnadwy o drosi'r gynulleidfa neu'r gymuned anhygoel sydd eisoes ar waith.

O fewn y sesiwn, es i hyd yn oed i gwestiynu llawer o'r Mesur ROI hawliadau ar gael pan ddaw i elw ar fuddsoddiad ar gyfer eich ymdrechion cyfryngau cymdeithasol. Un o ffrindiau pennaf y blog hwn yw Eric T. Tung… a drydarodd yn brydlon:

Roedd yn arbennig o ddoniol gan fod fy nghydweithiwr uchel ei barch (a meistr carioci), Nicole Kelly, ar yr un pryd yn rhannu ei sesiwn: Mae Brandiau'n Tynnu Yn ôl y Llen ar Fesur ROI Cyfryngau Cymdeithasol. Doh!

Nid fy mod i ddim yn credu bod yna enillion ar fuddsoddiad - Rwy'n credu bod elw gwych ar fuddsoddiad ar gyfer cymdeithasol. Mewn gwirionedd, rwy'n credu ei bod yn llawer gwell nag y mae'r rhan fwyaf o gwmnïau yn ei gredu ar hyn o bryd. Y broblem yw'r mesuriad. Mae sawl ffordd y mae eich ymdrechion cyfryngau cymdeithasol yn effeithio ar enillion ar fuddsoddiad:

  1. Priodoli Uniongyrchol - gwelodd pobl y neges a gwnaethant y pryniant.
  2. Priodoli Anuniongyrchol - roedd pobl yn rhannu'r neges neu'n cyfeirio rhywun yn gymdeithasol atoch chi ac fe wnaethant y pryniant.
  3. Priodoli Brand - mae pobl yn gweld Chi ar-lein a'ch gweld chi fel awdurdod yn eich diwydiant, gan eu harwain i ymchwilio i'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau.
  4. Priodoli Ymddiriedolaeth – mae pobl yn eich dilyn ar-lein, ac rydych chi'n ennill eu hymddiriedaeth, gan eu harwain i brynu'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau.

Mae'n hawdd mesur priodoli uniongyrchol ... rhywfaint o olrhain ymgyrchu da ac mae gennych chi'r peth. Y broblem gyda mesur cyfryngau cymdeithasol ROI yn dod gyda'r lleill. Nid ydynt bob amser yn defnyddio olrhain eich ymgyrch - neu maent yn cyrraedd ac yn prynu ar eich gwefan trwy sianeli marchnata ar-lein eraill.

Mae gan Google Analytics offeryn gwych o'r enw Delweddydd Trosi Aml-Sianel lle gallwch weld a ddefnyddiodd eich ymwelwyr lu o ddulliau i gyrraedd eich gwefan ai peidio. Yn y screenshot gwirioneddol hwn isod - gallwch weld lle mae'r llinellau yn mynd yn aneglur. Daeth canran fawr iawn o'r trawsnewidiadau ar y wefan hon gan bobl a gyrhaeddodd y wefan mewn mwy nag un ffordd.

Er y gallwch ddod i'r casgliad nad oes ganddynt raglen farchnata e-bost dda iawn - mae cymhwyso ROI union ar draffig atgyfeirio yn erbyn chwiliad organig yn amhosibl oherwydd ni allwch fynd i mewn i ben pob ymwelydd a phenderfynu pa sianel a wnaeth y buddsoddiad iddynt benderfynu prynu .

priodoli canolig

Byddwn yn cyflwyno nad ydyw sy'n, mae'n gydbwysedd o bob un ohonynt. Bydd yn rhaid i farchnatwyr ddeall sut mae pob un o'u strategaethau yn effeithio ar y llall. Pan fyddwch chi'n lleihau ymdrechion cyfryngau cymdeithasol, er enghraifft, gall gael effaith ar eich trawsnewidiadau chwilio organig! Pam? Oherwydd nad yw pobl yn mynd yn chwilfrydig am eich cynhyrchion a'ch gwasanaethau ac felly nid ydynt yn chwilio amdanoch chi. Neu mae ganddyn nhw ddiffyg ymddiriedaeth, felly maen nhw'n chwilio am gystadleuwyr sydd â phresenoldeb cymdeithasol gwell ac yn trosi gyda nhw yn lle hynny. Neu mae pawb yn siarad am eich cystadleuwyr pwy do bod â phresenoldeb cymdeithasol rhagorol ... sy'n arwain at erthyglau ychwanegol am eich cystadleuaeth ... sy'n arwain atynt yn graddio'n well.

Fel marchnatwyr, mae angen rhagfynegol arnom analytics offer sy'n cydnabod effaith a pherthynas ein holl ymdrechion - gan ein helpu i ddeall sut maen nhw'n bwydo ei gilydd A sut maen nhw'n gweithio gyda'i gilydd. Nid yw bellach os ydym am rannu'n gymdeithasol a mesur yr elw ar yr ymdrech honno mewn priodoliad uniongyrchol, mae'n fater o brofi ac addasu ein hymdrechion cyfryngau cymdeithasol a gweld effaith gyffredinol y strategaeth ar draws ein holl ymdrechion marchnata digidol.

Nid ein gwaith ni bellach yw penderfynu pa gyfrwng i'w ddefnyddio ... mae'n fater o gydbwyso adnoddau i wneud y gorau o faint o ymdrech rydyn ni'n ei roi i bob un. Dychmygwch eich dangosfwrdd fel seinfwrdd, gan droi i fyny ac i lawr y deialau nes bod y gerddoriaeth yn brydferth. Enillion ar fuddsoddiad ar gyfer cyfryngau cymdeithasol Gall cael ei fesur - ond mae'r realiti yn fwy aneglur na rhywfaint o'r cyngor sydd ar gael.

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Douglas wedi helpu i ddechrau sawl cwmni newydd llwyddiannus ar gyfer MarTech, wedi cynorthwyo gyda’r diwydrwydd dyladwy o dros $5 bil mewn caffaeliadau a buddsoddiadau Martech, ac mae’n parhau i lansio ei lwyfannau a’i wasanaethau ei hun. Mae'n gyd-sylfaenydd Highbridge, cwmni ymgynghori trawsnewid digidol. Mae Douglas hefyd yn awdur cyhoeddedig canllaw Dummie a llyfr arweinyddiaeth busnes.

Erthyglau Perthnasol

Un Sylw

  1. Ah, fy nheyrnas am offeryn awtomeiddio marchnata da a all olrhain iaith y corff digidol a thrin marchnata aml-sianel, sgorio plwm, ac ati…. o, aros. 😉 #Eloqua .

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Cau

Adblock Wedi'i Ganfod

Martech Zone yn gallu darparu'r cynnwys hwn i chi heb unrhyw gost oherwydd ein bod yn rhoi arian i'n gwefan trwy refeniw hysbysebu, dolenni cyswllt, a nawdd. Byddem yn gwerthfawrogi petaech yn cael gwared ar eich rhwystrwr hysbysebion wrth i chi edrych ar ein gwefan.