Infograffeg MarchnataCynnwys Marchnata

Pa Strategaethau, Tactegau, a Sianeli y Dylai Marchnatwyr ganolbwyntio arnynt yn 2017

Edrychaf ymlaen at ddarllen yn y sylwadau neu yn ein cymuned yr hyn rydych chi'n canolbwyntio arno yn 2017. Fel asiantaeth, rydyn ni'n cael ein tynnu i sawl cyfeiriad ond ein ffocws gyda chleientiaid o hyd yw gwneud y gorau o'u gwariant marchnata a darparu gwerth ynddo ein cynhyrchion a'n gwasanaethau y maent wedi buddsoddi ynddynt. Mantais sydd gennym fel cyhoeddwr ac asiantaeth yw y gallwn brofi'r stwff sgleiniog i leihau unrhyw risg yn gyffredinol. Mabwysiadu cyflym technoleg marchnata yn fanteisiol ... ond dim ond pan mae'n gwneud synnwyr.

Er mwyn eich helpu i gulhau'ch ffocws, edrychwch ar ffeithlun newydd MDG Advertising, 7 Penderfyniad Dylai Pob Marchnatwr Ei Wneud ar gyfer 2017. Mae'n tynnu sylw at syniadau ac ymagweddau allweddol a ddylai eich sefydlu'n dda ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Fe wnaethon ni wylio blwyddyn arall o'n rhagolygon yn ei chael hi'n anodd iawn. Nid oedd ganddyn nhw'r gyllideb na'r timau i wireddu eu potensial marchnata yn llawn. O ganlyniad, cymhwyswyd y rhan fwyaf o'r gwaith i'r hyn yr oeddent rhagori yn neu beth allen nhw fforddio i gadw eu pennau uwchben y dŵr. Un metrig allweddol a welsom ar goll o bob gobaith oedd disgwyliad o'r hyn dylai buddsoddiad marchnata fod fel canran o'r refeniw cyffredinol. Dyna ddisgyblaeth wych i'w buddsoddi yn eich busnes nawr, yn hytrach nag yn hwyrach, fel y gallwch barhau i gyflymu'ch twf.

Strategaethau Marchnata, Tactegau, neu Sianeli i Ffocysu arnynt yn 2017

  1. Unigolion, Nid Sianeli: dim ond 25% o weithwyr menter sydd â strategaeth draws-sianel gynhwysfawr Bydd canolbwyntio eich strategaethau ar daith defnyddwyr a chyfrifon unigol yn eich helpu i optimeiddio ac integreiddio eich strategaethau omni-sianel. Marchnata ar sail cyfrif  (ABM) yn parhau i yrru llawer o'r strategaethau hyn.
  2. Automation: Dywed 94% o farchnatwyr a awtomeiddiodd rai o'u rhaglenni ei fod wedi gwella perfformiad eu cwmni Tra bod sianeli a strategaethau yn mynd yn fwy cymhleth, mae adnoddau marchnata mewn cwmnïau yn aml yn mynd yn fwy prin. Yr unig opsiwn i farchnatwyr yw edrych tuag at dechnoleg marchnata i reoli a gwneud y gorau o'u strategaethau marchnata.
  3. Cynnwys: Mae gan 58% o'r marchnatwyr # B2B mwyaf effeithiol strategaeth farchnata cynnwys wedi'i dogfennu Mae busnesau'n cynhyrchu tunnell o gynnwys nas defnyddiwyd, heb i neb sylwi arno, ac sy'n perfformio'n isel bob dydd. Byddem yn argymell yn fawr datblygu a llyfrgell gynnwys dull o gynhyrchu cynnwys.
  4. Hylendid Data: Mae 24% o ddata cwsmeriaid marchnatwyr manwerthu yn anghywir, ar gyfartaledd Wrth i bersonoli a phrofiadau cwsmeriaid unedig ar-lein ac all-lein ddod yn fwy disgwyliedig gan ddefnyddwyr a busnesau, bydd data gwael yn dod yn ddraenen yn ochr y mwyafrif o gwmnïau. Dyma pam llwyfannau data cwsmeriaid yn tyfu wrth fabwysiadu.
  5. fideo: Gwelwyd cynnydd o 20% yn nifer y fideo ar-lein a welwyd yn 2016 Mae fideo yn prysur ddod yn gyfrwng cynnwys a ffefrir gan lawer o ddefnyddwyr. Dysgu rhaffau fideo - fel sut sain rhad yn brifo yn fwy na fideo gwael - mor hanfodol â goleuo, sgriptio a hyd fideo.
  6. diogelwch: Mae 29% o'r holl ddefnyddwyr yn osgoi gweithredoedd ar-lein oherwydd pryderon diogelwch Ymddiriedolaeth yw un o'r rhwystrau mwyaf i ddefnyddiwr neu fusnes sy'n dod o hyd i chi ar-lein ac yn trosi o obaith yn gleient. Sicrhau eu mae'r data'n ddiogel ac mae'n hanfodol cyfleu'r camau rydych chi'n eu cymryd i sicrhau eu cynnwys.
  7. Technolegau sy'n Dod i'r Amlwg: Rhagwelir y bydd Deallusrwydd Artiffisial yn dyblu cyfradd twf economïau erbyn 2035 a rhagwelir y bydd traffig Rhyngrwyd Rhithwirionedd yn cynyddu 61 gwaith erbyn 2020. Mae gan y technolegau hyn botensial anhygoel i optimeiddio taith y cwsmer a gwella profiad y cwsmer.

Penderfyniadau marchnata 2017

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol