Ble ddylech chi fod yn rhoi eich ymdrechion marchnata yn 2020?

2020

Bob blwyddyn, mae Prif Swyddogion Marchnata yn parhau i ragfynegi a gwthio strategaethau y maen nhw'n eu gweld yn tueddu i'w cwsmeriaid. Mae PAN Communications bob amser yn gwneud gwaith gwych o gasglu a dosbarthu'r wybodaeth hon yn gryno - ac eleni maent wedi cynnwys yr ffeithlun canlynol, Rhagfynegiadau CMO 2020, i'w gwneud hi'n haws.

Er ei bod yn ymddangos bod y rhestr o heriau a setiau sgiliau yn ddiddiwedd, credaf mewn gwirionedd y gellir eu berwi i lawr cryn dipyn i 3 mater gwahanol:

  1. Hunan-wasanaeth - Mae rhagolygon a chwsmeriaid eisiau hunan-wasanaethu, ac mae hynny'n ei gwneud yn ofynnol i farchnatwyr wneud gwaith effeithiol o ddarparu'r cynnwys angenrheidiol, ei gwneud hi'n hawdd ei dreulio, a darparu unrhyw offer ychwanegol sy'n angenrheidiol i helpu i arwain eu taith.
  2. Aliniad y Sianel - Mae rhagolygon a chwsmeriaid yn defnyddio llu o sianeli i ddod yn ymwybodol o'ch cynhyrchion a'ch gwasanaethau - o eiriolwyr cyfryngau cymdeithasol i ddosbarthu a hyrwyddo cynnwys. Mae'r rhestr yn farchnatwyr pendrwm a llethol heddiw. Yn y rhagfynegiadau hyn, fe welwch gorlwytho cynnwys yn bryder mawr. Mae angen i farchnatwyr drosoli technoleg, ymgorffori prosesau ystwyth, ac ailgyflenwi'r wybodaeth sydd ei hangen ar fusnesau a defnyddwyr ar draws pob cyfrwng os ydyn nhw'n gobeithio cyrraedd eu targed.
  3. Targedu - Ynghyd â bod yn omni-sianel, rhaid i farchnatwyr dargedu a phersonoli cynnwys os ydyn nhw'n gobeithio ymgysylltu â'r rhagolygon maen nhw am eu cyrraedd neu'r cwsmeriaid maen nhw am adeiladu mwy o werth gyda nhw. Mae hyn, unwaith eto, yn gofyn am yr offer a'r strategaeth i wneud hyn. Os gall cwmni B2B, er enghraifft, efelychu achosion defnydd, papurau gwyn, a thudalennau glanio i dargedu diwydiannau, teitlau swyddi, neu hyd yn oed feintiau busnes, bydd y cynnwys yn berthnasol i'r darpar fusnes.

Fel y mae PAN Communications yn crynhoi:

Yr her fwyaf a nodwyd yn y rhagfynegiadau eleni oedd y gallu i dorri trwy'r sŵn a darparu lefel profiad y cwsmer y mae marchnadwr heddiw yn gofyn amdano.

Cyfathrebu PAN
Rhagfynegiadau CMO 2020: Gorlwytho Cynnwys, Eiriolaeth, Data Cwsmer a Phersonoli Aros o'r Blaenoriaethau Uchaf

Diau. Heb y ddawn, yr adnoddau, y prosesau a'r strategaeth i alinio'r nodau hyn, mae'n debygol y bydd eich cwmni'n hongian ymlaen gan edau wrth gynhyrchu pentyrrau o strategaethau aneffeithiol. Mae'n bryd camu'n ôl a chael proses farchnata ystwyth mae hynny'n llawer mwy effeithlon ac effeithiol.

Rhagfynegiadau CMO 2020

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.