Metrigau Marchnata sy'n Bwysig

Metrigau Sy'n Bwysig Pardot

Lluniodd Pardot hyn taflen twyllo metrigau marchnata mae hynny wedi bod yn gwneud y rowndiau.

Marchnata heddiw analytics yn bwerus. Mae gan farchnatwyr fynediad at bob math o fetrigau, o weld tudalennau a nifer y cefnogwyr i ystadegau mwy dadlennol sy'n cynnwys arweinyddion a gwerthiannau. Gyda'r tryloywder cynyddol mewn data marchnata, mae'n hawdd cael eich dal mewn data nad yw - yn amlach na pheidio - yn effeithio ar eich refeniw mewn gwirionedd. Mae angen i farchnatwyr ganolbwyntio ar y metrigau sy'n arwydd gwell o lwyddiant gwerthu a marchnata. trwy Pardot

Mae gen i rywfaint o bryder am rai o'r metrigau. Er enghraifft, ni welaf drafodaeth ar werth fesul cwsmer neu gadw cwsmer. Wrth i ni geisio tyfu ein marchnata e-bost - er enghraifft - mae angen i ni ddeall cyfradd athreuliad a chadw ein rhestr o danysgrifwyr. Rydyn ni'n gweld rhwng 3% a 5% o'n rhestr yn newid bob wythnos wrth i bobl adael swyddi neu newid cyfeiriadau e-bost yn unig. Mae hynny'n golygu, er mwyn parhau i dyfu ein sylfaen tanysgrifwyr, mae'n rhaid i ni fynd ati i hyrwyddo a goresgyn y diffyg hwnnw. Mae angen i ni wylio unrhyw newidiadau dramatig yn y gyfradd cadw hefyd ... os yw cryn dipyn o danysgrifwyr yn optio allan, efallai y bydd angen i ni ail-ystyried ein strategaeth cynnwys e-bost.

Mae diffyg metrigau cystadleuol yn frawychus hefyd. Rydym yn aml yn gweld cleientiaid yn sgrialu pan fydd eu stats yn gostwng - ond weithiau mae natur dymhorol yn effeithio ar bawb ac mae ein cleientiaid yn dal i gynyddu eu cyfran o'r farchnad. Mae yna dipyn mwy o fetrigau o bwys (a sianeli marchnata sy'n bwysig) ... ond dwi'n dyfalu bod hwn yn ddechrau da.

Metrics-That-Matter-Pardot

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.