Cynnwys Marchnata

Dwi ddim yn meddwl bod marchnata yn ymwneud â gwneud arian

Os oes dau air a welaf yn y diwydiant hwn sy'n gwneud i mi griddfan a cherdded i ffwrdd, dyna'r ymadrodd gwneud arian. Nid wyf am fynd i wleidyddiaeth ddiweddar, ond gwnaeth cwmni benderfyniad i lansio ymgyrch farchnata ddadleuol. Dywedodd un o fy nghydweithwyr ei fod yn farchnata gwych oherwydd ei fod yn mynd i'w gwneud yn dunnell o arian.

Ych.

Edrychwch, maen nhw'n gorfforaeth ac yn gallu gwneud beth bynnag yr hoffen nhw â'u marchnata. Ac efallai y bydd neidio i mewn i ddadl boblogaidd yn wych ar gyfer peli llygaid a hyd yn oed arwyddion doler. Ond dwi ddim yn credu mai nod marchnata yw gwneud arian. Rydw i wedi gweithio i lawer o gwmnïau a oedd i gyd yn ymwneud â gwneud arian, ac maen nhw naill ai'n dioddef neu'n farw - oherwydd gwneud arian oedd y metrig pwysicaf.

  • Papurau newydd - Fe wnes i weithio i bapurau newydd a oedd â monopoli ar hysbysebu a pharhau i gynyddu eu cyfraddau. Daeth y newyddion yn “llenwad rhwng yr hysbysebion”. Pan ddaeth cystadleuaeth ar-lein, ni allai defnyddwyr a hysbysebwyr aros i neidio llong.
  • SaaS - Gweithiais i rai o'r Meddalwedd mwyaf fel darparwr Gwasanaeth yn y diwydiant. Yn eu sêl i guro'r nodau bob chwarter, gwyliais nhw gleientiaid shmooze ac yna eu rhedeg drosodd ar gyfer y cleient mwy arwyddocaol nesaf. Pan lansiodd y sylfaenwyr eu cychwyniadau yn y dyfodol, ni atebodd yr hen gleientiaid hynny'r ffôn. A phan ddarganfuwyd atebion newydd, ymfudodd cleientiaid anghofiedig.

Mae gwneud arian yn nod tymor byr sy'n tynnu sylw popeth sy'n angenrheidiol i adeiladu busnes ffyniannus. Arian yw'r hyn sy'n cael ei gyfnewid rhwng cwmni a'i gwsmeriaid am y gwerth a ddaw yn eu sgil. Mae arian yn hollbwysig - codwch ormod ac efallai y bydd eich cwsmer yn teimlo ei fod wedi rhwygo ac yn gadael. Os na chodwch ddigon, efallai na fyddwch yn gallu fforddio gwasanaethu'r cwsmer yn iawn. Mae arian yn newidiol ... ond adeiladu perthynas gadarn yw'r hyn sy'n hollbwysig.

Mae marchnata yn chwarae rôl trwy geisio dod o hyd i, adnabod, a thargedu'r darpar gwsmeriaid sydd Mae angen eich cynnyrch neu wasanaeth ac sy'n edrych fel eich cwsmeriaid gorau. Bob wythnos rwy'n cerdded i ffwrdd o fargeinion lle nad wyf yn credu fy mod yn ffit i weithio gyda'r cwmni. Mae rhai cwmnïau hyd yn oed yn cynhyrfu na fyddaf yn eu helpu - ond gwn mai nod tymor byr gwneud arian bron â dinistrio fy musnes yn y gorffennol. Pan ddeuthum o hyd i'r cwsmer iawn, aros yn amyneddgar i weithio gyda nhw, gosod disgwyliadau priodol, a chefais fy sicrhau eu bod angen ac eisiau fy nghynnyrch a gwasanaethau ... dyna pryd y gwnaethom adeiladu perthynas.

Gadewch imi roi cwpl o enghreifftiau allan yna:

  • Rwy'n helpu a cwmni codi arian mae hynny'n gweithio gydag ysgolion ar hyn o bryd. Maen nhw wedi cael twf anhygoel dros y ddwy flynedd ddiwethaf rydw i wedi bod yn eu cynorthwyo - ond mae hynny oherwydd eu bod nhw'n canolbwyntio'n frwd ar bwy mae'r ysgolion iawn i weithio gyda nhw. Maent yn osgoi gweithio mewn ysgolion lle gallai eu cynnyrch achosi gwrthdaro rhwng myfyrwyr ... ac, yn lle hynny, maent yn cefnogi'r ysgolion hynny trwy eu dyngarwch. A allent wneud arian trwy werthu iddynt? Wrth gwrs ... ond maen nhw'n gwybod nad yw er budd gorau'r ysgol.
  • Rwy'n helpu a cwmni canolfan ddata sy'n arloesol ac yn annibynnol. Gallent wneud arian trwy werthu ymrwymiadau bach trwy'r flwyddyn ... maent yn llawer mwy proffidiol yn y tymor byr. Fodd bynnag, maent yn gwybod mai cwsmeriaid menter mawr sydd â heriau cydymffurfio yw lle maent yn disgleirio. Felly, maen nhw'n marchnata i fusnesau mawr ac yn osgoi marchnata i'r cwmnïau bach.
  • Rwy'n helpu a gwasanaethau cartref busnes sy'n gwneud toi, seidin a gwasanaethau allanol eraill. Maen nhw'n fusnes teuluol sydd wedi bod o gwmpas ers bron i 50 mlynedd yn y gymuned. Mae eu cystadleuaeth yn gwneud addewidion ac yn gadael trywydd ymrwymiadau ofnadwy trwy ddefnyddio gwerthiannau llawdrwm a gwthio pob cwsmer i ben neu i fyny. Mae fy nghleient yn dewis cerdded i ffwrdd o'r ymrwymiadau hynny ac, yn lle hynny, marchnata i ffrindiau, teulu a chymdogion eu cleientiaid.
  • Rwy'n helpu a profi dŵr busnes a'i nod cyntaf oedd helpu defnyddwyr i brofi ansawdd eu dŵr gyda chitiau cartref. Fodd bynnag, fe wnaethant nodi mater llawer mwy lle nad oedd gan fwrdeistrefi feddalwedd olrhain i gydymffurfio'n llawn â rheoliadau lleol, gwladwriaethol a ffederal. Roeddent yn gwybod y gallent gael llawer mwy o effaith gyda'u nod o helpu i newid ansawdd dŵr yn y wlad pe byddent yn colynio ac yn canolbwyntio'n hirdymor ar gontractau'r llywodraeth.

Yn yr holl achosion hyn, nid ydym yn edrych tuag at gwneud arian. Ein hymdrechion marchnata yw optimeiddio a chyfateb cynhyrchion a gwasanaethau'r busnesau yr ydym yn eu helpu gyda'r darpar gwsmeriaid y gallant eu gwasanaethu. Mae gan bob un o'r cwmnïau hyn dwf mawr, ond mae hynny oherwydd eu bod nhw'n gwybod pryd mae'n rhaid iddyn nhw droi cefn ar wneud arian ... peidio â mynd ar ei ôl.

Gall unrhyw farchnatwr helpu cwmni gwneud arian. Mae llai o farchnatwyr yn helpu busnesau i ffynnu a thyfu gyda chwsmeriaid sy'n gwerthfawrogi eu cynhyrchion a'u gwasanaethau. Dros y degawd diwethaf gyda fy musnes fy hun, rwyf wedi darganfod bod arian yn dod o ganlyniad i ddod o hyd i'r cleientiaid cywir a gweithio gyda nhw. Fy marchnata yw dod o hyd i'r cwmnïau hynny, i beidio â chwilio am arian a'i wneud. Gobeithio mai dyna'ch ffocws hefyd.

 

 

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol