Er gwaethaf Beth yw Marchnatwyr, mae Marchnata yn Waith Caled

gwaith caled

Aeth asiantaeth arall yn ein gwddf o'r coed o dan y mis hwn. Roedd ganddo holl nodweddion asiantaeth wych - arweinyddiaeth dalentog, tîm o safon fyd-eang o weithwyr ymroddedig, Downtown lleoliad hyfryd, a brandio impeccable ar-lein gyda chyhoeddiad am y tro cyntaf. Roeddent wedi profi prosesau mewnol a fyddai’n targedu ac yn cyrraedd traffig ac yn gyrru’r traffig hwnnw i’w cleientiaid. Ond fe aeth o dan o hyd.

Ein hasiantaeth, Highbridge, wedi bod yma ers 7 mlynedd. Rwy'n cellwair (er nad yw bod doniol), mai dyma fy nghychwyn 7 mlynedd. Rwyf wedi gadael i'r asiantaeth fwyta fy mywyd yn hapus. Rydyn ni wedi cael cynnydd a dirywiad dramatig yn yr amser hwnnw. Yr uchafbwyntiau uchaf oedd gosod jet ledled y byd yn ymchwilio i gwmnïau technoleg marchnata i fuddsoddwyr. Yr isafbwyntiau isaf oedd diswyddo staff, peidio â chymryd cyflog, a dal i fod â threthi.

Rydyn ni'n dal i fod o gwmpas heddiw ond alla i ddim nodi pam y byddai un asiantaeth â chymaint o dalent wedi diflannu ac rydyn ni'n dal i fynd yn gryf. Efallai mai llawer ohono yw nad yw methiant yn opsiwn yn syml. Un arall yw nad ydym erioed wedi hunanfodlon wrth ddatblygu proses a'i gwerthu i'r llu. Rydym yn siop ystwyth sy'n dilyn a fframwaith (isod), ond bob amser yn adeiladu atebion penodol yn seiliedig ar y bylchau a'r cyfleoedd sydd gan ein cleientiaid.

Model Aeddfedrwydd Marchnata

Yr eironi yw bod popeth rydych chi'n ei ddarllen ar-lein mor hawdd ydyw. Y rhestrau, yr ffeithluniau, yr e-lyfrau, y llwyfannau ... mae pawb eisiau dweud wrthych pa mor hawdd yw marchnata a gwerthu eich cynhyrchion ar-lein. Nid yw'n hawdd ac ni fu erioed. A phrin y mae cyflymder y mae technoleg yn cynorthwyo ein penderfyniadau yn cadw i fyny â'r amrywiaeth o sianeli, cyfryngau a gofynion cwsmeriaid.

Dim ond dau beth y gall marchnatwyr eu marchnata eu hunain mewn gwirionedd - canlyniadau neu bris. Mae angen amser ac adnoddau ar gyfer y canlyniadau, ond yn aml daw cleientiaid atom gyda'r naill na'r llall. Maen nhw eisiau bwled hud. Mae gormod o asiantaethau yn hapus i'w llofnodi a gosod disgwyliadau mai nhw yw'r bwled hud, dim ond i gael eu tanio gan y cleient i lawr y ffordd am ddisgwyliadau a gollwyd. Rwy'n gweld rhai asiantaethau gyda thimau gwerthu allan anhygoel sy'n cydnabod hyn, peidiwch â gofalu, a dim ond mynd i werthu un cleient ar ôl y llall.

Ond mae'r Asiantaeth hon yn Wahanol

Ychydig flynyddoedd yn ôl, roedd gen i gydweithiwr a oedd yn bartner busnes yn fy ffonio a dywedwch wrthyf am yr asiantaeth anhygoel y mae newydd ei llogi i gynorthwyo yn ei farchnata i mewn. Roeddent yn llawer mwy costus na fy asiantaeth, ond roeddent wedi gweithio yn ei ddiwydiant ers degawd ac roedd ganddynt raglen unigryw a fyddai'n sicrhau canlyniadau eithriadol. Fe wnes i grafu fy mhen a dywedais wrtho fy mod yn siomedig na ofynnodd am ein help. Edrychodd arnaf a dweud, “Nid ydych yn deall, mae'r asiantaeth hon yn wahanol. "

Roedd yn iawn, fe wnaeth eu tanio cyn gynted ag y byddai'r contract ar ben. Nid yn unig hynny, roedd yr asiantaeth yn berchen ar lawer o'r adnoddau felly cerddodd allan o'r berthynas heb ddim.

Mae'n rhwystredig oherwydd bod y drws cylchdroi hwnnw'n aml yn gadael y cleient siomedig ar garreg ein drws - gyda'r gyllideb yn cael ei gwastraffu, a dim amser i adlamu. Diau fod y cleientiaid hynny wedi taro stepen drws yr asiantaeth hon hefyd. Un o'r materion a ddaeth ag un o'r sylfaenwyr i'r wyneb oedd diffyg teyrngarwch cwsmeriaid. Rydyn ni wedi gweld mater tebyg iawn - rydych chi'n gweithio'n galed i symud cwsmer ymlaen ac maen nhw'n eich gadael am fwled arian (nad yw byth yn cyrraedd ei darged) neu wasanaeth rhatach.

Pan fydd yn digwydd mewn gwirionedd, rydyn ni'n cadw llygad ar y cleient ar ôl iddo adael. Er enghraifft, roedd hwn yn gwsmer ein bod wedi cynyddu traffig organig a thanysgrifiadau a arweiniodd at filiynau o ddoleri o refeniw. Mae'n ymddangos eu bod yn ôl yn ôl i pan ddechreuon ni eu helpu ... felly nid yn unig mae'r refeniw wedi mynd, felly hefyd y buddsoddiad a wnaethant yn ein hasiantaeth.

sefyllfa-duedd-adroddiad

Felly Beth yw fy mhwynt?

Dydw i ddim yn mynd i esgus fy mod i'n gwybod pam mae rhai o'r asiantaethau anhygoel hyn yn methu, ond mae gen i deimlad bod a wnelo llawer ohono â hubris. Mae'n meddwl eich bod chi'n wahanol pan nad ydych chi mewn gwirionedd. Mae'n meddwl bod gennych fwled hud pan nad oes gennych chi mewn gwirionedd. Mae'n meddwl y gallwch chi helpu pawb pan na allwch chi mewn gwirionedd. Nid beirniadaeth o'r arweinwyr a'r gweithwyr a dywalltodd eu heneidiau i'w gwaith beunyddiol yw hynny, dim ond arsylwad ydyw.

Rydyn ni'n ceisio gwneud gwaith llawer gwell wrth osod disgwyliadau i'n cleientiaid eu bod nhw'n prynu ein profiad a'n hymdrech. Oherwydd bod y ddau beth hynny yn eithriadol ymhlith ein cyfoedion, rydym yn optimistaidd y gallwn symud y nodwydd ar gyfer y mwyafrif o gwmnïau. Ond mae angen gwaith caled iawn ar y ddau. Mae'n rhaid i ni bwyso'n llwyr ar ein profiad i lywio ein cleientiaid oddi wrth gamgymeriadau a thuag at fethodolegau profedig. Ac mae'n rhaid i ni gymhwyso ein holl adnoddau - ar draws sianeli, ar draws cyfryngau, ac addasu'n gyflym i ofynion sy'n newid.

Os nad ydych chi'n prynu gwaith caled, ni ddylech ddisgwyl canlyniadau uwch.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.