Disgwyliadau ar Eich Buddsoddiad Marchnata

enillion ar fuddsoddiad marchnata

Cawsom ddau gyfarfod gwych ddoe, un gyda chleient ac un â rhagolygon. Roedd y ddwy sgwrs yn ymwneud â disgwyliadau ar yr elw ar fuddsoddiad marchnata. Sefydliad gwerthu allan oedd y cwmni cyntaf i raddau helaeth ac roedd yr ail yn sefydliad mawr a oedd yn dibynnu i raddau helaeth ar farchnata cronfa ddata ac ymateb post uniongyrchol.

Roedd y ddau sefydliad yn deall, hyd at y ddoler, sut mae eu cyllideb werthu a'u cyllideb farchnata yn gweithio iddyn nhw. Roedd y sefydliad gwerthu yn deall, gyda phob gwerthwr yn cael ei gyflogi, y gallent ddisgwyl cynnydd sylweddol mewn arweinyddion caeedig. Mae'r ail sefydliad yn dechrau gweld enillion llai ar farchnata uniongyrchol wrth iddynt barhau i fireinio eu hymdrechion. Maent yn cydnabod mai'r cyfle yw symud ar-lein.

Mae gosod disgwyliadau ar sut y bydd eu hymdrechion marchnata yn dychwelyd gydag ymdrechion ein asiantaeth farchnata i mewn. O ystyried y cyfle hwn, credaf fod asiantaethau marchnata i mewn yn ddyledus i anghymwynas â llawer o gwmnïau trwy osod disgwyliadau ofnadwy. Yn aml, maen nhw'n credu, os oes gan gwsmer gyllideb farchnata - maen nhw ei eisiau.

Mae hon yn strategaeth ofnadwy. Rydym eisoes wedi sôn am hynny mae gan farchnata i mewn ddibyniaethau, ond mae yna strategaethau eraill sy'n gweithio'n anhygoel o dda ac sydd ag elw dilys ar fuddsoddiad.

elw-ar-farchnata-buddsoddiad

Er enghraifft, pe bai cleient wedi dweud wrthym fod ganddo gyllideb gyfyngedig a bod angen iddo adeiladu galw ar unwaith fel y gallant dyfu ei gwmni, byddwn yn hollol mynd i'w gwthio i fwy o dâl fesul clic. Mae ein cleientiaid yn defnyddio Ereffaith am hyn. Mae rampio ac optimeiddio yn gyflym ac mae'r bobl yn Evereffect yn gweithio'n gyflym i gael cleient i ganlyniadau rhagweladwy. Gall cost fesul plwm fod yn uchel, ond mae'r ymateb a'r canlyniadau'n wych felly maen nhw'n wych. Dros amser, os yw cleient yn gweithio gyda ni ar strategaethau marchnata i mewn, gallant ddefnyddio chwiliad taledig am alwadau tymhorol neu i werthu rampiau pan fydd angen iddynt gynyddu twf y tu allan i derfynau strategaethau eraill.

Mae gwerthiannau allan yn gweithio'n wych, ond mae'n cymryd amser i rampio gweithiwr i fyny. Rydym yn gweld allan yn perfformio'n anhygoel o dda - dros amser - pan fydd angen meithrin ymrwymiadau mawr ac arbenigedd ymgynghorydd datblygu busnes gwych. Yn anffodus, serch hynny, mae person yn cyrraedd trothwy uchaf ... a phan maen nhw'n gwneud hynny, mae'n rhaid i chi logi a hyfforddi mwy o bobl sy'n gwerthu. Unwaith eto, nid ydym yn bychanu effaith gweithiwr proffesiynol gwerthu allan. Rydym yn syml yn ceisio gosod disgwyliadau.

Yn aml mae hysbysebu yn cael cost isel ac enillion isel ar y buddsoddiad hwnnw. Fodd bynnag, yn aml gall hysbysebu gyfrannu at gydnabod brand a gall helpu i hwyluso'r gwerthiant. Nid ydym yn gwrthwynebu hysbysebu, ond os oes angen i'r galw ac ansawdd y tywyswyr fod yn uchel, efallai y byddwn yn cynghori ein cleientiaid i fuddsoddi mewn meysydd eraill.

Mae marchnata i mewn sy'n defnyddio strategaeth gynnwys effeithiol ychydig yn unigryw ac mae wedi dal ymlaen mewn poblogrwydd oherwydd yr effaith uchel a'r gost isel fesul plwm. Fodd bynnag, nid yw'n generadur galw ar unwaith. Mae strategaethau cynnwys sy'n defnyddio strategaethau chwilio a chymdeithasol yn aml yn cymryd amser i adeiladu momentwm. Gan ei fod yn ymdrech barhaus, mae cwmni'n cymhlethu canlyniadau dros amser. Hynny yw, wrth i chi ddarparu cynnwys heddiw, mae cynnwys a ysgrifennoch fis yn ôl yn dal i weithio i yrru yn arwain atoch chi.

Yn ogystal, gall strategaethau marchnata i mewn ddarparu cyfleoedd sgorio i gydnabod arweinwyr cymwys iawn yn well gan rai llai deniadol. Gall marchnata i mewn hefyd gyflenwi mewnwelediadau ychwanegol i'ch tîm alltud ddod yn fwy deallus ynghylch bwriad darpar. Gall deall yr hyn yr oeddent yn ei ddarllen, yr hyn yr oeddent yn chwilio arno a'i gipio data ffurf baratoi a chau arweinyddion yn gyflym ac yn effeithiol.

Mae'r penderfyniad i fuddsoddi mewn marchnata i mewn yn nodweddiadol yn un cadarn os oes gennych chi'r strategaeth gywir a'r adnoddau i'w gweithredu'n iawn. Nid yw hynny'n golygu mai hwn yw'r penderfyniad cywir i bob cwmni ar bob cam, serch hynny. O ystyried adnoddau cyfyngedig a gofynion gwahanol, efallai yr hoffech chi ddosbarthu'ch cyllideb a'ch adnoddau mewn strategaethau eraill. O leiaf am y tro!

Un sylw

  1. 1

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.