Sut Mae Marchnatwyr Allanol yn Llwyddo yn Tsieina

marchnata llestri

Yn 2016, roedd Tsieina yn un o'r marchnadoedd mwyaf cymhleth, hynod ddiddorol a chysylltiedig yn ddigidol yn y byd, ond wrth i'r byd barhau i gysylltu fwy neu lai, gallai cyfleoedd yn Tsieina ddod yn fwy hygyrch i gwmnïau rhyngwladol. Yn ddiweddar, rhyddhaodd App Annie a adrodd ar fomentwm symudol, gan dynnu sylw at Tsieina fel un o'r ysgogwyr twf mwyaf mewn refeniw siopau app. Yn y cyfamser, mae Gweinyddiaeth Seiberofod Tsieina wedi gorchymyn bod yn rhaid i siopau ap gofrestru gyda'r llywodraeth i fonitro'r cynnwys sydd ar gael i ddefnyddwyr Tsieineaidd yn agosach.

Mae yna lawer o negeseuon cymysg yn cael eu hanfon at farchnatwyr, ac mae'n anodd gwybod pa heriau y bydd cwmnïau'n eu hwynebu wrth geisio dod o hyd i lwyddiant yn y farchnad Tsieineaidd, ond mae'n sicr yn bosibl - a gallaf ddweud hynny o brofiad uniongyrchol. Yn 2012, pan oedd fy nghwmni wedi gweld llwyddiant fel chwaraewr byd-eang mewn hysbysebu symudol, gwnaethom sylweddoli na ddylid anwybyddu'r cyfle yn Tsieina. Mae adeiladu busnes cynaliadwy yn Tsieina yn gofyn am newid meddylfryd a strategaeth grefftus sy'n cydbwyso'r gymysgedd gywir o dechnoleg, deall cymhlethdodau'r farchnad leol, ymuno â phartneriaid sydd ag arbenigedd marchnad leol, a bod â dycnwch parchus i weld y busnes yn llwyddo.

Deall Marchnata ar gyfer Marchnad Tsieineaidd

Lle mae chwaraewyr byd-eang wedi methu yn Tsieina, mae arwyr entrepreneuraidd sydd wedi tyfu gartref wedi codi. Mae'n hawdd i rywun yn yr Unol Daleithiau ddweud mai copi copi Facebook yw WeChat, ond mewn gwirionedd, mae wedi chwyldroi'r hyn y gall llwyfannau cymdeithasol ei gyflawni trwy ddeall a diwallu anghenion unigryw marchnad Tsieineaidd. Gyda mwy na hanner biliwn o ddefnyddwyr gweithredol misol ar dir mawr Tsieina, WeChat's llwyddiant digyfyngiad yn Tsieina daw o addasu ei gynnyrch y tu hwnt i'r rhwydwaith cymdeithasol sylfaenol i gynnwys gwasanaethau eraill i integreiddio ymhellach i fywydau defnyddwyr. Mae nodweddion a all ymddangos yn gyffredin fel talu biliau cyfleustodau yn caniatáu i WeChat wahaniaethu ei hun oddi wrth gystadleuwyr tramor mawr, cystadleuwyr domestig ac ychwanegu gwerth gwirioneddol at gannoedd o filiynau o ddefnyddwyr WeChat. Mae gan farchnatwyr y gorllewin y fantais o allu manteisio ar y rhwydweithiau cymdeithasol cyhoeddus, mae angen i rwydwaith fel WeChat elwa ar y sgyrsiau un i un neu grŵp bach.

Mae eMarketer yn rhagweld y bydd gwariant hysbysebion digidol yn cyrraedd mwy na $ 80 biliwn yn Tsieina erbyn 2020, efallai nad yw'r farchnad Tsieineaidd yn meddwl digon am hysbysebu brodorol yn y farchnad Tsieineaidd. Er y gallai hysbysebion brodorol Tsieineaidd edrych ychydig yn wahanol nag y maent yn yr UD, yma yn InMobi gwelsom fod gan Tsieina y rhwydwaith hysbysebion brodorol annibynnol mwyaf yn 2016.

Partneriaeth ar gyfer Llwyddiant

Efallai y bydd menter ar y cyd yn ymddangos fel y llwybr cyflymaf i lwyddiant o ystyried wal China yn erbyn busnesau ac entrepreneuriaid tramor; gall fod yn anodd dod â dau sefydliad tramor ynghyd a gweithio tuag at un nod sengl. Mae angen i gwmnïau ddod o hyd i ffyrdd amgen o weithio gyda phartner lleol i ddiwallu anghenion Tsieina, gan nad yw'r farchnad yn sicr yn darparu ar gyfer a un-maint-i-bawb cynulleidfa.

Un opsiwn yw partneriaeth rydd gyda chwmnïau ag arbenigedd lleol. Mae'n bwysig i farchnatwyr, yn enwedig o'r Unol Daleithiau, gofio bod gan China sawl talaith wahanol gyda mwy na 200 o dafodieithoedd yn cael eu siarad ledled y wlad. Yr her y mae pobl o'r tu allan yn ei hwynebu yw y bydd cwmnïau sy'n ceisio torri i mewn i'r wlad yn aml yn cael offrymau sy'n gorgyffwrdd â'ch gwasanaethau. Mewn amser arall, byddai'r cwmnïau hyn yn cael eu hystyried yn gystadleuwyr, ond mae Tsieina'n croesawu cydweithredu. Er enghraifft, er y gallai rhywun edrych yn hawdd ar gewri Rhyngrwyd periglor fel Baidu, Alibaba, a Tencent fel cystadleuaeth, mae yna ddigon o gyfleoedd i gydweithio a chyfuno cryfderau i yrru perthynas ystyrlon. Mae llawer o gwmnïau rhyngrwyd Tsieineaidd wedi ei chael hi'n anodd llwyddo yn y farchnad rhyngrwyd fyd-eang, ond dyma lle gall partneriaethau gyda chwaraewyr rhyngwladol cryf helpu i symud y nodwydd.

Priceline yn darparu troelli gwahanol ar bartneru yn y farchnad Tsieineaidd. Yn hytrach na mynd benben â chwmnïau lleol, gwnaeth Priceline benderfyniad ymwybodol i fuddsoddi mwy na $ 1 biliwn mewn cwmnïau Tsieineaidd gan gynnwys Ctrip, Baidu, a Qunar. Arweiniodd hyn at bartneriaeth strategol lle mae Priceline bellach yn cyflenwi llawer o'r rhestr o westai ar gyfer defnyddwyr Tsieineaidd sy'n archebu trwy Ctrip, gan arwain at enillion gwerthiant archebu mawr ar gyfer Priceline.

Lleoli a Datganoli

Mae lleoleiddio busnes yn Tsieina yn gofyn am newid meddylfryd. Mae angen i gwmnïau fod yn barod i adeiladu tîm cwbl leol, ail-beiriannu diwylliant corfforaethol i weddu i ddiwylliant y farchnad leol a datganoli'r broses o wneud penderfyniadau.

Efallai y bydd yn eich gwneud chi'n anghyfforddus yn y dechrau; mae timau'n dysgu ymddiried a helpu ei gilydd dros amser. Mae llogi gwladolion Saesneg eu hiaith sydd ag amlygiad byd-eang yn helpu i bontio bylchau diwylliannol ac yn hwyluso'r broses o integreiddio'r tîm Tsieineaidd i'r endid byd-eang. Trwy leoleiddio tîm yn Tsieina, bydd gan farchnatwyr ddealltwriaeth ddyfnach o'r naws diwylliannol a fydd yn gwneud yr holl wahaniaethau. Ar ben bod â dealltwriaeth o'r amseroedd brig i ddefnyddwyr targed. Er enghraifft, byddai'n gwneud mwy o synnwyr i farchnatwyr elwa ar Ddiwrnod Senglau mis Tachwedd, a welodd werthiant o $ 17.8 biliwn mewn gwerthiannau yn 2016 nag y byddai i ganolbwyntio hysbysebu o gwmpas y Nadolig.

O ystyried y gyfradd y mae technoleg yn esblygu, mae'n anochel y bydd cannoedd, os nad miloedd, o gwmnïau yn y blynyddoedd i ddod yn ceisio ehangu i Tsieina. Bydd cwmnïau sy'n parhau i fod yn rhy ystyfnig i gofleidio cydbwysedd coopetition, dycnwch a chael dealltwriaeth ddofn o'r farchnad yn y sbectrwm busnes, yn parhau i daro rhwystrau ffordd ar y llwybr i lwyddiant. Wrth i ddihareb Tsieineaidd enwog fynd:

Peidiwch â bod ofn tyfu'n araf, bod ofn sefyll yn yr unfan.

不怕 慢, 就怕 停。

 

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.