Chwilio Marchnata

Mae dirwasgiad yn Dacteg Farchnata ANGEN

Rwy'n ffan mawr o flog Andy Sernovitz, Damn! Hoffwn pe bawn i'n meddwl am hynny! Heddiw, serch hynny, nid wyf yn siŵr fy mod yn cytuno ag Andy.

Marchnatwyr: Stopiwch anfon hyrwyddiadau sy'n dechrau yn yr amseroedd anodd hyn, sut i farchnata mewn dirwasgiad, neu unrhyw hyrwyddiad gwael arall ar thema economi.

Hoffwn pe bai Andy wedi meddwl am hyn:

Perfformiwch chwiliad ar Dirwasgiad ar Google ac fe welwch fod y niferoedd yn eithaf syfrdanol. Rydyn ni mewn dirwasgiad. Rydyn ni'n ddwfn mewn dirwasgiad. Mae llawer o bobl yn colli eu swyddi. Mae ofn i eraill golli eu swyddi yn achosi i ddefnyddwyr dorri'n ôl ar gostau. Nid yw hynny'n beth drwg, mae hynny'n beth rhesymegol.

Efallai na fydd siarad am sut i gynilo mewn dirwasgiad yn swnio cadarnhaol - ond nid yw'n negyddol, chwaith. Mae'r dirwasgiad yn negyddol, gall eich cynhyrchion neu wasanaethau rydych chi'n eu darparu fod o hyd cadarnhaol.

Nid dyma'r cyw iâr na'r wy ... wnaethon ni ddim mynd i'r llanast hwn oherwydd bod pobl wedi dechrau siarad am ddirwasgiad neu'n siarad amdano. Mewn gwirionedd, efallai fod y dirwasgiad wedi cychwyn flwyddyn yn ôl cyn bod unrhyw un yn siarad amdano mewn gwirionedd. Nawr ein bod ni ynddo, mae angen i ni gymryd camau i'w wneud yn fyw.

Dylai pob cwmni fod yn meddwl am y ffordd orau i fanteisio ar y dirwasgiad a'r neges yn unol â hynny. Beth mae eich cwmni'n ei gynnig i fusnesau neu ddefnyddwyr sy'n chwilio am ffyrdd o dorri'n ôl? Mae'n well ichi ddechrau siarad amdano!

Mae Compendium Blogware yn Enghraifft Gwych:

Mae fy nghwmni'n darparu dewis arall llai costus i Farchnatwyr gynhyrchu arweinyddion i mewn i'w cwmnïau. Yn ôl eMarketer, mae marchnata ar y bloc torri i lawer o gwmnïau:

Dirwasgiad eMarketer

Os ydw i'n farchnatwr mewn cwmni sydd naill ai'n gadael i rai staff fynd neu'n chwilio am rai lleoedd i dorri, dyfalwch beth rydw i'n chwilio amdano ar Google? Rwy'n chwilio am ffyrdd i dorri fy nghyllideb, edrych fel hyrwyddwr, ac arbed fy swydd nes bod y peth hwn yn chwythu drosodd!

Rhai ystadegau sobreiddiol eraill ar Farchnata mewn dirwasgiad:

 • 48% o gwmnïau mawr yr UD a holwyd gan MarketingSherpa ym mis Medi dywedodd y byddai eu cyllidebau cyfryngau traddodiadol yn cael eu torri; Dywedodd 21% y byddai'r toriadau yn “sylweddol”.
 • 59% o'r 175 o uwch swyddogion gweithredol marchnata a holwyd gan gwmni gwasanaethau marchnata Epsilon yn disgwyl gostyngiad yn eu cyllidebau marchnata traddodiadol; dim ond 13% oedd yn disgwyl cynnydd.
 • 85% o'r 600 o farchnatwyr a arolygwyd gan MarketingProfs honnodd y byddent yn lleihau eu cerbydau marchnata traddodiadol.
 • 53% o Cymdeithas yr Hysbysebwyr Cenedlaethol (ANA) dywedodd aelodau eu bod yn torri cyllidebau mewn ymateb i'r dirywiad; Dywedodd 40% eu bod yn newid y gymysgedd o sianeli marchnata i sianeli cost is.

Byddai'n anghyfrifol i mi, fel Marchnatwr, beidio â siarad am y dirwasgiad a pham ein bod yn ddewis amgen cost isel i gwmnïau sy'n ceisio gyrru busnes heb yr adnoddau yr oeddent yn arfer eu cael. Dyma'r union hinsawdd y mae angen i ni fanteisio arno a thyfu ynddo.

Fe ddylech chi fod yn marchnata amdano hefyd.

Het tip i Jeff yn dyluniad yr islawr + cynnig am y ddolen i'r papur eMarketer!

Douglas Karr

Douglas Karr yw sylfaenydd y Martech Zone ac arbenigwr cydnabyddedig ar drawsnewid digidol. Mae Doug yn a Prif Siaradwr Cyhoeddus a Marchnata. Ef yw VP a cofounder Highbridge, cwmni sy'n arbenigo mewn cynorthwyo cwmnïau menter i drawsnewid yn ddigidol a gwneud y mwyaf o'u buddsoddiad technoleg gan ddefnyddio technolegau Salesforce. Mae wedi datblygu strategaethau marchnata digidol a chynhyrchion ar gyfer Dell Technologies, GoDaddy, Salesforce, Tueddiadau gwe, a SmartFOCUS. Douglas hefyd yw awdur Blogio Corfforaethol ar gyfer Dymis a chyd-awdur Y Llyfr Busnes Gwell.

3 Sylwadau

 1. Cytunaf yn llwyr â chi Doug. Byddwn yn mynd gam ymhellach a dweud, os ydym wir eisiau helpu, byddem yn ymosodol yn dweud wrthynt sut i ymatal rhag gwneud camgymeriadau mewn economi neu ddirwasgiad neu beth bynnag yr ydych am ei alw yr amseroedd hyn.

  Er mwyn mynd ag ef ymhellach fyth, byddwn yn dweud gan fod marchnata yn rhan annatod o gyfanswm y cynllun busnes, y dylem hefyd fod yn targedu’r entrepreneur neu berchennog busnes yn enwedig perchennog y busnes bach sydd fel rheol yn gwneud y cyfan ar ei ben ei hun. Mae'r rhan fwyaf o'r perchnogion busnes hyn yn frith, yn aros i'r esgid nesaf ollwng ac yn gobeithio y byddai rhywun yn rhoi rhywfaint o gyngor iddynt, unrhyw gyngor da.

  Rwy’n cytuno bod yn rhaid i ni ddweud y gwir wrthyn nhw: “Deg ffordd i gadw eich busnes bach rhag mynd o dan yr economi hon i lawr” neu rywbeth tebyg. Mae'n rhaid i ni ddweud wrthyn nhw y dylen nhw fod yn gwario ar farchnata yn y math hwn o economi a pham.

 2. Post gwych, Doug, syml iawn a busnes-y. Ymunais â chi ar Friend Connect.

  Cwestiynau: Pam mae cymaint o bobl - pam mae UNRHYW UN - yn credu mai marchnata yw'r toriad cyntaf doethaf? Oni ddylai fod yr union gyferbyn? Pam nad ydyn ni i gyd ond yn lapio ein hunain mewn clogyn anweledig? Yr un peth ydyw. Sut mae unrhyw gwmni i fod i wneud arian os na all unrhyw un eu gweld?

  Ar ochr arall y geiniog, mae marchnata nid yn unig YN SIARAD, ond yn yr oes hon o farchnata cymdeithasol, mae'n GWRANDO ac yn ymateb yn unol â hynny. Mae'n arsylwi, mae'n llywio. Mae torri marchnata yn yr achos hwn yn debyg i estrys yn claddu ei ben yn y tywod, neu blentyn yn cau ei lygaid ac yn gorchuddio'i glustiau.

  Mae angen i bob gweithredwr ddal y trên cliw: marchnata yw'r peth DIWETHAF y dylech ei dorri. Mae hynny i mi yn ddi-ymennydd go iawn, cyflawn a llwyr. A dim-brainer! Torri marchnata?! Beth?! Esgusodwch fi?!

  … A dyna, gyfeillion, yw'r agwedd y mae'n rhaid i farchnatwyr ei phortreadu os ydym am oroesi.

  1. Cwestiwn gwych, Will! Fy nau sent yw bod mwyafrif y marchnatwyr yn cael eu cyfarwyddo i ymateb yn hytrach na chynllunio. Yn nodweddiadol nid oes gan adrannau marchnata'r staff i ddechrau i gynhyrchu'r twf a MESUR y twf hwnnw i gwmni. Oherwydd na allant ddangos eu gwerth i'r sefydliad, yn aml nhw yw'r cyntaf ar y bloc torri.

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.

Erthyglau Perthnasol