Syniad Marchnata: Cofrestru Digwyddiad Un Clic

sampl cylchlythyr

Draw yn y ymgynghori ar gynhyrchiant cwmni rydw i'n ei redeg, rydyn ni'n gwneud tunnell o seminarau cyhoeddus. Rydyn ni'n gwneud y pethau marchnata digwyddiadau safonol: mae gennym ni'r microwefan, mae gennym y cylchlythyr e-bost, mae gennym ni'r system gofrestru ar-lein. Ond mae gennym ni un syniad arall ein bod ni'n ystyried ceisio, ac mae ychydig yn wallgof. Efallai y gallwch chi helpu i ddweud wrthym a yw hwn yn syniad da neu ddrwg: rydyn ni'n ei alw'n “gofrestriad un clic.”

Dyma'r cysyniad. Rydych chi'n cofrestru ar gyfer cylchlythyr e-bost, sy'n cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiad sydd ar ddod. Pan gliciwch y botwm, rydym ni ystyried ar unwaith eich bod wedi arwyddo ar gyfer y digwyddiad. Nid oes rhaid i chi lenwi ffurflen. Byddem yn defnyddio dolen unigryw yn y cylchlythyr e-bost i benderfynu pwy ydych chi ac olrhain y clic hwnnw. Edrychwch ar y ffug isod:

sampl cylchlythyr

Mae'n ymddangos yn eithaf syml, ond mae rhai cymhlethdodau rydyn ni wedi bod yn meddwl drwyddynt. Er enghraifft:

Beth yw ystyr “cofrestredig ar unwaith”?

Mae marchnata digwyddiadau yn dibynnu mewn gwirionedd ar bobl yn ymrwymo i arddangos. Felly gallai clicio ar y botwm fynd â chi i dudalen we lle gallech ychwanegu gweddill eich manylion. Neu efallai y bydd yn mynd â chi yn gyntaf i dudalen groestoriadol sy'n ein hysbysu eich bod yn barod i gofrestru, felly gallwn fynd ar drywydd os na fyddwch yn cwblhau gweddill y broses gofrestru mewn gwirionedd.

Beth am ostyngiadau arbennig?

Rydym eisoes yn darparu prisiau unigryw i danysgrifwyr cylchlythyr. Gallai'r botwm “Sign Me Up” hefyd ymgorffori'r gostyngiad hwnnw yn y dudalen gofrestru. Mae hynny'n eithaf taclus, ond ydyn ni am wneud y bargeinion arbennig yn fwy amlwg a bwriadol?

Beth fydd yn digwydd os anfonir yr e-bost at rywun arall?

Mae hwn yn bwynt glynu mawr. Os anfonwch yr e-bost ymlaen at ffrind, a maent yn cliciwch y botwm “Sign Me Up”, byddant mewn gwirionedd yn eich cofrestru ar gyfer y digwyddiad. Wrth gwrs, gallem ofyn iddynt gadarnhau mai “Bob Smith” yw eu henw, ond a yw hynny'n ei gwneud hi'n rhy anodd yn yr achos arferol?

A oes angen i ni gynnig dolen “Mae gen i ddiddordeb” a dolen “Sign Me Up Now”?

Dim ond dolen “Manylion ychwanegol” sydd yn y cylchlythyr e-bost cyfredol, y gallwch ei glicio i weld disgrifiadau prisio a digwyddiadau. Nid oes unrhyw berygl clicio ar y ddolen honno. Ond mae math botwm “Sign Me Up” yn awgrymu eich bod yn ymrwymo. A yw hynny'n syniad da neu ddrwg?

Felly beth ydych chi'n ei feddwl? Byddem wrth ein bodd â'ch adborth ar y syniad marchnata newydd hwn: a ddylem ei wneud?

(Ac os ydych chi'n ei garu, croeso i chi roi cynnig arno'ch hun a rhoi gwybod i ni sut mae'n mynd!)

12 Sylwadau

 1. 1

  Rwy'n credu y dylai clicio ar y botwm lenwi eu gwybodaeth yn awtomatig i'ch platfform cofrestru digwyddiad o'ch dewis. Y ffordd honno rydych chi'n gwneud y broses yn fwy cynhyrchiol a'r pwynt mynediad yn haws. Byddech chi'n cael budd ychwanegol pe bai'r person sy'n anfon ymlaen yn gallu newid ei enw gan y blaenwr

 2. 3

  NA i ddau fotwm. Byddai botwm “Sign Me Up” yn awgrymu y byddwn yn gofrestredig pe bawn yn clicio arni (er, mewn gwirionedd, byddwn yn disgwyl llenwi ffurflen yn gyntaf) a byddai botwm “Mae Diddordeb” yn awgrymu fy mod am ichi wneud hynny cysylltwch â mi mwy amdano, ac nid yw'r naill na'r llall yn ffordd gywir i fynd. Mae'r botwm “Mae gen i Ddiddordeb” yn ymddangos yn fwy amherthnasol wrth ymyl botwm “Sign Me Up”.

  Rwy'n hoff iawn o'r syniad o glicio ar fotwm mewn e-bost sy'n mynd â mi i dudalen gyda fy ngwybodaeth eisoes wedi'i phoblogi, gan gynnwys pris gostyngedig. Byddwn, byddwn yn gwneud y gostyngiad yn amlwg ar y dudalen gofrestru - rwyf wrth fy modd yn gwybod fy mod yn cael bargen. Yna'r cyfan sy'n rhaid i mi ei wneud yw ychwanegu gwybodaeth dalu i fod yn gofrestredig, hawdd pyslyd. Ni fyddai nodyn atgoffa dilynol i fynychu'r digwyddiad yn rhy ymwthiol, ond os ydw i wedi talu i fynd yna mae'n debyg na fyddaf yn anghofio.

  Os anfonaf y cylchlythyr ymlaen a bod y derbynnydd yn clicio'r botwm, yna byddai'n rhaid iddynt boblogi eu gwybodaeth eu hunain - nid llawer iawn. Byddai'n rhaid iddynt ddal i nodi eu gwybodaeth talu eu hunain felly nid wyf yn poeni y byddant yn fy nghofrestru am rywbeth yn erbyn fy ewyllys. Fy nghwestiwn i chi, felly, a ydych chi am iddyn nhw gael yr un gostyngiad â derbynnydd y cylchlythyr? Oherwydd dyna sut y byddai'r system hon yn gweithio (oni bai bod gennych raglennu ychwanegol i gysylltu'r gostyngiad ag enw ac nid y ddolen).

  Parthed: cael manylion ychwanegol heb gofrestru, awgrymaf gysylltu enw'r digwyddiad â'i dudalen we gysylltiedig. Rwy'n credu ei fod yn ddigon greddfol i bobl glicio ar yr enw i ddarganfod mwy.

  • 4

   O, dwi'n ei hoffi! Gwnewch ddolen i deitl y digwyddiad, ac ychwanegwch botwm ar gyfer cofrestru ar unwaith.

   (Rydyn ni eisoes yn gwneud yr holl nodiadau atgoffa dilynol, ond yn lle eu gwneud yn awtomatig rydyn ni mewn gwirionedd yn ysgrifennu e-byst ac yn gwneud galwadau cwrteisi. Mae hyn wir yn cynyddu pwy sy'n dangos.)

   Rwy'n credu ei bod yn iawn i bobl nad ydyn nhw'n tanysgrifio ddefnyddio'r gostyngiad cylchlythyr. Yn yr achos hwnnw, byddwn yn awgrymu efallai y dylech fwrw ymlaen a chofrestru ar gyfer y cylchlythyr yn barod. 🙂

 3. 5

  Rwy'n hoffi'r syniad. Fel y mae eraill wedi crybwyll, byddwn yn sicrhau bod opsiynau ar gyfer cofrestru ar gyfer rhywun arall, dywedwch pe bai person gweinyddol eisiau arwyddo ei fos ar gyfer digwyddiad. Mae hyn yn debyg i sut mae Amazon.com yn gwneud eu proses brynu un clic. Efallai cymryd ciwiau oddi wrthyn nhw a rhoi botwm 'cofrestru un clic' yn lle?

 4. 6

  Rwy'n gwneud llawer o farchnata digwyddiadau ac rwyf wrth fy modd â'r syniad o arwyddo ar unwaith. Yn y pen ôl, byddwn yn cofrestru'r person mewn camapaign diferu sy'n dechrau gydag e-bost cadarnhau. Y ffordd honno pe bai fy ffrind yn cofrestru gan ddefnyddio fy post, gallwn drosglwyddo hynny hefyd.

  • 7

   Syniad anhygoel, Lorraine!

   Felly nid yn unig mae'r cofrestriad digwyddiad un clic hwn, ond hefyd llwybr amgen i ymgyrchoedd diferu.

   Diolch am yr adborth!

 5. 8

  Mae Stay Sourced, y cyflenwr nwyddau hyrwyddo, wedi lansio ystod o gynhyrchion ecogyfeillgar sy'n arddangos rhai defnyddiau rhyfedd a rhyfeddol ar gyfer deunyddiau wedi'u hailgylchu. Os yw'ch cwmni'n chwilio am syniadau Marchnata cyffrous a moesegol, mae digon i fynd arno: mwsogod a matiau diod o deiars wedi'u hailgylchu, beiros bambŵ, yo-yos a phensiliau a all olrhain eu llinach yn ôl i'r hen achos CD gostyngedig. Efallai mai'r teclyn mwyaf diddorol yn eu casgliad eco-gyfeillgar yw'r cloc di-batri, wedi'i bweru gan ddŵr, a ysgogodd drafodaeth ddiddorol ymhlith y tîm yma. Ar gyfer criw deallus, bu rhai esboniadau pryderus a dweud y gwir ynghylch sut y gallai hyn fod yn gweithio a dim byd y byddem ei eisiau yn gyhoeddus. Os oes unrhyw wyddonwyr, alcemegwyr neu voodoo-ists allan yna a all daflu goleuni ar hyn, rhowch sylwadau a rhowch ni allan o'n trallod.

 6. 9

  Caru'r syniad. Dim ond dymuno ei fod hefyd yn gynnyrch annibynnol ar wahân i arwyddo e-bost. Rwy'n cynnal digwyddiad. Mae gen i wybodaeth gyswllt y bobl rydw i'n eu gwahodd yn barod. Dwi eisiau iddyn nhw glicio dolen mewn e-bost wedi'i labelu “ie” os ydyn nhw'n dod a “na” os nad ydyn nhw. Mae'n swnio'n syml ond nid wyf eto wedi dod o hyd i offeryn sy'n cynnig y gwasanaeth hwn. Os ydych chi'n gwybod am un, rhowch wybod i mi gan fy mod ar hyn o bryd yn ymgodymu â Smart Sheets i ddod o hyd i gar gwaith.

  • 10

   @LisaDSparks: disqus Ydych chi wedi edrych i mewn i gynnyrch fel meetup.com o gwbl? Nid wyf yn siŵr am yr e-byst, ond mae'r wefan yn bendant yn syml fel 'na ... gyda rhai nodweddion ychwanegol i adael i chi reoli'ch cymuned.

   • 11

    Mae Meetup yn anhygoel, dim ond nid am yr hyn rydw i'n ei wneud ar hyn o bryd. Byddwn yn parhau gyda Smart Sheet ac yn gobeithio am y gorau. Methu cadw obsesiwn am hyn. Pysgod mwy i'w ffrio, ond byddwn wrth fy modd yn cael cyfleustra'r gwasanaeth hwn - ac ydw, rwy'n barod i dalu amdano! Diolch, Douglas. - L.

 7. 12

Beth ydych chi'n feddwl?

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.